Valgordningen bør endres

Dagens valgordning gjenspeiler gårsdagens politiske virkelighet. Flere partier gir økte valgmuligheter, men disse burde ikke begrenses til ett politisk parti. Velgerne burde kunne stemme på flere partier.

Publisert Sist oppdatert

Dagens valgordning gjenspeiler gårsdagens politiske virkelighet. Flere partier gir økte valgmuligheter, men disse burde ikke begrenses til ett politisk parti. Velgerne burde kunne stemme på flere partier.

John Rawls formulerte i 1971 med Theory og justice et klokt prinsipp som senere har blitt en bærebjelke i moderne statsvitenskap: Skal en samfunnsordning, lov eller regel bestå, må det være ut fra prinsippet om at vi ville valgt denne ordningen dersom vi ikke visste noe om oss selv. En samfunnsordning skal med andre ord, i følge Rawls, være uavhengig av menneskelig sedvane, men basert på et “veil of ignorance”. Dette innebærer en uvitenhet om hva som er forventet ut i fra de normer som til enhver tid gjør seg gjeldende. Bare med dette utgangspunktet kan vi i følge Rawls komme frem til lover og regler som er “rettferdige” - det vil si at de er forankret i moralen og fornuften, fri fra innblanding fra “ytre” faktorer som ulike gruppers særinteresser og samtidens normative betingelser. Består dagens valgordning denne testen?

Mange av de ordninger, lover og regler vi til daglig omgir oss med, ble fastsatt de foregående århundrene. Noen av disse overlever tidens tann og er ordninger vi er fornøyd med i dag. Andre var tilpasset datidens normer og verdier, men trenger å fornyes og forbedres hvis de skal fylle sin funksjon i dag. Det er for eksempel ikke lenger slik det fyller rettstatens funksjon å straffe homofile, rett og slett fordi samfunnet har endret seg siden den gang homofili ble sett på som umoralsk. En annen ordning fra en annen tid er den norske valgordningen. Den ble innført da det bare eksisterte to politiske partier i Norge, og hvor den politiske debatten på mange områder var mindre kompleks enn den er i dag.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 699,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 89,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1050,-

Bestill her