Kommentar

UK: Innvandring er bra for økonomien

Andelen briter som mener innvandring er bra for økonomien er mer enn doblet siden 2013.

Bilde: Pixabay, CC0.

Britenes holdning til innvandring er blitt mye mer positiv i de senere år. Men fremdeles vil et flertall redusere den.

British Social Attitudes Survey er en velrenomert årlig spørreundersøkelse utført av National Centre for Social Research. Den kartlegger utviklingen i holdninger på en rekke områder, og ligner i så måte på Norsk Monitor.

Årets undersøkelse, med data fra 2017 er offentliggjort i dag. Et slående resultat er utviklingen i holdningen til innvandring, og jeg gjengir tabellen med resultatene.

Å redusere innvandringen var viktig for mange i forbindelse med Brexit-avstemningen i 2016, og siden har det vært et absolutt krav fra Brexit-tilhengerne at det måtte bety at det felles arbeidsmarkedet med EU avvikles. Det har vært et avgjørende argument mot en «norsk» løsning, altså at Storbritannia slutter seg til EØS, siden denne avtalen jo omfatter fri bevegelse av arbeidskraft. Nei til felles arbeidsmarked er en sentral planke i de posisjoner som den britiske regjeringen ble enig om før helgen.

Siden innvandrings-spørsmålet har vært så sentralt de siste årene skulle man kanskje tro at holdningene var blitt mer negative. BSA-forfatterne skriver:

“The success of the Leave side in the referendum campaign, accompanied as it was by the widespread perception that leaving the EU would reduce immigration, has led some to take the view that the referendum campaign served to increase hostility towards immigration.”

Men som vi ser er resultatet motsatt, og i oppsiktsvekkende grad. La oss ta økonomisk innvirkning først. I BSA ble det spurt:

“On a scale of 0 to 10, where 0 is extremely bad and 10 is extremely good, would you say it is generally bad or good for Britain’s economy that migrants come to Britain from other countries?”

Vi ser små endringer mellom 2011 og 2013, men deretter har synet på innvandring blitt svært mye mer positivt. Andelen som mener innvandringen er dårlig for økonomien er mer enn halvert, andelen som mener den er positiv mer enn doblet. Sagt på en annen måte: I 2011 var det dobbelt så mange som mente at innvandringen skadet økonomien som de som mente innvirkningen var positiv. I fjor var den siste gruppen nesten tre ganger så stor som den første. Brexit-avstemningen har ikke påvirket takten i endringen, som er den samme fra 2013 til 2015 som til 2017.

Spørsmålet om kulturell påvirkning lyder som følger:

“And on a scale of 0 to 10, would you say that Britain’s cultural life is generally undermined or enriched by migrants coming to live here from other countries?”

Vi ser at utviklingen fra 2011 til 2015 var forsiktig positive, men at denne positive utviklingen akselererte etter Brexit-avstemningen.

Men blant dem som var mest negative til de kulturelle virkningene av innvandring i 2015 har andelen som støtter britisk uttreden av EU økt sterkt frem til 2017. Det bekrefter at slike holdninger motiverte en del velgere til å stemme for Brexit. (Det samme er ikke tilfelle når det gjelder økonomisk påvirkning.)

Kan det tenkes at dette skjer fordi britene nå tror at innvandringen kommer under kontroll med Brexit, går ned, og at man derfor kan være mer positiv? Det sier undersøkelsen ikke noe om direkte, men både i 2015 og i fjor var det et lite flertall (57 og 54 prosent) som mente at innvandringen ville gå ned dersom Storbritannia forlot EU.

Det er verdt å merke seg at en mer positiv holdning til innvandring ikke betyr støtte til økt innvandring. Mange som mener at innvandringen samlet sett har vært bra, kan likevel mene at det er nok nå, og at den bør reduseres, om enn ikke stoppes helt.

IPSOS-Mori offentliggjorde i mars en undersøkelse som viste at andelen som mente innvandring var bra for Storbritannia økte betydelig i 2015 og straks etter Brexit-avstemningen. Siden da er det små endringer i denne undersøkelsen. I mars var 44 prosent positive, 30 prosent negative. Men likevel ville et flertall på 54 prosent i mars redusere innvandringen. I de tre undersøkelsene i 2015 og 2016 var andelen over 60 prosent.

Jeg har i vår skrevet om undersøkelser som viser at i Norge har holdningene til innvandring og innvandrere blitt mer positive i de senere år, men at det ikke er tilfellet i Sverige.

Se også min omtale av det siste Eurobarometeret, som målinger holdninger til innvandring og innvandrere.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden