Nyhet

Ukjent trappekunstner langer ut mot KHiOs håndtering av #Metoo

Flere tidligere studenter og andre som arbeider innen kunstfeltet uttrykte tydelig begeistring for trappestuntet i august.

Bilde: Christel Marie Blunck

«Vanskelig å stå frem åpent fordi kulturfeltet er så lite», sier tidligere KHiO-student om hvorfor stuntet hylles i sosiale medier.

Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) ble på første skoledag møtt av en tekst med sterk kritikk av skolens håndtering av #Metoo-saker.

På trappen utenfor KHiO er det påklistret en tekst som langer ut mot dobbeltmoral og taushetskultur ved skolen.

Ved siden av kritikk mot angivelig rasisme ved skolen, langer den ukjente trappekunstneren ut mot skolens håndtering av varsler om seksuell trakassering av elever utført av lærere ved skolen.

«Welcome to a top institution piling up with reports

Where a professor got away with sexual harassment for a decade

Till he was hurting the schools reputation

Only then he got fired

But there is still the one calling you cookie

And one saying feminism is dead» (Utdrag fra teksten)

Flere #Metoo-skandaler

Anklagen kommer i kjølvannet av flere trakasseringsskandaler ved KHiO det seneste året. I juni ble det kjent at en professor ved skolen ble sparket som følger av at han skulle ha seksuelt trakassert studenter.

Skolen skal siden 2010 ha fått flere varsler om seksuell trakassering fra professoren, uten at det har fått konsekvenser og uten at atferden hadde opphørt.

Da saken ble kjent, og som del av #Metoo-kampanjen, kom det deretter flere varsler om seksuell trakassering fra i alt tre personer. Ved siden av professoren som ble sparket, har en annen av lærerne selv sagt opp sin stilling.

Vinteren 2017 ble KHiO-ledelsen hasteinnkalt av Kunnskapsdepartementet, og skolen fikk da kritikk for ikke å ha fulgt opp varslene.

Høgskolen nedsatte i ettertid et eget varslingsutvalg. Utvalget, som også omfattet to eksterne personer, fikk i oppgave å både gjennomgå varslene og institusjonens håndtering av tidligere varsler.

Refs

Selv om ledelsen ved KHiO fikk refs for sin manglende oppfølging av varslene, konkluderte varslergruppen i juni med at varslingsgruppen ikke fant grunnlag for påstander om at «interne relasjoner på høyskolen skal ha hindret eller vanskeliggjort varsling», skriver Forskerforum.

Rektor Jørn Christian Mortensen skrev i juni i et notat til ansatte og studenter at han ser alvorlig på konklusjonene:

«Det har forekommet seksuell trakassering og det er avdekket brudd på skolens etiske retningslinjer. Nulltoleranse betyr nulltoleranse, og da er det vår plikt å sikre at dette etterleves i praksis.»

Fortsatt frustrasjon

Bildene av trappekunsten har blitt delt av mange på sosiale medier. En rekke tidligere studenter og andre som arbeider innen kunstfeltet uttrykker tydelig begeistring for stuntet.   

En rekke tidligere studenter og andre som arbeider innen kunstfeltet uttrykker tydelig begeistring for stuntet.

Skjermdump

Minerva har snakket med en tidligere KHiO-student som i vinter var aktiv i gruppeutstillingen Between the lines, et initiativ ved skolen som oppstod som en reaksjon på Metoo-kampanjen. Over hundre kunstnere deltok i initiativet, som hadde som mål å skape bevisstgjøring rundt maktdynamikker som både eksisterer i samfunnet og i kunstinstitusjonene.

– Jeg synes dette er en svært betimelig aksjon.

Hovedårsaken til støtten aksjonen har fått, mener hun er at tidligere og nåværende elever enda ikke opplever å ha fått noen ordentlig beklagelse fra ledelsen ved KHiO.  

Hun peker på at dette er en kultur som har fått herske i over 30 år.  

– Flere som har gått til rektor (kilden presiserer at det har vært snakk om flere rektorer opp gjennom årene, journ.anm.) for å varsle om hendelser som omhandler lærere, har opplevd å ikke ha blitt tatt på alvor. Holdningen har vært at «sånn er det bare».

– Da skal det mye til for å bygge opp tilliten til lederskapet ved skolen. Særlig når man ikke opplever å ha fått en ordentlig beklagelse, gjør det at mistilliten og frustrasjonen vedvarer, mener hun.

Et lite miljø

Minerva har forsøkt å få en kommentar på trappestuntet fra en rekke personer. Men flere har ikke ønsket å svare på henvendelsen. Hva tror du årsaken er til det?

– #Metoo-kampanjen viste at seksuell trakassering er noe som skjer i alle felt og miljøer i samfunnet.

Den tidligere KHiO-studenten, som i dag arbeider som koreograf, peker samtidig på at det er særlig vanskelig å stå frem i et miljø som Kunsthøgskolen. Årsaken er at kulturfeltet i Norge er svært lite, og at det derfor er svært sannsynlig at man i løpet av sin yrkeskarriere vil stå i et avhengighetsforhold til andre i miljøet.

Det mener hun er noe av årsaken til at det er få som orker å stå frem offentlig for å få en ordentlig beklagelse fra ledelsen.

Har tillit, mener rektor

I et tilsvar til Aftenposten sier rektor Jørn Mortensen ved KHiO at han mener han har tillit blant studentene når det gjelder måten de har håndtert varslene på.

Han sier her at årsaken til at behandlingen av varslene tok såpass lang tid, var at det ble laget et opplegg som skulle sikre at håndteringen av sakene ga tillit hos varslere, departementet og i institusjonen.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden