Nyhet

Uten Listhaug svekkes FrP

Sylvi Listhaug er kjent for å provosere. Men når hun står i manesjen, gjør FrP det som regel bedre på meningsmålingene.

Bilde: Regjeringen

Det er en tydelig sammenheng mellom medieoppmerksomheten Sylvi Listhaug tiltrekker seg og FrPs oppslutning. Nå mener Carl I Hagen at Erna og Siv burde gitt Sylvi en større del av æren for valgresultatet

FrP er inne i en fallende trend på meningsmålingene. Siden april er partiets oppslutning på gjennomsnittet av meningsmålingene redusert med 2,5 prosentpoeng fra en oppslutning på 15,8 prosent til 13,30 på snittet av meningsmålingene for juni. En tydelig indikasjon på at partiets appell blant velgerne er svekket etter at Sylvi Listhaug forlot sin statsrådspost i mars.

Gjennomsnittet av FrPs oppslutning på meningsmålinger de siste 4 månedene

Minerva har derfor undersøkt hvorvidt det finnes noe som kan kalles en Listhaug-effekt for FrP ved å se på sammenhengen mellom oppmerksomheten Listhaug har tiltrukket seg i mediene og FrPs målte oppslutning.

Datagrunnlag

Til gjennomføringen av denne analysen har vi brukt to datakilder. Den ene er antallet ganger Sylvi Listhaugs navn dukker opp i norske medier per måned. For å utlede dette tallet har vi foretatt et søk på hennes navn i søketjenesten Retriever.

Det andre datasettet er gjennomsnittet av FrPs oppslutning per måned siden januar 2017. Denne dataen er hentet fra nettstedet pollofpolls.no.

Analyse

For å se nærmere på om det finnes en sammenheng har vi gjennomført en avviksanalyse. Dette er gjort ved å sammenlikne FrPs oppslutning for en måned med gjennomsnittsoppslutningen til partiet de siste 18 månedene (14,1 prosent).

Tilsvarende er også gjort med antallet medieoppslag Listhaug har hatt. Her har vi målt antallet medieoppslag Listhaug har hatt for inneværende og forutgående måned opp mot gjennomsnittet, som er 2830 oppslag for to måneder.

*For inneværende måned (juni 2018) er tallet et estimat. Dette estimatet har fremkommet ved å dele antallet oppslag Listhaug så langt har hatt denne måneden med antall påløpte dager for å så gange med 30

Funnene er illustrert i spredningsplottet nedenfor. Den vannrette aksen viser om det er et positivt eller negativt avvik i antallet oppslag. Den loddrette aksen viser om det er et positivt eller negativt avvik i FrPs målte oppslutning i prosent.

Spredningsplottet viser de data fra de siste 18 månedene. Den loddrette aksen viser avviket i oppslutningen om FrP, mens den anrettet viser avviket i antall oppslag der Listhaug er involvert.

Minerva har beregnet korrelasjonen mellom datapunktene til 0,8. Dette må sies å være en sterk sammenheng mellom de to variablene. En perfekt korrelasjon er som kjent 1,0.

En historisk oppstilling av avvikene for de siste 18 månedene kan sees nedenfor. Her måles antallet oppslag på den venstre y-aksen mens avviket i FrPs oppslutning er vist på den høyre siden av grafen. Disse følger hverandre derfor svært nøye.

Grafen viser en historisk oversikt over avviket i antallet oppslag med Listhaug og avviket i FrPs oppslutning. Antallet oppslag måles mot aksen til venstre, mens endringen i FrP oppslutning måles mot aksen til høyre.

– Erna og Siv burde gitt Sylvi æren for valgresultatet 

Minerva har forelagt funnene av den statistiske undersøkelsen for tidligere partileder i FrP, Carl I. Hagen. Han er ikke overasket over funnene.

– Dette viser det jeg har hevdet hele tiden. Jeg skulle ønske at Erna og Siv kunne vært såpass reale og ærlig at det ga Sylvi mer av æren for valgresultatet i det hun sikret 2-3 prosent økt oppslutning om Fremskrittspartiet gjennom sin valgkamp og besøket i Rinkeby, fremfor å late som om at det var den brede valgkampinnsatsen som sikret seieren, sier den tidligere partinestoren til Minerva.

Mot svakeste måned siden permisjonen

For juni måned ligger nå Listhaug an til å klare kun 499 oppslag. Det vil i så fall være det laveste antall oppslag med Sylvi siden hun var i permisjon i juni 2017. Om dette vedvarer kan vi forvente at FrP vil fortsette å tape oppslutning på målingene fremover.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden