Kommentar

Tilliten til mediene øker igjen

Mange amerikansker reagerer med å mene det motsatte av Trump.

Trump skremmer opinionen i motsatt retning av sine standpunkter. Nå øker amerikanernes tillit til mediene igjen.

For et par måneder sider skrev jeg om et fenomen, både her og i Aftenposten, som jeg synes det bare er rett og rimelig å kalle Snoens lov: Når Trump trekker i en retning, så går amerikansk opinion i motsatt retning.

Eksempler jeg har brukt er synet på frihandel, USAs rolle i verden, Russland, Kina og innvandring.

Det er flere mulige forklaringer på denne effekten, og den viktigste er at Trump er relativt upopulær, der omkring 42 prosent synes han gjør en god jobb. De negative følelsene mot ham er hos mange så intense at det kan få dem til mene at alt Trump står for er galt.

Dernest er det slik at Trump ikke synes å være nevneverdig opptatt av å overtale de som er uenig med ham, men isteden satser på å fyre opp de allerede overbeviste, «basen» som det gjerne kalles i USA. Det siste kan forklare at i mange saker har republikanerne beveget seg i Trumps retning, men dette mer enn oppveies av at uavhengige og demokrater trekker i motsatt retning.

Et av Trumps mest gjentatte og intense budskap er at man ikke kan stole på tradisjonelle medier – «fake news», som han kaller det. Så la oss se på hvordan tilliten til mediene har utviklet seg de siste årene.

I dag har Gallup offentliggjort en ny måling som viser at 33 prosent svarer at journalister har høye eller veldig høye etiske standarder, og er ærlige. Ikke akkurat en imponerende andel, men det er likevel det høyeste nivået siden 1976-77, og opp fra 23 prosent i desember 2016, straks etter at Trump ble valgt. I det lange perspektivet er trenden likevel negativ, siden de som svarer lave eller svært lave etiske standarder har økt betydelig, noe figuren viser.

Blant republikanerne gikk riktignok tilliten ytterligere ned, fra 15 prosent i 2016 til 10 prosent, men den økte fra 33 til 54 prosent hos demokratene fra 2016 til i år.

I september spurte Gallup om tilliten til massemediene, og fikk et lignende resultat. Her ble et klart lavmål nådd i 2016, med 32 prosent, men året etter hadde tilliten steget til 41 prosent og i år til 45 prosent. Høyere har ikke tilliten vært siden 2009.

I august ble årets Poynter Media Survey offentliggjort. Undersøkelsene er tidligere utført av Gallup, de siste av YouGov. I år (juli) svarte 54 prosent at de har «a great deal» eller «fair amount» av tillit til pressen. Trenden har vært fallende lenge, med et særlig kraftig fall til 32 prosent i 2016, men har senere altså økt kraftig igjen, til samme nivå som de første årene av årtusenet.

I juli offentliggjorde Economist en undersøkelse foretatt av YouGov, der man i oktober 2016, altså like før presidentvalget, og juli 2018 stilte spørsmål om hvor troverdige åtte navngitte medier var. Tilliten har økt til New York Times og Washington Post, som begge ofte anklages for falske nyheter fra Trump, også blant dem som stemte på Trump i 2016. Det samme gjelder for Wall Street Journal, som vanligvis støtter republikanerne og Trump i de deler av politikken som er mest tradisjonell republikansk.

CNN, som kanskje er aller øverst på Trumps hatliste, har imidlertid sett en liten tilbakegang samlet sett, der klar fremgang bland demokrater mer enn oppveies av klar tilbakegang blant republikanere. De to Trump-vennlige organene Fox og Breitbart har sett en betydelig tilbakegang i troverdigheten. Fox har riktignok styrket seg blant Trump-velgere, men det mer enn oppveid av tilbakegangen hos Clinton-velgerne.

Pew foretar årlige undersøkelser, den siste i februar og mars i år. Det er en større økning fra 2016 til 2018 blant demokrater enn tilsvarende fall blant republikanere som sier de har stor tillit til nasjonale medier. Men bildet kompliseres ved at den samlede nedgangen i andelen som sier at de har «noe» tillit er større, slik at det er færre samlet som uttrykker tillit våren 2018 enn våren 2016.

I januar kom foreløpig siste utgave av Edelmans internasjonale tillitsbarometer, som generelt viste et kraftig fall i tilliten til de fleste institusjoner i USA i fjor. Fallet fra minst for mediene, og dreier seg mest om sosiale medier, ikke de tradisjonelle. Denne undersøkelsen viser en noe annen utvikling enn de nyere undersøkelsene over. Men den hadde også uvanlig høye tall for tillit til mediene i 2015-16, så kanskje vi snakker om tilfeldige variasjoner her. Tilliten til mediene var for eksempel høyere høsten 2017 enn i årene 2011-14. Det blir derfor interessant å se resultatene fra Edelmans neste undersøkelse på nyåret.

Oppsummert er det vanskelig å se noe tydelig mønster i tilliten til mediene i undersøkelsene tatt opp i fjor og i starten av 2018. De som er tatt opp i sommer og høst gir imidlertid et klart bilde: Mens Trumps angrep på mediene bare intensiveres, øker befolkningens tillit til dem.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden