UDI-ansatte advarer: Kontrollen med asylsøkere svikter

Mange søkte og fikk asyl som irakere. Flere år senere fant de plutselig sine syriske pass.