Utenriks

Tidenes største demokratiske valg er over

Bilde: Wikipedia

Den kontroversielle statsministeren Modi vil fortsette å lede en splittet indisk nasjon.

Verdens største demokrati har nettopp avholdt parlamentsvalg. I over 40 dager har 600 millioner mennesker avgitt stemmer i 543 valgkretser. Dette er svimlende tall, og forteller mye om både kompleksiteten og omfanget av et valg i India, et land kjent for sine infrastrukturelle utfordringer og enorme kulturforskjeller.

Likevel tilsier en valgoppslutning på 67 prosent at inderne har fått avgitt sin stemme. For inderne er ingen utfordringer for store.

Vinneren tar alt

India praktiserer et flertallsvalgsystem på lik linje med Storbritannia og flere av dets gamle kolonier. Over 50 ulike partier med ulik grad av tilstedeværelse i de mange valgkretsene danner utgangspunktet for intens regional valgkamp og store og komplekse koalisjoner på nasjonalt nivå.

Det er ikke uvanlig at partier danner og skifter koalisjoner både i løpet av valgkampen og i etterkant av valget.

En koalisjonsregjering har vært normen i den indiske politikken siden 1984, og først i 2014 klarte Narendra Modi og Bharatiya Janata Party (BJP) på egen hånd å skaffe majoriteten i det indiske underhuset, Lok Sabha.

30 år med koalisjonsregjering var altså nok. India hadde funnet sin sterke leder i Narendra Modi. Fem år senere gjentar han bedriften.

Modi mot Gandhi

To store partier har preget den indiske valgkampen: BJP med Narendra Modi i spissen mot det indiske kongresspartiet, INC. INC er ledet av Rahul Gandhi, med en politisk stamtavle få i verdenshistorien kan matche. Både oldefar Jawaharlal, bestemor Indira og far Rajiv har alle vært statsministre og sprengt politiske barrierer i India.

Rahul er det siste skuddet på stammen i den indiske Kennedy-ekvivalenten. Med Modis enorme popularitet og vellykkede politikk de siste fem årene, har det vært duket for en valgkamp av de sjeldne.

Med seier i hele 56 prosent av valgkretsene mot Gandhis 9,5 viser sluttresultatet likevel utklassing i favør Modi. Mye kan tilskrives Modis handlekraft, lederegenskaper og vellykkede reformer. Likevel tilskrives noe av valgskredet folkets forakt for politiske dynastier som Nehru-Gandhi, ikke ulikt etablissementforakten man opplever i Europa, USA og i Sør-Amerika.

Et India i endring

India er i rivende utvikling. Til tross for et særdeles ineffektivt byråkrati, underutviklet infrastruktur og rigide arbeidsmarkeder, har Indias årlige BNP-vekst i snitt vært 6-7 prosent siden de omfattende økonomiske reformene i 1991 med tilhørende markedsliberalisering.

Lite tyder på at veksten vil avta i årene som kommer. Over 50 % av Indias befolkning består av unge under 25 år, og befolkningspyramiden er ikke til å tro.

Kombinert med moderniseringen av offentlig sektor, økt innflytelse og deltakelse i global handel samt en indisk befolkning som forstår verdien av sparepenger, tyder alt på at India er rigget for videre vekst.

Det økonomiske verdenshegemoniet skifter terreng. India er en av ledestjernene.

Store kontraster

Den økonomiske veksten har også en skyggeside. I 2013 utgjorde indere hele 20,6 % av verdens befolkning som av Verdensbanken kategoriseres som å leve «under fattigdomsgrensen».

Selv om også disse tallene i de senere årene har pekt i positiv retning, er India et enormt land preget av enorme kontraster. Dette kan eksemplifiseres på flere måter, både innad i byer og mellom Indias 29 stater.

Blant annet har megabyen Mumbai 28 dollar-milliardærer og hele 46 000 dollar-millionærer. I samme by kan man finne verdens nest største slum. Staten som Mumbai befinner seg i, Maharashtra, befinner seg i en helt annen kategori enn innlandsstaten Chhattisgarh, hvor enkelte rurale områder mangler tilgang til grunnleggende fasiliteter som vann og kloakk.

Enhver stat har sin unike kultur og sine unike utfordringer. Problemene knyttet til likestilling er enorme. Et 70 år gammelt demokrati har fremdeles mange barnesykdommer. Modi regnes av mange som kuren.

Modis første periode

Da Narendra Modi ble valgt som statsminister for første gang i 2014, var ikke det uten kontroverser. Som tidligere førsteminister i Gujarat mottok Modi massiv kritikk for håndteringen av Gujarat-opptøyene i 2002. De offisielle tallene viser at rundt 1500 mennesker mistet livet i et tre-dagers langt inferno, hvor en overvekt av de drepte var muslimer.

Med BJPs historie som et hindunasjonalistisk parti og Modis posisjon som førsteminister i Gujarat, ble han beskyldt for å ha iverksatt opptøyene, eller i beste fall oversett og neglisjert voldshandlingene. Modi ble senere prøvd for retten for beskyldningene og erklært uskyldig.

India under Modi har opplevd en økonomisk vekst ingen andre moderne økonomier kan måle seg med i tilsvarende periode. Likevel har ikke Modi vært fri for politiske kontroverser i sine reformer. Da han høsten 2016 fjernet 86 prosent av alle sedler i omløp ved å de-monetisere 500- og 1000-rupien, falt gjennomsnittlig BNP med over to prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Målet med de-monetariseringen var å redusere omfanget av den svarte økonomien i India. Ikke bare møtte Modi sterk kritikk for å gjennomføre de-monetarisering i et land med enorme infrastrukturproblemer. Flere eksperter mener det var en kostbar og gal medisin.

Hindunasjonalismens framgang

Kritikken og kontroversene til side: Narendra Modi er nå gjenvalgt som leder for et demokrati bestående av 1,3 milliarder mennesker fordelt på over 2 000 etniske grupper, alle verdensreligioner, språk fra fire ulike språkgrener (!) og kulturforskjeller kun kontinentet Afrika kan konkurrere med.

Dette krever en sterk leder med en klar visjon. Flertallet av befolkningen har en urokkelig tro på Modi. Minoritetene frykter ham.

Med BJPs økte innflytelse og makt har den hindunasjonalistiske bevegelsen fått en sterkere slagside de siste årene. Ønsket om et «samlet India» har av motstanderne blitt betegnet som et forsøk på å skape et kulturelt hinduistisk hegemoni, og enkelte har gått så langt å kalle hindunasjonalismen for fascistisk.

Særlig har den muslimske minoriteten, bestående av 200 millioner indere, kritisert Modi og BJP for å undertrykke islam. Dette er bare en av utfordringene Modi står overfor og som må løses de neste fem årene.

Se østover

Blant de største reformene Modi og BJP har gått til valg på, er en landbruksreform tar sikte på å doble bøndenes inntekter, en skolereform som skal jevne ut kjønnsforskjeller og fattigdomsreduksjon. Skulle Modi lykkes med sine politiske reformer og ta India enda et steg videre i landets utvikling, er over 600 millioner indere under 25 år klare til å gripe mulighetene som kommer.

I utenrikspolitiske diskusjoner snakker vi som regel om EU, USA, Russland og Kina. India blir ofte forbigått. Men med tanke på landets utvikling de siste 30 årene og enorme vekstpotensial, bør også norsk politikk og næringsliv begynne å vende nesen mot New Delhi, Narendra Modi og den indiske befolkningen.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden