Kommentar

TV 2 beste spåmann

Snoen måtte i år bite i gresset. Bommet på valgspådommene mer enn et gjennomsnitt av målingene - og TV 2.

Bilde: Chris Brown, Flickr.

TV 2s meningsmålinger traff som vanlig best, men kanalen bør se nærmere på prognosemodellen sin. NRK og Valgdirektoratet traff best da valglokalene stengte.

Ved valgene i 2009, 2013 og 2015 har jeg tippet resultatet for alle partier, og truffet ganske godt. Når jeg denne gangen har bommet mer, er det bare rimelig at jeg også kvitterer ut resultatet og ikke forbigår det i stillhet.

Tidligere har et gjennomsnitt av målingene truffet bedre enn det instituttet som kom nærmest. I år er dette ikke tilfellet. Som tidligere er TNS for TV 2 mest treffsikker, men i år var de også litt bedre enn gjennomsnittet hos pollofpolls, som bommet med 5,5 prosentpoeng, mens TNS bommet med 4,8 prosentpoeng.

Det er også verdt å merke seg at målingen 6. september, ikke de tre senere målingene, var den mest treffsikre. Det kan være tilfeldig, men det er ikke uvanlig at det ikke er de aller siste målingene som treffer best, uten at jeg har noen god forklaring på det. Det er riktignok slik at målinger tatt opp på lørdag gjerne avviker mer – noe pollofpolls pekte på i forkant.

TNS har ekstra grunn til å være stolt, fordi det ikke bare er etter siste måling de skårer best. Ser vi på samtlige målinger, har TNS de fem beste. Nå er dette riktignok litt misvisende, siden dette er en rullerende måling med overlappende utvalg. Ingen andre institutter slo gjennomsnittet i år heller, selv om Ipsos for Dagbladet var tett på, med avvik på 5,8 prosentpoeng. For Opinion og InFact må vi konkludere med helbom, med et samlet avvik på 11,4 og 12,6 prosentpoeng. Det er nå på tide at InFact endrer sin metodikk, og vekter mot valget for fire år siden, ikke for to år siden. Særlig for Frp har byrået i årevis vist for lave tall, men i år bommet siste måling enda mer for Høyre.

Det store innslaget av InFact-målinger på fylkesnivå er med på å forklare at disse bommet mer enn landsmålingene, og på nivå med mine spådommer. Hos pollofpolls så de også på fylkesmålingene som vektet mot 2013, altså uten InFact. Da blir samlet avvik bare 4,3 prosentpoeng – altså den klart beste metoden.

AP ikke undervurdert i år

Når jeg ved tidligere valg har truffet bedre enn et gjennomsnitt av målingene, skyldes det i stor grad at jeg har justert for at noen partier systematisk overvurderes og undervurderes i målingene. Modellen til Norsk Regnesentral tar høyde for dette.

I år slo dette i beskjeden grad til for Arbeiderpartiets del. Kanskje skyldtes det at Jonas Gahr Støre ikke fikk til samme sluttmobilisering som Stoltenberg. Senterpartiet gjorde det litt bedre enn målingene, men ikke så mye som de pleier.

For Rødt og KrF, samt MDG der vi har få valg å sammenligne med, ser vi imidlertid det vante mønsteret – for Rødt enda sterkere enn vanlig. Alle gjør det dårligere i valg enn i målingene. Det samme pleier å gjelde for SV. I år skjedde ikke dette, men det hadde jeg en anelse om, og derfor avvek mitt tips betydelig fra Norsk Regnesentrals. Jeg tror effekten i år ble oppveiet av at SV hadde valgvinden med seg helt på slutten, og en større overgang av taktiske stemmer fra Rødt enn vanlig.

Tydeligst avvik fra tidligere mønster finner vi hos Venstre, som systematisk har gjort det dårligere enn de siste målingene, riktignok med beskjedent avvik de to siste valgene. Venstre var min groveste bom. I år gjorde Venstre det nemlig litt bedre enn målingene. Vi vet at Venstre gjorde det tydelig bedre på valgdagen enn i forhåndsstemmene (4,5 mot 4,0 prosent). Det er nærliggende å lete etter forklaringen i taktisk stemmegivning. Vi har klare indikasjoner på dette i Oslo og Høyre-tunge Akershus-kommuner, men dette er noe som valgforskerne får se nærmere på etter hvert. Et faktum som taler mot at taktisk stemmegivning fra Høyre-velgere har vært utslagsgivende, er at Høyre gjorde et bedre valg enn de fleste målinger spådde.

Prognosene traff i stort

På valgdagen skrev jeg om hvordan valgdagsmålingene har pleid å treffe. I år var det bare en eneste slik måling, i VG. Den traff sånn passe, med et samlet avvik på 5,4 prosentpoeng, altså nesten det samme som gjennomsnittet av de siste målingene. Og den bommet kraftig på det som ble nattens store spenningsmoment, siden den ga Venstre hele 5,4 prosent og KrF 4,8. Kanskje vil ingen ta opp valgdagsmåling ved neste valg.

NRK formidlet en prognose laget av Valgdirektoratet. Den sammenligner opptalte stemmer med resultatet fra forrige valg på kommunenivå. En svakhet er at i starten vil opptalte stemmer domineres av forhåndsstemmene, og der er det systematiske skjevheter. Høyre pleier å få flere av disse enn på valgdagen, mens det er motsatt for Senterpartiet. Slik var det også i år, der den første prognosen overvurderte Høyre med 1,2 prosentpoeng, og undervurderte Senterpartiet med 0,9. Men for de andre partiene traff prognosen veldig godt, og samlet avvik ble 3,9 prosentpoeng.

TV 2s prognose viser det samme mønsteret, men med litt større utslag, og de bommet også med et helt prosentpoeng på Arbeiderpartiet. Avviket for Høyre er hele 1,7 prosentpoeng. Samlet avvik her er 5,1 prosentpoeng. TV 2s målinger og tallknusere, først og fremst Terje Sørensen, har gjennom flere valg gjort det skarpt, men akkurat prognosemodellen sin burde de se nærmere på. TV 2 er altså ikke nærmere resultatet når valglokalene nettopp har stengt enn i sin siste meningsmåling.

Når det er sagt traff begge prognosene på hvem som ville bli statsminister, og viste allerede fra første sekund hvor nær Venstre og KrF var sperregrensen, selv om det etter hvert viste seg at Venstre hadde noe mer å gå på enn det først så ut til. De traff altså godt i stort, selv om særlig TV2 bommet en del på detaljene.

La meg ta med enda en innrømmelse til slutt. Jeg har i mange sammenhenger slått fast at en regjering som er avhengig av KrF ikke blir gjenvalgt. Det er nå motbevist. Dette illustrerer for det første risikoen ved å forsøke å finne sikre mønstre når man bare har ganske få observasjoner å bygge på. Og trolig også den implisitte partiskhet de fleste av oss lider under: Vi ser de mønstrene vi ønsker å se. Så vil tiden vise om KrF vil felle regjeringen i løpet av perioden.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden