Politikk

Trikkene skulle koste 1,7 milliarder. Prislappen ble på over 8 milliarder.

En av grunnene til at Oslotrikken blir veldi dyr er oppraderinger av skijnnenett og infrastruktur. Her fra tidligere arbeid i 2008. Foto: Jechstra / Flickr.

Både det rødgrønne (2015-) og det blågrønne byrådet (2011-2015) har vært ivrige tilhengere av rådyre trikker som skal rulle gjennom hovedstaden på skattebetalernes bekostning.

Både det rødgrønne (2015-) og det blågrønne byrådet (2011-2015) har vært ivrige tilhengere av rådyre trikker som skal rulle gjennom hovedstaden på skattebetalernes regning. Dette til tross for at fagmiljøene stort sett konkluderer med at trikk er et lite hensiktmessig transportmiddel, særlig nå som elektroniske busser kommer for fullt. 

Alle historier har en helt og en skurk og helten i denne fortellingen er Jøran Kallmyr, som satt som samferdselsbyråd fra 2007 til 2011. Mot slutten av bystyreperioden ble det klart at trikkenettet i Oslo egentlig var modent for å skrotes.

Trikken var dyr, skranglete og gammeldags og å kjøpe nye trikker ville først være mulig når skinnenettet var oppgradert.

Om natten, i måneskinn, lå det et lite egg på et blad. Da solen en vakker søndagsmorgen stod opp, lyste opp, spratt det ut av egget, en liten, sulten larve.

Nye trikker

Det skulle koste 1,3 milliarder å oppgradere trikkeskinnene slik at man kunne kjøpe nye trikker, meldte NRK samme år. Penger kommunen ikke hadde. Et tall vi skal komme tilbake til.

Før Kallmyr gikk av etter valget i 2011 rakk han å sende en sak til bystyret der byrådet varslet at de ville vente med å kjøpe nye vogner og utrede alternativer til trikk. Det kunne altså se ut til at fornuften så ut til å seire.

Men så kom valget. Frp gikk ut av byrådet og i opposisjon. Inn kom Venstre og Ola Elvestuen. Venstre er et parti med mange ulike meninger og meget og mangt, men det er også et parti med sterk forkjærlighet for trikken, som Transportøkonomisk institutt har kalt en «hundre år gammel løsning på et to hundre år gammelt problem».

Artikkelen fortsetter under lenken. 

Jeg hater trikken

Skrinlegge

Det første Ola Elvestuen gjorde som byråd var på skrinlegge alt snakk om å gravlegge gamle trikkeskinner i asfalt. Planene ble puttet i en skuff.

I stedet fant Elvestuen frem en konseptutvalgsutredning bestilt av forrige byråd, Kallmyr. Her hadde ruter blitt bedt om å utrede alternativer for anskaffelser av nye trikker. Å ikke fortsette med trikk lå ikke i mandatet for utredningen.

Onsdag åt den seg gjennom tre plommer, men ennå var den ikke mett.

Konsekvensutredningen konkluderte med at det dyreste var det beste – en bybaneløsning.

Det ville koste 1,7 milliarder, fremgikk det av rapporten. I tillegg var det flere modeller for investeringsbehov som ville gi en prislapp på 2,5-2,9 millioner totalt.

Men. Kostnadene «inkluderer ikke oppgraderinger av infrastruktur», ifølge dokumentet.

En annen måte å si det på er at man anbefalte en løsning, uten å vite hva sluttsummen ble.

Økt

Spol noen år frem i tid. I desember 2015 møtes bystyret i Oslo. Det blågrønne byrådet avgir sin aller siste sak til det som nå er rødgrønt flertall. Nå har kostnadsrammen økt.

Byrådet anbefaler at det anskaffes 87 nye trikker for å erstatte trikkene som er i drift i dag. Investeringen har en kostnadsramme på 3 200 mill. kr.

Samtidig har byrådet økt ambisjonsnivået. Det dreier seg ikke lenger bare om å oppgradere trikkeskinnene slik at de kan takle moderne trikker. Målet er nå mer trikk og mindre buss.

«Trikken skal erstatte buss på dagens strekninger i indre by», heter det i saksdokumentet.

Av dokumentet fremgikk også det at man til nå hadde estimert infrastrukturoppgraderingene til rundt 2.3 milliarder.

Men det var ikke et fullgodt estimat. «Det vil komme nye kostnadsanslag for infrastrukturoppgraderingen»

Prislappen var nå totalt på 5,4 milliarder, ifølge dokumentet, som ble kvittert ut av avtroppende byrådsleder Stian Berger Røsland den 15. oktober 2015.

Lørdag åt larven seg gjennom et stykke sjokoladekake, en iskrem, en agurk, en osteskive, et stykke spekepølse. en knakkpølse, bløtkake, et stykke melon. På kvelden hadde den vondt i magen.

Ignorert

Forskerne og ekspertene ble ignorert.

«Trikken er lite fleksibel, støyende og arealkrevende med en infrastruktur som krever mye vedlikehold», konkluderte Transportøkonomisk institutt.

De konkluderte også med at det gamle argumentet om at trikk er mer miljøvennlig ikke lenger stemmer, med de nye elektriske bussene.

De ble ikke lyttet til.

Høyere

Kort tid etter gikk det frem at prislappen ville bli enda høyere. Nå ville trikkeinvesteringene totalt løpe på 4,765, fremgikk det av budsjettet for 2016, som det nye rødgrønne byrådet la frem.

Da Oslo sporveier la frem den endelige løsningen for de nye monstertrikkene var totalprisen hytterligere økt. Nå kostet hele sulamitten plutselig et sted mellom 8 og 9 milliarder.

Når og hvordan det ble vedtatt er litt uklart. Kommujnikasjonsrådgiver Tuva Otterlei Blikom svarer først på spørsmål fra Minerva at de ulike oppgraderingene vedtas enkeltvis.

Minerva spør om det ikke finnes noen helhetlig ramme for investeringene og hvor anslaget på åtte-ni milliarder er hentet fra.

Otterlei Blikom svarer at kommunen har satt at fire milliarder til kjøp av trikker, én milliard til oppgraderinger av baser, som verksted og parkeringer og to milliarder til oppgradering av spor.

– I tillegg til dette kommer gateoppgradering og vann- og avløpsarbeider. Kostnadsrammene vedtas for hvert prosjekt.  Ansvaret for prosjektene er delt mellom Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten.

Og larven spiste seg så mett, at skinnet sprakk,- ja rett og slett! Den kastet skinnet og sa «Pytt», «jeg har et til, helt splitternytt»!

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden