Kommentar

Trines sjanse

Trine Skei Grande overtar et departement som er overmodent for politisk profilering, skriver Ingebjørg Sofie Larsen.

Bilde: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre / CC: BY 2,0

Kulturdepartementet regnes som et lett departement, men som statsråd for medier og fake news, identitet og kulturarv kan Trine Skei Grande gjøre det viktigere enn det har vært på lang tid.

Flere virker overrasket over at Venstre-leder Trine Skei Grande valgte seg posten som kulturminister i den nye regjeringskabalen. Jan Arild Snoen skriver her i Minerva at han tror Grande har valgt et «lett departement fordi det gjør det lettere å kombinere med rollen som partileder, men også fordi hun her kan få holde på litt som hun vil».

Men Kulturdepartementet er ikke noe dårlig valg for Grande. Hvis det er noe tidspunkt hvor en politiker kan bygge en profil nettopp som kulturpolitiker, er det nå:

For det første er mediepolitikk blitt storpolitikk. Spørsmål om «falske nyheter» eller om hvordan sosiale medier påvirker demokratiet, er blitt brennaktuelle for langt flere enn kulturlivet. For det andre er identitet og kulturarv ikke lenger bare spørsmål om fortidsminnevern og museumssammenslåinger: Det  står midt i sentrum for en av vår tids største politiske utfordringer, nemlig innvandringen.

Disse spørsmålene har en sentral plass offentligheten. Men hittil har kulturpolitikken sjelden vært en del av disse debattene.

Når kulturminister Helleland har deltatt, har det ofte vært gjennom å ytre sine personlige preferanser om kultur – enten det er historiske spel eller brunost. Det har ofte vært helt uklart hvordan utspillene hennes kan kobles til politikken hennes. Det er ikke heldig, for en minister skal ikke styre kulturen gjennom å fremme personlige smaksdommer, men tilrettelegge for den gjennom offentlig politikk.

Det er derfor grunn til å tro både at kulturpolitikken vil bli viktigere internt i regjeringen, og at kulturens betydning for samfunnet vårt vil få mer oppmerksomhet.

Det betyr også Trine Skei Grande har en unik sjanse: Hun overtar et felt som er overmodent for tydeligere politisk profilering, samtidig som de to foregående statsrådene enten ikke har profilert feltet overhodet, eller har profilert seg selv uten å koble det skikkelig på noe politisk program.

Det er derfor grunn til å tro både at kulturpolitikken vil bli viktigere internt i regjeringen, og at kulturens betydning for samfunnet vårt vil få mer oppmerksomhet.

Begge deler er både nødvendig og fortjent.

 


 

Fra forsiden