Til minne om Anders Solli Sal

Anders Solli Sal (bare «Sal» blant venner), døde så altfor brått torsdag 11. august 2016. Mange har mistet en umistelig venn, andre en sønn og bror, og det offentlige ordskiftet har mistet et intellektuelt enmannsorkester som hadde så mange flere forestillinger han skulle ha spilt.

Publisert Sist oppdatert

Sal var varm, empatisk, energisk, nysgjerrig og prinsippfast med en enorm tiltro til vitenskapelig kunnskap og logisk argumentasjon. Han var et frittenkende opplysningsmenneske av typen vi ikke hadde råd til å miste.

Noen føles bare som mer enn andre. Mer liv, mer omtenksomhet, mer kjærlighet, mer energi og galskap, flere perspektiver, færre hemninger, færre fordommer, større horisonter. Sal var et slikt menneske. Han hadde en grenseløs appetitt; på livet, vennskap, kunnskap, opplevelser og adrenalin. Han kunne gjennomføre triatlon eller hoppe i strikk på dagen, skrive en kronikk om evolusjonsbiologi på ettermiddagen, diskutere kvantefysikk på vorspiel og så danse hele natta. Slike mennesker setter dype spor, i mange. Som en av hans beste venner så godt oppsummerte det en av dagene etter hans død: «Så mye bortkastet energi!».

Sal var noe så sjeldent som et fritt menneske.

Sal var en aktiv bidragsyter til Minerva, og satte spor etter seg også i andre fora i den norske offentligheten. Flere temaer stikker seg frem. Sals skribentvirksomhet reflekterte et av hans slående karaktertrekk: han var noe så sjeldent som et fritt menneske. Han var fri fra fordommer og tvingene tenkemåter, fri til å la seg følge dit det beste argument leder, og fri til å endre mening dersom hans meningsmotstandere på en overbevisende måte kunne legge frem gode, logiske og empirisk funderte argumenter som trumfet hans egne.

Anders Solli Sal
Anders Solli Sal

Selv tabubelagte temaer; som sexkjøp, psykisk sykdom og bruk av antidepressiva, sovevoldtekt og rusmidler kunne Sal legge seg i kast med på en leken, nysgjerrig og helt åpen måte styrt av et vitebegjær og et ønske om å si det sanne, ikke det som til enhver tid var passende. Frihet var også en styrende norm i hans politiske engasjement. Han bidro til flere debatter om ytringsfrihet og frihet for enkeltmennesket, og var en sterk tilhenger av en mer sosialliberal politikk på flere områder. Engasjementet handlet aldri om politisk opportunisme eller sosial signalisering; Sal empatiserte dypt med de menneskene han kjempet for, og ble sterkt affisert av urettferdighet og lidelse. Vi som kjente ham vet hvor utrolig dypt dette engasjementet satt.

Selv tabubelagte temaer kunne Sal legge seg i kast med på en leken, nysgjerrig og helt åpen måte.

Forsvaret av frihet strakk seg også til internasjonal politikk. Sal var en aktiv og frittalende tilhenger av det Syriske folks frihet, både fra Assad-regimets jernhæl og den Islamistiske fundamentalismens barbari.  Han bidro med flere kritiske analyser av Syria-konflikten, her på Minerva og andre steder, og ble etter hvert en selvlært Syria-kjenner og venn. Han var blant annet en av opphavspersonene bak hashtagen #Norway4Syria, og ved en av hans mange korsveier i livet vurderte han på et tidspunkt å reise til Syria for å drive humanitært arbeid og hjelpe den frie Syriske hæren med å bekjempe Assad. Vi som kjente Sal vet at dette ikke var ment som tomsnakk, men dønn seriøst.

Sal var utdannet fagfilosof, med tilleggsfordypning i – og med en sterk interesse for – fysikk og andre naturvitenskaper, og han ga seg i kast med de største spørsmålene. Hans mastergrad i filosofi var et forsvar for vitenskapens objektivitet. Selv om vitenskapelige paradigmer forandrer seg, og helt nye teorier erstatter gamle – som når Einsteins relativitetsteori erstattet Newtons teori om tyngdekraft, betyr ikke det at vitenskapen ikke kumulerer og gir oss vedvarende objektive sannheter.

Sals masteroppgave presenterte et innovativt rammeverk for å forstå hvordan vitenskapelige teorier forholder seg til hverandre, hvordan for eksempel Einsteins teori om tyngdekraft på en måte var en videreføring av Newtons gamle teori, og hvordan objektiv kunnskap kumulerer selv om teoriene endrer seg. I dette rammeverket gir vitenskapen oss bedre og bedre (objektive) svar på hvordan virkeligheten henger sammen, og det er mulig å snakke om vitenskap som et enhetlig prosjekt. I dette nyskapende arbeidet lå det flere kimer til fremtidige filosofiske nyvinninger, og dette var idéer som Sal hadde planer om å videreutvikle.

På slutten av fjoråret mottok han et stipend fra Seminar for Vitenskapsteori for å skrive en forskningsartikkel basert på ideene i masteroppgaven. Lykkerusen da han fikk dette stipendet var stor og han så med iver frem til å ta fatt på dette arbeidet. Det er usigelig trist å tenke på, og et tap for vitenskapsfilosofien at Sals perspektiver på dette området ikke får slå ut i full blomst.

Interessen for de store spørsmål begrenset seg ikke til fagfilosofi. I fora som Minerva, Vårt land, og i andre arenaer for offentlige debatt hadde Sal flere reflekterte meningsutvekslinger om Guds Eksistens (han var skeptisk), multiverset (det er en implikasjon av fysiske teorier, ikke en antagelse), fri vilje (han var skeptisk!), og kausalitet (religiøse apologeter har ikke forstått konseptet). Han engasjerte seg også i klimadebatten og en rekke andre temaer i internasjonal politikk.

Meget få mennesker besitter en slik intellektuell åpenhet og modenhet. Sal var en av dem som gjorde det.

Et illustrerende eksempel på hvordan Sals briljante og frie hode fungerte, finner vi i hans innlegg i debatten om seksualisering av kvinner som oppstod i kjølvannet av Seltzer-Jaquesson saken. Her tok han til orde for å erkjenne viktigheten av at menn og kvinner er biologisk ulike, og derfor kan oppfatte debatter om seksualisering ulikt. Han avvek her fra et av sine prinsipper om at slike spørsmål burde avgjøres «basert på generelle prinsipper, fornuft og logikk alene» etter å ha blitt overbevist om at forskningsevidensen fra evolusjonsbiologien tyder på at følelsesmessige forskjeller mellom kjønn er viktige for å forstå ulike psykologiske reaksjonsmønstre i debatter om dette temaet.

At Sal i dette tilfellet tvilte seg frem til å endre mening i løpet av en debatt, og gjorde rede for prosessen offentlig, vitner om en enorm evne til å endre standpunkt dersom argumentene er gode nok. Det vitner også om en person som ikke er selvhøytidelighet. Meget få mennesker besitter en slik intellektuell åpenhet og modenhet. Sal var en av dem som gjorde det.

I tillegg til hans offentlige debattvirksomhet, var det en side ved Sal som ikke kom frem i offentlige debatter; han var udiskutabelt et humorgeni. Det sies at humor har utviklet seg hos mennesker for å signalisere sosial og generell intelligens, og at morsomme mennesker er mer kreative enn andre. Sal var i så fall et levende bevis på begge påstander.  På en harddisk i Snapchats hovedkvarter i California, ligger det i skrivende stund sannsynligvis timevis med dokumentasjon på Sals utrolige humor og ustoppelige energi.

Selv om han var hos oss så altfor kort, er det få som lyser så sterkt og intenst som Anders Solli Sal gjorde.

Denne høsten skulle Sal fortsette sitt filosofiske arbeid og gjennomføre bachelor (og deretter mastergrad) i fysikk. I tillegg hadde han planlagt å skrive en populærvitenskapelig bok, for et norsk publikum, om den nyeste forskningen på livets opprinnelse. Dette er sørgelig ironisk, for Sal personifiserte liv.  Han var et fantastisk glimt av nysgjerrig, energisk og aktiv bevissthet i et endeløst og stort sett tomt og mørkt univers.

Selv om han var hos oss så altfor kort, er det få som lyser så sterkt og intenst som Anders Solli Sal gjorde. Han vil bli uendelig dypt savnet, og aldri glemt. Han var alle sine venners aller beste venn. En som brydde seg like mye om andre som seg selv. En som var der og lyttet. En du ringte. En du lo til du gråt med. En du ble inspirert av og lærte av. En som ikke lot deg slippe unna med lettvinte argumenter. En vi på torsdag ventet på at skulle dukke opp. En vi ikke klarer å tro at aldri skal det..  Han var et unikum. Et fenomen.

Hvil i fred, kjære Sal.

 

Anders Solli Sal var født 9. januar 1985, og døde 11. august 2016.

Anders Solli Sals tekster på Minervanett kan leses her. 

Powered by Labrador CMS