Utlendinger står for 2 av 3 doktorgrader innen teknologifag

Tekna advarer: – Allerede for få forskere innen områder som krever sikkerhetsklarering.