Nyhet

– Våre standpunkt er del av den ruspolitiske debatten

Arendalsuka begrunner avslaget med at de mener at Normal Norge reklamerte for salg og bruk av cannabis på sin stand i fjor.

Bilde: Normal Norge

Likevel nektes Normal Norge, som ønsker legalisering av cannabis, å stille med stand ved Arendalsuka i år.

Styreleder i Normal Norge, André Nilsen, reagerer kraftig på at organisasjonen, i likhet med Alliansen, SIAN og FMI, ikke får stille med stand ved høstens Arendalsuke.

På Twitter skriver han at organisasjonen, som arbeider for legalisering av cannabis, fikk avslag på året søknad med begrunnelse om at de skal ha promotert narkotikabruk ved fjorårets stand.

 

Cannabisklubb

Til Minerva sier Nilsen at hensikten med fjorårets stand var å gjenskape en såkalt cannabisklubb, etter modell fra Cannabisklubber som i senere år har vokst frem i Spania.

Klubbene er utformet som ikke-kommersielle kooperativ for dyrking, distribusjon og bruk av cannabis. De er tilpasset spansk narkotikalovgivning, som tillater dyrking og bruk av cannabis til privat forbruk.

Ifølge Nilsen samsvarer dette med Normal Norges målsetning om en fornuftig regulering av cannabisbruk, også i Norge, som de mener vil kunne redusere negative konsekvenser ved dagens forbudslinje.

Dagens forbud mener de, fører til at mindreårige får tilgang på cannabis, styrker kriminelle miljøer og introduserer vanlige brukere til slike miljøer og sterkere stoffer.

Klage fra russtiftelse

Arendalsuka bekrefter overfor Minerva at Normal Norge, i likhet med Alliansen, SIAN, FMI og flere virksomheter som søkte om stands som er blitt vurdert til å være av kommersiell karakter, ikke får stille med stand ved årets festival.

Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune og sekretær i Arendalsuka, begrunner avslaget med at de mener Normal Norge ved fjorårets stand reklamerte for salg og bruk av cannabis.

Danielsen sier videre at begrunnelsen for avslaget har ikke noe med fordommer mot Normal Norge sitt virke å gjøre, og han presiserer at Normal Norge er velkomne til å søke om standplass i 2020 dersom ønsker å komme tilbake med et nytt standskonsept.

Minerva er kjent med at Phoenix Haga, en stiftelse og rusbehandlingssted som ligger i Mysen, i fjor skal ha sendt inn en klage på Normal Norges stand.

Danielsen ønsker imidlertid hverken å bekrefte dette eller å svare på spørsmål fra Minerva om hvorvidt denne klagen har en direkte sammenheng med årets avslag.

Bred støtte

Normal Norge får imidlertid støtte fra Pernille Huseby, Generalsekretær i rusfeltets samarbeidsorgan Actis, der direktør i Phoenix Haga, Terje Turøy, er styremedlem. I en Facebook-post skriver hun at hun mener at det er viktig å ha en åpen debatt om norsk ruspolitikk og at Normal Norge bør få delta ved Arendalsuka. 

 

Til Minerva sier Nilsen at Normal Norge dessuten har fått støtte på sosiale medier fra flere politikere som har engasjert seg på en rusliberaliseringslinje, blant disse Eivind Trædal i MDG og helsepolitisk talsperson i Venstre, Carl-Erik Grimstad.

Han mener at det at legalisering av cannabis er del av en pågående politisk debatt, gjør at Normal Norge er særlig overrasket over at de ikke får stille ved høstens Arendalsuke.

Ruspolitisk reform på trappene

Et flertall av ungdomspartiene åpner for lovlig salg av hasj og marihuana.

I 2017 stemte dessuten et flertall i Stortinget for en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, i retning av avkriminalisering og økt fokus på behandling av brukere.

Ulike grader av legalisering er et av spørsmålene som nå vurderes av rusreformutvalget som utreder gjennomføring av reformen. Utvalget skal legge frem sine anbefalinger for hvordan rusreformen kan gjennomføres ved slutten av året.

Foruten flere land i Sør-Europa har også Canada og en rekke delstater i USA åpnet for regulert omsetning av cannabis i senere tid.

Selv om det trolig ikke vil skje med det første, gjør det at mange mener at det bare er et spørsmål om tid før cannabis legaliseres også i Norge.

På spørsmål om ikke Normal Norges stand i fjor, som viser hvordan en form for legalisering av cannabis for personlig forbruk kan fungere i praksis, ikke nettopp passer godt inn i Arendalsukas målsetning om å være en arena for politisk dialog og debatt om samfunnsaktuelle tema, viser Danielsen til sin tidligere begrunnelse om hvorfor Normal Norge ikke har fått godkjent stand i år.

Han sier videre:

–Vi gjør også oppmerksom på at det bare er søknad om å ha stand under Arendalsuka 2019 som er avslått. Hvis organisasjonen ønsker å arrangere en debatt er de velkommen til å melde inn dette, og påmeldingen vil bli behandlet ut fra samme kriterier og retningslinjer som gjelder for alle andre aktører på Arendalsuka.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden