Kommentar

Trump har problemer med familieverdiene

Trump skjønner at han er på defensiven i innvandringspolitikken, og forsøker å skylde på demokratene.

Bilde: Gage Skidmore / Flickr [CC BY-SA 2.0]

Trump kan ha gått for langt i sin innstramning i innvandringspolitikken. Selv erkekonservative Ted Cruz vil hindre oppsplitting av familier på grensen.

Toppsaken i amerikansk presse for tiden er leirene for barn og ungdom som er opprettet i Texas som en følge av at de skilles fra foreldrene mens disse får sin sak rettslig behandlet av myndighetene. I de aller fleste tilfeller dreier det seg om ulovlig innvandring, selv om det også er folk med beskyttelsesbehov som flykter fra vold og gjengkrig i Mellom-Amerika blant dem som er fanget opp på grensen.

Selv om det også var enkelte tilfeller under Obama, er dette en ny praksis, som startet etter at Trump tok over som president, og er blitt kraftig trappet opp de siste ukene, etter at justisminister Sessions annonserte nulltoleranse 6. april. De siste seks ukene har mer enn 2.000 barn blitt skilt fra sine foreldre. Mange av dem sitter i leire, andre er plassert hos fosterforeldre, gjerne slektninger dersom det finnes slike i USA på forhånd.

Innstramningen må ses i lys av at den ulovlige innvandringen, etter å ha falt kraftig i månedene etter at Trump tok over, nå er tilbake på gamle høyder.

Skylder på demokratene

Loven gir mulighet for slike tiltak, og dette er fikenbladet som Trump har skjult seg bak, når han tilsynelatende tar avstand fra den politikken hans egen justisminister Jeff Sessions har innført, og isteden skylder på at de bygger på en lov vedtatt under demokratene. Rent fortsett fra at en av de relevante lovene ble vedtatt under George W. Bush, er poenget er at verken Bush eller Barack Obama praktiserte loven slik.

Den nye praksisen er altså at foreldrene nå rettsforfølges som kriminelle og derfor settes i varetekt mens saken behandles, og det fører til at de skilles fra barna, siden disse ikke kan fengsles sammen med foreldrene.

Jeg har ikke funnet klare indikasjoner på at barna behandles dårlig, altså utover at de skilles fra sine foreldre.

Del av større spill

Denne separasjonen av barn, slik det blant annet fremkommer i dette hjerteskjærende  lydopptaket lekket til Pro Publica, og denne reportasjen hos CBS, har opprørt mange. OPPDATERT 20.06: I natt rapporterte AP fra tre steder i Sær-Texas der de minste barna er sendt.

Blant dem er tidligere presidentfrue Laura Bush, som i et sjelden politisk utspill i Washington Post søndag sammenlignet dette med en av de store skampletter i amerikansk historie, interneringen av amerikanske statsborgere med japansk opphav under 2. verdenskrig.

Mange mener at Trump forsøker å bruke barna som gisler i sin kamp for å få finansiert byggingen av Muren mot Mexico. Kostnaden er lavt anslått omkring 25 milliarder dollar, mens bare 1,6 milliarder ligger i budsjettet for neste år. Men det ingenting som tyder på at demokratene er villige til å inngå en deal som avvikler interneringen i bytte mot finansiering. Det må i så fall være som en del av en stor pakke som også omfatter «dreamers» (se nedenfor).

Cruz til unnsetning

I går kveld kom det et initiativ fra senator Ted Cruz fra Texas, som skrev:

«All Americans are rightly horrified by the images we are seeing on the news, children in tears pulled away from their mothers and fathers. This must stop. Now.»

Han er en sterk tilhenger av streng innvandringspolitikk, men ser nå at dette har gått så langt at det truer republikanernes oppslutning. Derfor vil han i løpet av uken legge frem et forslag som stopper det at barna skilles fra foreldrene, sammen med en rekke andre tiltak, som raskere saksbehandling. Men hans «pakke» er langt mer avgrenset enn Trumps store byttehandel, og kan derfor utgjøre et grunnlag for en reell enighet i Kongressen.

Flertallet uenig med Trump

Over lang tid har en rekke meningsmålinger vist at Trumps innvandringspolitikk ikke har flertall i det amerikanske folket. For eksempel er det et klart flertall, også blant republikanske velgere, som ønsker å gi dem som kom ulovlig til USA som barn (dreamers) muligheten til å bli.  Det er et klart flertall mot Trumps Mur – vanligvis i størrelsesorden 60-40. Og trenden er også ganske klar: Amerikanerne er blitt mer innvandringsliberale de senere år.

Men det er trolig en forskjell i intensiteten. Det betydelige mindretallet som ønsker hardere tak, legger et sterkere press på sine folkevalgte enn motsatt fløy, og det er trolig flere på denne siden som lar denne saken avgjøre om de skal stemme i valgene i høst og i 2020, og hvem de skal stemme på.

Interneringssaken truer med å endre denne ubalansen, altså slik at også de innvandringsliberale, som er i flertall, mobiliseres. Det er dette Cruz vil unngå.

Han får følge av flere, som senator John Cornyn, også fra Texas. Floridas konservative guvernør Rick Scott, en viktig støttespiller for Trump, som forsøker å bli valgt til senatet i november, har gjort det klart at han går imot å splitte familier. OPPDATERT 20.06: Tretten andre republikanske senatorer sendte i går et brev til justisministeren der de ber om at praksisen stanser øyeblikkelig, mens Kongressen arbeider med en varig løsning.

Flere ferske målinger viser at Trumps behandling av barna vekker ekstra stor motstand. Hos Quinnipiac er det 66 prosent som er imot å splitte familier, bare 27 prosent som støtter dette. Hos CBS er tallene 67-17, hos CNN 67-28. Ipsos, med en litt annen spørsmålsformulering, gir 56-27 som resultat.

Trump ser nok også skriften på veggen. Han må komme seg ut av en tapersak.

Les også min artikkel fra i fjor om at innvandrere er mindre kriminelle i USA enn «innfødte».

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden