Valgdeltakelsen blant unge menn har falt kraftig de siste tiårene

Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst, meldte SSB nylig.

Artikkelen hadde to hovedkonklusjoner: Unge menn med lav utdanning stemmer minst, og gapet mellom stemmehyppigheten til de med lav og høy utdanning, øker.

Når man ser nærmere på tallene i velgerundersøkelsen, viser det seg også et annet mønster: Valgdeltakelsen blant de unge mennene har falt kraftig de siste tiårene.

Noen tall fra undersøkelsen:

Valgdeltakelsen blant 18-19-åringene har variert mye, og mennene og kvinnen har vekslet på hvem som stemmer oftest. Ved valgene i 2013 og 2017 stemte imidlertid langt flere av kvinnene (se figur).

Det samme gjelder aldersgruppen 20-24 år. Ved valgene i 2005 og 2009 stemte noe flere av mennene enn av kvinnene, mens det var flest av kvinnene som stemte i 2017 (se figur).

Dersom man setter grafene opp på en annen måte, ser man hvordan valgdeltakelsen blant unge menn utvikler seg (figur).

Her er mennene yngre jo mørkere blåfarge grafen har, og trenden er tydelig: Siden 1993 og 1997 har valgdeltakelsen vært langt lavere for unge menn (18-19 år, 20-24 år og 25-44 år) enn den var fra 1969 og fram til 1989.

Blant kvinnene viser en tilsvarende graf en interessant trend (se figur).

De yngste kvinnene (18-19 år og 20-24 år) stemte sjeldnere ved noen av valgene i 2001, 2005 og 2009, mens de stemte langt oftere igjen de to siste stortingsvalgene.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Noen konklusjoner om utviklingen:

En gruppe som imidlertid har enda lavere valgdeltakelse, er unge menn med grunnskole som høyeste utdannelse, slik SSB skrev om i artikkelen (se figur).

Her har SSB bare gode tall fra 2009 til i dag, men et tall er klart: Aller lavest var valgdeltakelsen blant 22-25-åringene i 2013: 40 prosent.

Den laveste valgdeltakelsen i 2017 var blant 26-29-åringer: 44,3 prosent.

Så bør det også nevnes: Blant noen innvandrergrupper er valgdeltakelsen enda lavere.

Les også intervju med Øyvin Kleven i SSB om tallene: – Vi risikerer en profesjonalisering av demokratiet.