Kommentar

Un-American

En av fem amerikanerne vil ta fra muslimene stemmeretten.

På USAs nasjonaldag er det på sin plass å påpeke at altfor mange amerikanere, og særlig Trump-entusiaster, ikke støtter nasjonens grunnleggende verdier.

I et par tiår har det falt i mitt lodd å forsøke å forklare nordmenn at man kan være republikaner i USA uten å være ond og/eller dum. Selv om jeg ikke lenger sympatiserer med partiet, gjelder dette fremdeles.

Men samtidig blir det stadig vanskeligere å unngå konklusjonen om at en betydelig andel av republikanske velgere fortjener nettopp denne merkelappen. (Det samme gjelder for en del demokrater, men andelen er en god del lavere). Jeg skrev allerede i mars 2016 om Trumps rasistiske appell.

Det siste eksemplet finner vi i YouGovs meningsmåling tatt opp 10-12. juni, straks etter G7-toppmøtet i Canada.

Muren mot muslimer

YouGov spør (spørsmål 25c) om man er enig i at muslimer som er amerikanske statsborgere bør miste retten til å stemme. Det er litt forvirrende at det gis flere alternativer på et spørsmål som åpenbart er ja/nei, men dersom man legger sammen dem som er «sterkt» og «noe» enige, kommer man til 18 prosent av alle amerikanere.

Det er sjokkerende mange, siden dette er en så åpenbar diskriminering at den må falle inn under rasismebegrepet (jada, jeg vet at islam ikke er en rase). Å ta fra noen deres demokratiske rettigheter utelukkende på bakgrunn av deres religion er rett og slett un-American.

Bryter vi ned på undergrupper, vil det ikke overraske noen at andelen er størst blant republikanerne (24 prosent), men det er tankevekkende at også 13 prosent av demokratene sier seg enige.

Fordommer blir også utfordret når vi ser på andre grupper: Denne rasismen er mer utbredt blant latinos (27 prosent) enn blant hvite (16 prosent). Den er mer utbredt i angivelig liberale nordøst (23 prosent) enn i dypt konservative sør (19 prosent). Den er minst utbredt blant de eldste (over 65 år – 14 prosent).

Stor støtte til innreiseforbudet

Trump gjorde det i valgkampen klart at han midlertidig ville forby alle muslimer innreise til USA. Han har endt opp med å innføre et slikt forbud for for et begrenset antall land med majoritet av muslimer, nå fem, samt to andre land (Nord-Korea og Venezuela). Begrunnelsen er nå ikke islam, men ulike sikkerhetsgrunner. Høyesterett slo nylig fast at presidenten har fullmakt til dette.

Det går an for fornuftige mennesker å gå anse disse sikkerhetsgrunnene som legitime. Det er derimot ikke tilfellet med et generelt forbud mot alle muslimer, som åpenbart er en grov og svakt begrunnet diskriminering.

Likevel så vi før forbudet ble konkretisert og avgrenset at et klart flertall av republikanerne (og betydelige mindretall hos demokratene) støttet nettopp et slikt bredt forbud i de fleste målinger, selv om det var unntak. Også i desember 2017 støttet 53 prosent av Trump-tilhengerne et innreiseforbud for muslimer i en Zogby-undersøkelse.

I YouGov-undersøkelsen (spm. 24) er andelen blant Trump-velgerne som støtter et slikt midlertidig forbud for muslimer som ikke er amerikanske statsborgere 81 prosent, hvorav 56 prosent som støtter det sterkt. Blant Clinton-velgerne var det bare 8 prosent. I spørsmålet presiseres det ikke at det gjelder alle muslimer, bare «muslimer». Det kan også hende at noen respondenter oppfatter spørsmålet som å gjelde de fem landene der det når foreligger et forbud, så det finnes et visst tolkningsrom.

Greit med litt annektering

Donald Trump møter Vladimir Putin i Helsinki den 16. juli. Det er stor bekymring for at Trump der kommer til å anerkjenne den russiske annekteringen av Krim, og åpne for at Russland igjen slutter seg til G7, som de ble kastet ut av på grunn av denne aggresjonen mot et naboland. I denne undersøkelsen (spm. 23) er de to forholdene eksplisitt koblet sammen:

“Member nations of the G7 expelled Russia from the organization following that country’s invasion of Crimea in Ukraine. President Trump has called for readmitting Russia to the G7. Do you support or oppose the G7 readmitting Russia?»

Før Trump tok over partiet var det ganske åpenbart at republikanske velgere ville vært mest Russland-kritiske. I dag? Nå mener 37 prosent av Trump-velgerne at Russland skal inviteres inn igjen, mens bare 20 prosent er imot. Blant Clinton-velgerne er andelen 6 og 75 prosent. Blant Trump-velgerne sier 17 prosent at Russland er en venn av USA, noe bare 4 prosent av Clinton-velgerne er enige i.

Forby islam

Er så denne YouGov-målingen utypisk? Nei, dessverre. Andelen som støtter innreiseforbud for muslimer er nevnt.

En PPP-måling i vippestaten North Carolina i desember 2015 viste at 44 prosent av Trump-velgerne ville forby islam i USA, og 51 prosent ville stenge landets moskeer. Denne ble tatt opp i oppkjøringen til primærvalgene, da Trumps andel av republikanske velgere var mye mindre enn i dag, slik at dette illustrerer hva hans harde kjerne mener.

To måneder senere målte PPP nabostaten South Carolina. Hele 80 prosent av Trumps velgere støttet et innreiseforbud for alle muslimer, og 31 prosent mente det også burde gjelde homoseksuelle. Her ville 40 prosent stenge alle moskeer, og 33 prosent forby islam. Det var flere av Trump-velgerne (38 prosent) som mente at sørstatene burde ha vunnet borgerkrigen enn de (24 prosent) som holdt en knapp på nordstatene.

Trenger vi valg, egentlig?

I fjor sommer svarte 52 prosent av republikanerne at de var for å utsette presidentvalget i 2020 dersom Trump ba om det, med den begrunnelsen at det var for å sikre at bare de som faktisk hadde stemmerett fikk stemme. Et åpenbart brudd på demokratiske spilleregler som vi assosierer med diktaturer – un-American.

Og til «dumme»-biten: Halvparten av republikanerne i denne undersøkelsen trodde at Trump fikk flere stemmer enn Clinton på landsbasis, noe som beviselig er feil, dersom man da ikke kjøper Trumps fullstendig grunnløse og diskrediterte påstander om omfattende valgfusk. Det er disse påstandene som forklarer hvorfor så mange av hans velgere kan støtte suspensjon av valg.

Noen vil trøste seg med at mange oppfatter «ekstreme spørsmål» som så hypotetiske at de svarer i vilden sky. Men hva om folk faktisk mener det de sier?

En bedre trøst er at utenfor Trump-sfæren er det indikasjoner på positiv utvikling. James Zogby finner i sine undersøkelser at synet på muslimer og arabisk-amerikanere er blitt mer positivt de siste årene.

Trump reduserer oppslutningen om «sterke» menn

I mars rapporterte Democracy Fund at 24 prosent av amerikanerne i 2017 sa at det ville være svært eller ganske bra om landet hadde en «sterk leder som ikke behøvde å bry seg med Kongressen og valg.» Det er skremmende mange, men likevel en klar nedgang siden forrige gang spørsmålet ble stilt, i 2011, da hele 34 prosent mente det samme. Og andelen i 2017 er omtrent på linje med resultatene i andre vestlige land i 2010-14.

Denne undersøkelsen har fulgt en gruppe på 5.000 respondenter over seks år, og sammenligner med tidligere undersøkelser gjennom World Values Survey.

Frem til i fjor var det flere demokrater enn republikanere som foretrakk en «sterk mann».

Støtten til en «sterk mann» var sterkest blant dem som ikke stemte ved siste valg (29 prosent), blant Trump-velgere i primærvalgene (32 prosent), og særlig blant velgere som gikk fra Obama i 2012 til Trump i 2016 (45 prosent), og de som kombinerte kulturell konservatisme med «liberale», det vil si venstreorienterte holdninger, i økonomiske spørsmål (52 prosent).

Det er også interessant, og trolig overraskende for mange, at frem til i fjor var det flere demokrater enn republikanere som foretrakk en «sterk mann». Og det var en kontinuerlig økende andel blant unge som støttet dette.

Men nå er det klart motsatt, og ungdommen er klart minst autoritære. En mulig forklaring er at når Trump fremstiller seg selv som noe som ligner på en «sterk mann», skremmer det demokratene til å bli mer demokratiske, for å si det slik, og unge, der et klart flertall er imot Trump, til å omfavne demokratiet igjen.

Men også av denne undersøkelsen er det mulig å bli skremt. Støtten til militærstyre har økt jevnt siden 1990-tallet, og hele 18 prosent av amerikanerne foretrekker nå de uniformerte fremfor demokrati. Det er betydelig mer enn i andre vestlige land. Og det er un-American.

Som Richard Wolffe skrev i The Guardian i forrige uke: Donald Trump er den mest un-American presidenten i manns minne.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden