Utenlandske fremmedkrigere skal nektes familiegjenforening med egne barn i Norge

Statsråd Jøran Kallmyr (FrP) vil også nekte familiegjenforening i Norge til kvinner som kun har hatt en sivil rolle i IS.

Publisert Sist oppdatert

I går sendte Justis- og beredskapsdepartementet en oppdatert instruks til PST og UDI om hvordan de skal forholde seg i saker som gjelder grunnleggende nasjonale interesser i tilknytning til utlendinger fra konfliktområdene i Syria og Irak. I instruksen fremkommer det at regjeringen har landet i synet på hvordan man skal håndtere IS-krigere som har hatt tilknytning til Norge, enten gjennom tidligere oppholdstillatelse eller gjennom barn med norsk statsborgerskap.

Om instruksen uttaler statsråd for justis og innvandring Jøran Kallmyr at:

– Utenlandske personer med oppholdstillatelse i Norge som har dratt fra Norge og deltatt i IS, ikke er velkommen tilbake til Norge.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her