Redaksjonen blogger

Unødvendig avdramatisering

Uttalelsene fra Islamsk stat står i kontrast til politidirektørens forsøk på å avdramatisere trusselen mot norske borgere.

Det er bra at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) opplyser befolkningen om den økte terrofaren. Men trusselen mot borgerne er mer alvorlig enn det som har kommet frem.

«Denne gangen er trusselen ikke rettet mot befolkningen, men mot oss i politiet og Forsvaret», uttalte politidirektør Odd Reidar Humlegård onsdag, etter at PST varslet om skjerpet terrorfare i en ny trusselvurdering.

Ifølge PST er trusselen blant annet basert på en tale fra IS-talsmannen Abu Mohamad al-Adnani. Uttalelsene fra Al-Adnani står imidlertid i kontrast til konklusjonen fra Humlegård.

«Stol på Allah og drep ham (den vantro) hvordan du vil og hvor du vil. Ikke spør noen om råd, ikke be noen om deres tillatelse. Drep den vantro, enten han er sivil eller militær, for det er samme lov som gjelder for begge.»

«De er begge vantro. De er begge å regne for stridende. Både deres blod og rikdom står dere fritt i å ødelegge, for blodet blir ikke ulovlig å spille på jorden avhengig av hvilke klær de bærer.»

PST opplyser i sin trusselvurdering at talen inneholder konkrete oppfordringer til å angripe militære og politi. Det er riktig. Men det kommer også frem helt konkrete oppfordringer til angrep mot sivile. Dere kan drepe en vantro amerikaner eller europeer, spesielt de hatefulle og skitne franskmennene, en australer, eller candaier, eller en hver vantro blant de vantro som har gått til krig, inkludert borgerne i nasjonene som har sluttet seg til koalisjonen mot Den islamske staten.»

«Stol på Allah og drep dem hvordan dere vil.»

Han legger til at de vantro ikke en gang bør føle seg trygge «i sine soverom».

Det kan virke som Humlegård har tatt munnen for full og uttalt seg på sviktende grunnlag. Det kan også virke som om myndighetene har forsøkt å berolige befolkningen. Det er på generelt grunnlag selvsagt viktig at vi ikke lar frykten regjere over livene våre.

Når det er sagt er det heller ikke noen grunn til å underdrive trusselen mot norske borgere. Vi må til en viss grad leve med at terrortrusselen er høyere. Bakgrunnen for det er både det økte antallet unge muslimer fra Norge som reiser til Irak og Syria for å kjempe med terrorgrupper, men også den tiltakende radikaliseringen blant grupper her i Norge. Vi vet ikke om noen av disse allerede har avlagt ed til IS og kalif Abu Bakr al-Baghdadi, men det er ikke utenkelig. IS har i sin engelskspråklige propaganda oppfordret muslimer som av forskjellige grunner ikke kan reise til Syria eller Irak for å slutte seg til gruppen om å gjøre nettopp dette. Ved å sverge en ed til kalifen kan disse også føle seg forpliktet til å handle på oppfordringene fra IS. Disse faktorene tilsier at terrortrusselen mot Norge er betydelig skjerpet og det er selvsagt viktig at PST varsler om dette. Det er dessverre ikke noen grunn til å undervurdere faren dette representerer for sivile her i landet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden