Unge vil ha hasj-pol

En av tre ønsker en mer liberal narkotikapolitikk, viser en ny meningsmåling fra Respons Analyse. Det er høyere enn i andre målinger, og unge og de som bor i Oslo vil avkriminalisere hasjen.

Publisert   Sist oppdatert

En ny meningsmåling utført av Respons Analyse for Foreningen Tryggere Ruspolitikk, som arbeider for liberalisering av narkotikalovgivningen, viser en større andel som har liberale holdninger enn i tidligere undersøkelser, som gjerne har vært bestilt av avholdsorganisasjonen Actis.* (Se intervju med foreningens nestleder Bård Standal.)

Meningsmålingen kan lastes ned her.

Denne målingen spør eksplisitt om egen bruk og besittelse av illegale rusmidler kun til egen bruk, for å få frem et skille mellom brukere og selgere. Som kjent har helseminister Bent Høie tatt til orde for at bruk ikke lenger skal rettsforfølges gjennom bøter og i ytterste konsekvens fengsel, men er en sak for helsevesen og sosialomsorg. Undersøkelsen viser at to av tre (67-33) er uenig i dette, dersom vi ser bort fra de tolv prosentene som svarer vet ikke. Et klart flertall vil altså at egen bruk fremdeles skal være straffbart. Menn, de med lavere utdanning og de som bor i Oslo er noe mer liberale, og de yngste klart mer liberale. Blant dem under 24 år mener 44 prosent at slik bruk og besittelse ikke skal straffes.

Undersøkelsen er ikke delt på parti, men på politisk blokk. Det er liten forskjell på høyre- og venstresiden, men velgerne i sentrum er noe mer skeptiske til liberalisering.

Når spørsmålsstillingen endres fra illegale rusmidler generelt til cannabis spesifikt – det mest utbredte av de illegale rusmidlene, øker andelen tilhengene av liberalisering en del. Fremdeles er det et flertall på 59 mot 41 prosent som mener at bruken skal være straffbar, men blant dem under 34 år er det nå et knapt flertall som er imot dette. Det samme gjelder dem med lavest inntekt, og de som bor i Oslo.

Det tredje spørsmålet i undersøkelsen tar for seg omsetningsformen dersom cannabis blir lovlig. Som kjent skjer dette nå gjennom private utsalg i det økende antallet amerikanske stater som har legalisert cannabis fullstendig. I Norge anses en statlig monopolordning, slik vi har for vin og brennevin som den mest nærliggende løsningen dersom man går fra den avkriminaliseringen som Høie tar til orde for, etter portugisisk modell, til full legalisering.

36 prosent svarer at de er tilhengere av regulert omsetting av cannabis etter modell av alkoholloven, og der utesteder må ha særskilt bevilling og markedsføring er forbudt. Bland dem under 24 år er hele 68 prosent tilhengere av en slik modell, altså vesentlig flere enn dem som mener at bruk og besittelse ikke bør straffes, noe som kan synes inkonsekvent. Støtten til et slikt ”cannabispol” er jevnt synkende med alder. Det er bare blant de unge at det er et flertall for dette, men ellers varierer oppslutningen innen ulike grupper omtrent i samsvar med svarene på de to øvrige spørsmålene.

Målingen er utført 4-14. oktober med 1000 respondenter fra Respons Analyses web-panel.

*Actis, som springer ut av Avholdsfolkets Landsråd, understreker at den ikke er en avholdsorganisasjon. Andre typer organisasjoner sluttet seg til paraplyorganisasjonen da den ble omdannet i 2003.