Redaksjonen blogger

Tvangsmedisinere befolkningen?

Aksel Braanen Sterri foreslår tvangsmedisinering for å fremme bedre moral. Han trenger en liberal pille.

Aksel Braanen Sterri foreslår tvangsmedisinering for å fremme bedre moral. Han trenger en liberal pille.

Aksel Braanen Sterri har lest boken Unfit for the Future: The Need for Moral Enhancement av Oxford-filosofene Julian Savulescu og Ingmar Persson, og skrev om den i Dagbladet 13. mars. Nå ligger essayet ute på Braanen Sterris blogg.

Først slår Braanen Sterri fast at at det liberale demokratiet ikke er godt nok til å møte fremtidens utfordringer:

«… det liberale demokratiet er ikke nok til å møte framtidas utfordringer. To overnasjonale utfordringer, terrorisme og global oppvarming, viser dette tydelig.» Og: «Et demokrati organisert rundt valgkanalen blir ikke bedre enn det du putter inn i systemet. Om et flertall ønsker det som til enhver tid maksimerer deres kortsiktige egeninteresse vil aldri demokratiet kunne løse våre utfordringer. Om hver velger derimot anlegger et mer langsiktig og selvoppofrende perspektiv kan demokratiet gi gode løsninger.»

For å bøte på at demokratiet ikke kan løse utfordringene våre, siterer han Persson og Savulescu, som foreslår å forbedre moralen vår ved hjelp av gen-seleksjon eller legemidler:

«Persson og Savulescu foreslår derfor at vi må ty til hardere lut enn utdanning og opplysning for å gjøre oss i bedre stand til å ta moralske valg. Vi må forbedre vår moral ved hjelp av gen-seleksjon eller ved hjelp av legemidler. Uten det er «det mest sannsynlige hendelsesforløpet at vi går inn i en form for global kollaps … og at menneskehetens vil dele skjebnen til andre, nå utdødde menneskekulturer, som den på Påskeøya.»»

Kan det å tvangsmedisinere befolkningen være et inngrep som bryter med de grensene vi som liberale demokrater bør sette for statens makt? Kanskje, men:

«Noen vil anse det som et overgrep fra myndighetenes side om barn skulle bli tvangsmedisinert mot foreldrenes vilje. Men vi aksepterer allerede at myndighetene påbyr barn utdannelse, selv om det strider mot foreldrenes ønsker. Vi forbyr omskjæring av jentebarn og mange av oss ønsker et påbud om vaksiner. Om moralmedisin hadde de lovede virkningene, er foreldrenes rett til å bestemme over sine egne barn en liten pris å betale. Det kan imidlertid tenkes at mer tillitsfulle, rettferdige og altruistiske mennesker, vil være enklere å utnytte. Persson og Savulescu foreslår derfor å koble bruken av moralfremmende medikamenter med utbredt overvåkning.»

Hva var det siste der? Kombinere tvangsmedisinering med utbredt overvåkning for å sikre oss mot negative effekter av medisineringen?

Mot slutten av essayet stiller Braanen Sterri riktignok noen kritiske spørsmål til tanken om å tvangsmedisinere, men i sum virker han positiv.

Braanen Sterri er en av mine favorittfolk, og han har skrevet en bok jeg var redaktør for på Kagge Forlag. Dette essayet er for meg en instruktiv inngang til hvorfor vi likevel står på ulike politiske sider.

Grenser for politikk, lærte jeg å si i Unge Høyre, og de grensene vil jeg trekke lenge før vi engang kommer til spørsmålet om tvangsmedisinering. Braanen Sterri kan godt få en liberal pille av meg.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden