Nyhet

Venstre i krise: – Vi må være motpolen til populisme

Bilde: Venstre

Nestlederen i Oslo Venstre, Haakon Riekeles, mener Venstre bør si et rungende ja til EU og være partiet som forsvarer den liberale orden. Da er tannhelse, myr og Pirate Bay ikke nok.

Selv om Venstre sliter så mye på meningsmålingene at det må kalles en krise (en av de siste målingene viste en oppslutning på 1,8 prosent), var fokuset i landsmøtesalen på Hell sist helg først og fremst på å vedta ny politikk.

I løpet av landsmøtet ble det vedtatt ny politikk innenfor alt fra næringsliv, skole, fiskeri, havbruk, myrdyrking, tannhelse, oljeboring i Barentshavet, fildeling og statlig blokkering av Pirate Bay.

Som Dagbladets kommentator Ola Magnussen Rydje påpeker i sin oppsummering av landsmøtet, finner du knapt en sak Venstre ikke er villig til å dykke dypt ned i. Men ifølge Haakon Riekeles, som er nestleder i Oslo Venstre og selv deltok på landsmøtet, er denne detaljrikdommen blitt partiets største svakhet.

– Problemet er at ingen av de mange sakene Venstre vedtar, sier noe om hva partiet egentlig vil, sier Riekeles til Minerva.

– Resultatet blir at man fokuserer på en blanding av små og store saker uten noen synlig rød tråd – og uten noen egentlig prioritering av hva slags politikk man ønsker.

Han påpeker at det er i tråd med Venstres partikultur at man vedtar det aller meste.

– Det er greit hvis det kommer i tillegg til en hovedprofil som velgerne kan forstå. Men problemet for Venstre er at den profilen mangler.

Liberale verdier under press

Det er et paradoks, mener Riekeles, at mens det er større behov for å forsvare liberale verdier enn på lenge, er Norges liberale parti uten noen tydelig visjon.

– Hva bør den visjonen handle om? Er ikke kjernen i det liberale å nettopp gi plass til forskjellige synspunkter?

– Den må handle om å forsvare de liberale verdiene som er under press: Over alt rundt oss ser vi fake news, angrep på «mainstream media» og det frie kulturlivet, vi ser forakt for forskning som kan tippe over i konspirasjonsteorier om klimaskepsis og vaksinemotstand.

– Når Venstre har ministrene for nettopp kultur og høyere utdanning, burde vi benytte anledningen til å løfte frem de verdiene som ligger bak disse sektorene, ikke bare administrere dem på en god måte, mener Riekeles.

Artikkelen fortsetter under lenken.

Venstres stille krise

Motpol til populismen

Riekeles tror Venstre kan tjene på å være en motpol til populismen – ikke bare globalt, men også i Norge.

– Er det ikke vanskelig når man sitter i regjering med Frp?

– Det er nok vanskelig å være den tydeligste motpolen til Frp når man er i regjering med dem, men også Sp og Rødt har tydelige populistiske trekk som utfordrer liberale verdier. Et av de viktigste populistiske trekkene er eliteforakt, som kjennetegner begge disse partiene, påpeker Riekeles.

Særlig Rødt bør være en sentral motstander for Venstre, synes han:

– Rødt truer med å rive ned samfunnsordenen vår ved å bryte ned de mekanismene som har gitt oss velferdsstaten de vil bevare – uten å måtte stilles til ansvar for det.

– Hvorfor tror du Rødt fosser frem mens Venstre minsker?

– Det er som annen populisme: Rødt har enkle svar på komplekse problemer. Man tar feil hvis man tror at menn på bygda er de eneste som vil ha populisme. Rødt har populismen for den urbane middelklassen, og Venstre bør være den liberale motpolen.

– Men er det troverdig å være så prinsipielt liberal når man stadig må gå på tap i liberale saker som abortsaken og i flyktningepolitikken?

– Venstre burde være tydeligere på hva som er primærpolitikk, kompromisser og tap. Det er en oppskrift Frp har lyktes godt med i regjering, og det er nettopp fordi ingen er i tvil om hva de faktisk mener. De har typisk sagt: «her er vår primærpolitikk – og her er vårt kompromiss som også er godt».

Venstre må derimot hele tiden forsvare enkeltstandpunkter som ikke er en del av en større fortelling, og da blir det vanskeligere, sier han.

– Vi har fokusert for mye på tapene. Men det ville vært feil å ikke innrømme tapet i abortsaken, erkjenner han.

Ja til EU

Ifølge Riekeles er EU den store elefanten i rommet for Venstre. Her hjemme er EØS-debatten stadig mer intens, og Venstre vedtok på landsmøtet at de skulle fronte EØS-avtalen frem mot lokalvalget.

Riekeles synes partiet burde gått enda lengre og sagt et rungende tydelig ja til EU:

– Det er flere i den norske befolkningen som er for EU enn det er som er mot EØS. Likevel er det ingen partier som tydelig profilerer seg på det. Det rommet burde Venstre fylt, sier Riekeles, som viser Venstres liberale søsterpartier rundt i Europa:

– De som har inntatt en slik posisjon, har lyktes langt bedre enn hva Venstre gjør om dagen.

– Alle de store problemene Venstre er opptatt av, trenger man EU for å løse – enten det er forsvar av liberale verdier, handel, klima, skattlegging av multinasjonale selskaper. Det er rett og slett merkelig at man ikke tar det standpunktet.

– Hvis det er så åpenbart at Venstre bør være et liberalt EU-parti, hvorfor er man ikke blitt det for lenge siden?

– Det har vært flertall for EU på landsmøtet helt siden 2009, men man har ikke turt å gjøre noe med det.

Ingen felles retning

Under landsmøtet ble Riekeles særlig skuffet over at partiledelsen og stortingsrepresentantene ikke greide å samle partiet om en slik felles retning.

– De er så opptatt av å anerkjenne alle de små sakene at de ikke greier å prioritere den type profilbygging.

Dessuten er man hele tiden opptatt av å til seg den minste kritikk, sier han:

– Hvis man for eksempel blir beskyldt av Senterpartiet for å være distriktsfiendtlig, gjør man alt man kan for å rette opp det inntrykket. Man er konfliktsky og vil gjøre alle til lags, men glemmer at i politikken er det faktisk bra å ha en tydelig konfliktlinje.

Riekeles mener diskusjonen om hvilken rolle liberale verdier skal ha i partiet, i for stor grad har vært preget av de «små» liberale sakene – som hasj, prostitusjon og fildeling. Dette er saker som skaper splid internt, men burde anses som mindre viktige enn de «store» og overordnede liberale sakene.

Han understreker at det ikke er slik at han tror det å snakke om liberale verdier og EU utløser et velgerskred.

– Men et så lite parti kan ikke bare ha masse løsrevne standpunkt. Vi må velge en retning, og tannhelse, myr og Pirate Bay er ikke nok.

Fra forsiden