Mediekritikk

Underrepresenterte velgere

Det er godt samsvar mellom hvem som føler seg underrepresentert i mediene og journalistenes politiske sympatier. Og har Aarebrot blitt lurt av Trump?

Aftenposten skriver i dag om en undersøkelse Respons Analyse har gjort for avisen om hvorvidt befolkningen føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget og i mediene.

Det er SV- og Venstre-velgerne som føler seg best representert i mediene, mens FrP, Sp og KrF-velgerne føler seg minst representert. Avisen har snakket med Kjersti Torbjørnsrud ved Institutt for Samfunnsforskning for å finne forklaringer på dette, og hun trekker frem flere som sikkert kan ha betydning.

Men en ting slo meg: Hun nevner ikke journalistenes politiske ståsted. I min faste mediekommentarspalte i Aftenposten skrev jeg om dette på torsdag, og særlig den nesten totale mangelen på Frp-sympatisører blant journalistene.

Ser vi på de årlige undersøkelsene om partisympati hos Nordiske Mediedager, og sammenholder det med hvem som føler seg underrepresentert, finner vi temmelig god overlapp. Det er to til tre ganger større SV- og Venstre-andel blant journalistene enn blant folk flest. For Sp og Krf er det grovt sett dobbelt så stor andel i befolkningen som blant journalistene, og for Frp handler det snarere om ti-gangeren.

Det er påfallende at verken forskeren eller andre i Aftenpostens dekning nevner en nærliggende forklaringen på at mange føler at de er underrepresentert i mediene: At de faktisk er underrepresentert i mediene, dersom journalistenes politiske ståsted har noe å si.

La meg også more meg litt med Frank Aarebrot. Han sier til Aftenposten:

”At folket føler seg bedre representert i mediene, mener han er sjeldent.

– Sammenligner man dette med for eksempel USA, er tilliten til mediene lavere enn kongressen, og tilliten er ikke stor der heller, sier han.”

Aarebrot har rett i at tilliten til mediene er lav i USA. Men i alle undersøkelser er den, i motsetning til det han sier, noe høyere enn til Kongressen. Dette fremkommer blant annet i en oversikt hos Politifact fra forrige uke. Gallups tidsserier viser klar forskjell, samt at tilliten til begge institusjoner har falt betydelig over tid. Den undersøkelsen som viser minst forskjell er en stor kartlegging av tillit til pressen gjennomført for AP/NORC i april i fjor. Men selv her ligger Kongressen litt etter.

Så hvor kan Aarebrot ha fått sine opplysninger fra? Jeg har en teori: De kan stamme fra den kjente medieforskeren Donald J. Trump, som i sin pressekonferanse på torsdag sa følgende i sin tirade mot ”fake news”-mediene:

«You have a lower approval rate than Congress, I think that’s right, I don’t know.»

Trump, nyansert som han alltid er, viste riktignok til en viss usikkerhet. Aarebrot fant ikke det nødvendig.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Illustrasjon: Oda Kroghs maleri av Aftenposten-leser fra 1887.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden