Debatt

Utdatert analyse om relasjonsmangfold

Polyrelasjoner handler i sin kjerne om å inngå relasjoner som mer enn monogame relasjoner kan være rustet til å ivareta flere personers behov samtidig, skriver Lynn Steinset Myrdal i sitt svar til Pål Mykkeltveit.

Bilde: Mugdha Sujyot

Pål Mykkeltveits hyllest til monogamiet og angrep på «såkalt polyamorøse», er svakt fundert.

Pål Mykkeltveit tar i sin artikkel utgangspunkt i religiøst betinget polygami der menn tar flere koner, men der kvinnene ikke har tilsvarende rett til flere menn. Dette er en utdatert og snever forståelse av poly.

Profetier om samfunnets undergang og moralsk forfall har ikke slått til. Samfunnet har ikke gått i oppløsning.

I moderne vestlige samfunn er det likestilling. Det er i dag like vanlig at én kvinne har flere menn, som omvendt. Dermed faller Mykkeltveits argumentasjon om skadelig kjønnsskjevhet sammen, fordi han selv er kjønnsskjev i sin analyse. Kvinner fremstilles som «golddiggers», utelukkende ute etter en rik alfahann, mens menn reduseres til tafatte og handlingslammede tapere. Teorien om alfahanner er tilbakevist for mange år siden, men mytene lever.

Misunnelse

Det er heller ikke hold i påstanden om at polyamori vil skade samfunnet. Alt fra kvinners stemmerett, farge-TV, rock og homofiles rettigheter har vært spådd å undergrave samfunnet. At det som er annerledes og fremmed, også er samfunnsskadelig er ikke en ny tanke. I 1890 behandlet Stortinget alminnelig stemmerett og referat viser at man fryktet dette ville skade kvinner og føre til usunn konkurranse mellom kjønnene. Valg av partner etter hvem man elsket uavhengig av kjønn, skulle også bryte ned samfunnet.

Vi har prøvd påtvunget heterofili og påtvunget monogami og det er helt tydelig at begge er feilslått. Mennesker blir ikke produktive lykkelige hjul i samfunnsmaskineriet av å bli nektet selvrealisering. Profetier om samfunnets undergang og moralsk forfall har ikke slått til. Samfunnet har ikke gått i oppløsning.

Ekteskapet og levestandard

Mykkeltveit ser institusjonen monogami som en årsak til økonomisk vekst. Noen hundre år tilbake var skilsmisse ved brenning av konen som heks ganske populært og nær eneste utvei. Dette var neppe den perioden i historien der vi som samfunn opplevde de største fremskrittene.

De største fremskritt som økonomisk, sivilisert samfunn har vi opplevd de siste 50 år. La oss nå ta en kjapp titt på markedsøkonomiens historie sett i sammenheng med monogamiets stilling i samfunnet. Det er stor enighet om at markedsøkonomiens glanstid i Norge var etter krigen. Den årlige verdien av produksjon og tjenester var over 10 ganger så høy i 2010 som i 1945. Med 1950-tallet endte også rasjoneringen og 60-tallet ble betegnet som «optimismens tiår».

Hvordan har utviklingen gått de siste 50 årene for monogamiet som institusjon? Har det styrket seg i takt med markedsøkonomien og fremskritt i samfunnet generelt? Fakta fra SSB: 1966 27 680 inngåtte ekteskap sammenlignet med 22 537 i 2016. En kraftig nedgang tross økning i folketallet. I 1966 var det 2 611 skilsmisser sammenlignet med 9 345 skilsmisser i 2016 – en enorm økning sett i sammenheng med det reduserte antallet inngåtte ekteskap. Kort fortalt: monogamiet står svakere og svakere, mens velstanden øker.

Basiskunnskap

Kjønnsmarkedet trenger ikke være et nullsumspill. Polyrelasjoner handler i sin kjerne om å inngå relasjoner som mer enn monogame relasjoner kan være rustet til å ivareta flere personers behov samtidig. Det er ingen sjeldenhet at det blir en win-win-win situasjon for behov av emosjonell, intim, eller mer praktisk art. Mykkeltveit omtaler flerforhold utelukkende som relasjoner med en mann og flere kvinner. Han snakker om at de attraktive kvinnene velger samme mannen og han er redd for å bli utelatt. Vi er faktisk ganske mange kvinner som velger flere menn også.

Det er foruroligende at en som velger å uttale seg så bastant mot poly ikke har tatt seg bryet med å sette seg inn i emnet han uttaler seg om. Det er ikke uvanlig at uvitenhet og frykt henger tett sammen. Derfor er informasjonsarbeid og kompetansehevning en viktig oppgave for PolyNorge som interesseorganisasjon.

Fremtiden

Stakkars oss om menn flest reduserer seg selv til offer som damene så lett kan velge bort. Hadde han fremstilt kvinner slik han fremstiller menn, så hadde han blitt hudflettet av feminister herfra til månen. Han spår et samfunn der «mange menn som ingen trenger, forårsaker store sosiale problemer». Mennene får ikke lov å reprodusere seg fordi de blir til overs når kvinnene rotter seg sammen med menn som ønsker flere kvinner.

I et samfunn der relasjonsmangfold er akseptert, tror jeg i motsetning til Mykkeltveit, at vi opplever mer varme.

Mykkeltveit påstår dette gir et samfunn preget av vold og kriminalitet. Det finnes ingen sosialantropologisk bevisførsel for at samfunn som tillater ekteskap mellom flere, er mer voldelige. Derimot er det bevist kausalitet mellom fattigdom, konfliktfylt historie, undertrykkelse og voldelige samfunn. Minimal innsikt i statistikk viser at sammenfallende statistiske tendenser ikke beviser kausalitet. At antallet vinmonopol og antallet bedehus øker i takt, har ikke isolert sett noe med hverandre å gjøre. Folk blir ikke mer gudfryktig av å drikke, eller mer drikkfeldig av å tilbe en gud. Det sier ikke annet enn at antallet av begge, uavhengig av hverandre øker med antallet mennesker i området. Det er vanskelig å se andre begrunnelser enn rasisme, fremmedfrykt og ekstrem konservatisme i Mykkeltveits artikkel.

I et samfunn der relasjonsmangfold er akseptert, tror jeg i motsetning til Mykkeltveit, at vi opplever mer varme. Respekt og aksept for ulikhet og annerledeshet er kjennetegn på et godt utviklet samfunn. Mulighet til selvrealisering preger samfunn med høy levestandard. Vi er ikke arbeidsmaur i en koloni der alle må gå i samme takt, vi er individer primært og deretter samfunnsborgere.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden