Trondheim prioriterer ikke kultur

Stat og fylke bruker mer kulturpenger på Sør-Trøndelag enn Hordaland, men Trondheim kommune bruker langt mindre kulturpenger per innbygger enn Bergen.

Publisert   Sist oppdatert

Stat og fylke bruker mer kulturpenger på Sør-Trøndelag enn Hordaland, men Trondheim kommune bruker langt mindre kulturpenger per innbygger enn Bergen.

Bergen kommune bruker 1343 kroner per innbygger på kultur, mens Trondheim bruker 597 kroner. Det vil si at Trondheim kommune brukte i 2012 cirka 105 millioner på kultur. Bergen kommune brukte 360 millioner. Det viser kommunenes budsjett.

Les også hovedreportasjen Trondheims kulturelle stagnasjon.

– Prioriterer Trondheim kommune kultur lavere enn Bergen Kommune? Er det andre felt det er viktigere å prioritere?
– Prioriterer Trondheim kommune kultur lavere enn Bergen Kommune? Er det andre felt det er viktigere å prioritere?

– Prioriterer Trondheim kommune kultur lavere enn Bergen Kommune? Er det andre felt det er viktigere å prioritere?  

– Tallene viser at Bergen bruker mer penger enn oss, og jeg mener vi må ha en større satsing på kultur i Trondheim, forteller leder i kulturkomiteen i Trondheim Erling Moe, fra opposisjonspartiet Venstre.

Han mener imidlertid at Bergen får mye gratis.

– I Bergen betaler staten for Den Nationale Scene og Harmonien. I Trondheim er dette knutepunktinstitusjoner der staten betaler 70 prosent. For oss betyr det at vi binder opp 35 millioner i bevilgninger som vi ikke kan påvirke.

En del av de store institusjonene er enten nasjonale eller knutepunktinstitusjoner. For Bergen er Den Nationale Scene og Harmonien nasjonale institusjoner og mottar sine bevilgninger over statsbudsjettet.
En del av de store institusjonene er enten nasjonale eller knutepunktinstitusjoner. For Bergen er Den Nationale Scene og Harmonien nasjonale institusjoner og mottar sine bevilgninger over statsbudsjettet.

En del av de store institusjonene er enten nasjonale eller knutepunktinstitusjoner. For Bergen er Den Nationale Scene og Harmonien nasjonale institusjoner og mottar sine bevilgninger over statsbudsjettet.

– Det stemmer at Trondheim må ta mer ansvar for teater og orkester enn Bergen, men Bergen tar mer ansvar for Museene. MIST i Trondheim får 107 millioner i statlige midler, og kun 6 millioner fra kommunen. KODE i Bergen mottar 18 millioner fra staten og 47 millioner fra kommunen. Ville du byttet og betalt mesteparten av MIST for å slippe å betale for teateret og orkesteret?
– Det stemmer at Trondheim må ta mer ansvar for teater og orkester enn Bergen, men Bergen tar mer ansvar for Museene. MIST i Trondheim får 107 millioner i statlige midler, og kun 6 millioner fra kommunen. KODE i Bergen mottar 18 millioner fra staten og 47 millioner fra kommunen. Ville du byttet og betalt mesteparten av MIST for å slippe å betale for teateret og orkesteret?

Det stemmer at Trondheim må ta mer ansvar for teater og orkester enn Bergen, men Bergen tar mer ansvar for Museene. MIST i Trondheim får 107 millioner i statlige midler, og kun 6 millioner fra kommunen. KODE i Bergen mottar 18 millioner fra staten og 47 millioner fra kommunen. Ville du byttet og betalt mesteparten av MIST for å slippe å betale for teateret og orkesteret?

Det er ulike institusjoner. Kunst og teater. Når staten øker sine tilskudd til teater og orkester må vi følge etter og vi får vi lite handlingsrom. Vi har også andre institusjoner som vi vil støtte.

– Men det binder like fult opp midler og Bergen bruker mer penger til den profesjonelle kulturen?

– Ja, og jeg mener det er viktig at vi øker våre bevilgninger. Vi jobber nå med å få på plass en kunsthall, og jeg har stor tro på prosjektet. Det jobbes med et litteratur hus, en storbyhall for konserter og en utendørskonsertarena. Disse kulturbyggene il endre kunstscenen i Trondheim.

– Men er det ikke en utfordring at man sprer midlene for bredt? Bergen har systematisk forsøkt å bygge opp sterke institusjoner som KODE, Kunsthallen og BIT teatergarasjen, som så siden har fått statstøtte?

– Nei, man sprer ikke midler på for mange institusjoner. Kunstmuseet er i kraftig utvikling. Olavsfestdagene vokser og orkesteret har sterkt trøkk internasjonalt. Men Bergen får mer hjelp fra staten, når jeg ser på kulturlivet i Bergen føler jeg ikke at vi ligger tilbake for Bergen.

Nestleder i kulturkomiteen Hilde Opoku (MDG), som er i posisjon var, ikke tilgjengelig for kommentar.

Fakta: Slik finner du tallene

Staten: Engerutvalget: Tabell 11.7

Hordaland: Budsjett 2012 side 129 – trekk fra idrett 12,7 mill og del på 498135.

Sør-Trøndelag: Budsjett 2012, side 139, trekk fra post 7752, idrett og folkehelse på side 137 og del på innbyggertall 302,755.

Trondheim: Tabell 2.13 Alle tilskudd kultur i Trondheim Kommunes budsjett for 2012,side 285, viser driftstilskudd til kultur på 144 mill. Trekk fra bevilgning til Kirke 70,5 mill og livssyn 6.1 mill, Da fremkommer det at Trondheim bruker cirka 67 millioner på kultur. Siden Trondhiem Kommunes tilskudd til Biblioteket fremgår ikke av budsjettdokumentene, må det regnes ut fra kostrall for 2011. Her fremgår det at Trondheim kommune brukte 217 kroner per innbygger på bibliotek. Innbyggertallet var 176.008. Totalt blir det cirka 38 millioner til biblitotek, som man så legger til de 67 millionene og for 105 millioner.

Bergen: Sammenlignes med Bergens budsjett. Tallmessig oppsummering for politikkområdet på side 140, hvor man slår sammen kulturpunktene 12a til 12g ser man at Bergen bruker 360 millioner på kultur.