Nyhet

Utenlandske fremmedkrigere skal nektes familiegjenforening med egne barn i Norge

Bilde: Bård Gudim, FrP Media

Statsråd Jøran Kallmyr (FrP) vil også nekte familiegjenforening i Norge til kvinner som kun har hatt en sivil rolle i IS.

I går sendte Justis- og beredskapsdepartementet en oppdatert instruks til PST og UDI om hvordan de skal forholde seg i saker som gjelder grunnleggende nasjonale interesser i tilknytning til utlendinger fra konfliktområdene i Syria og Irak. I instruksen fremkommer det at regjeringen har landet i synet på hvordan man skal håndtere IS-krigere som har hatt tilknytning til Norge, enten gjennom tidligere oppholdstillatelse eller gjennom barn med norsk statsborgerskap.

Om instruksen uttaler statsråd for justis og innvandring Jøran Kallmyr at:

– Utenlandske personer med oppholdstillatelse i Norge som har dratt fra Norge og deltatt i IS, ikke er velkommen tilbake til Norge.

Og at:

– Utenlandske fremmedkrigere heller ikke får familiegjenforening med barn som er norske statsborgere.

Heller ikke kvinner skal kunne komme til Norge

I praksis innebærer denne instruksen at Politiets sikkerhetstjeneste skal varsle Utlendingsdirektoratet (UDI) om saker som gjelder utlendinger som har vært i konfliktområdene i Syria eller Irak i tilknytning til konflikten, og som har tilknytning til Norge gjennom tidligere opphold eller familie.

UDI skal så oversende til Regjeringen en vurdering av hvilke hjemler utover rene nasjonale interesser som er aktuelle for å nekte opphold i Norge for disse.

Motstrid til KRF-vedtak

Regjeringens instruks står i kontrast til hva Kristelig Folkeparti vedtok på sitt landsmøte i april. Der ble det vedtatt at:

– Norge må snarest hjelpe norske barn hjem fra flyktningleire i Syria og Irak uavhengig av om de er foreldreløse eller ikke. Det kan ikke være en forutsetning at de må skilles fra foreldrene sine

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden