Redaksjonen blogger

Venstresidens fredspris

Geir Lundestad mener fredsprisen skal ”ligge til venstre”, og derigjennom være tuftet på norske verdier.

Geir Lundestad mener fredsprisen skal ”ligge til venstre”, og derigjennom være tuftet på norske verdier. Det er vissnok derfor det har gått så bra med den.  

Direktør for Det norske nobelinstitutt, Geir Lundestad, sier til NRK at Nobels fredspris skal ”ligge til venstre i det globale politiske landskapet”. Lundestad mener noe av fredsprisens suksess kan tilskrives at nordmen ”automatisk” er ”lett venstre” i et globalt politisk perspektiv.

En kan jo også spørre seg hvilket verdenskart Lundestad har som referansepunkt. Lundestad mener neppe at et fritt og demokratisk samfunn med en liberal økonomi, er lett venstrevridd i en global sammenheng. Sammenliknet med USA kan Norge hevdes å være langt mer sosialistisk orientert, ja. Men hvordan stiller saken seg om en sammenlikner Norge med store deler av Sør-Amerika? Hva med Kina og Russland? – land som er tilhengere av sterk statlig styring i økonomien, og som ofte vektlegger positive rettigheter snarere enn negative. Listen over land som tenderer langt mer mot venstre enn Norge, er lang. Påstanden faller på sin egen urimelighet.

På spørsmål om det ikke er et problem at Det norske nobelinstitutt flagger et ideologisk standpunkt ved å si at prisen burde ligge ”lett venstre”, svarer Lundestad at det snarere øker prisens legitimitet. Det norske folk er enige i dette verdisettet, ifølge Nobeldirektøren som sier han regner internasjonale institusjoner, menneskerettigheter, nedrustning og humanitær hjelp blant disse. Han går til og med så langt som å referere til verdiene som nærmest ”norske”.

Her tar Lundestad feil på alle punkter.

Sivile og politiske rettigheter er, og har alltid vært, klassiske liberale rettigheter. Å være opptatt av individets frihet, et demokratisk rammeverk og internasjonalt samarbeid er ikke noe venstresiden har monopol på. At disse verdiene tilskrives venstresiden i Norge, skyldes ene og alene at venstresiden har vært dyktige på å formulere verdiene som sine.

Men det gjør det jo ikke rett av den grunn.

Internasjonale rettigheter er formulert gjennom tidene av et uttall forskjellige mennesker fra forskjellige land. At Norge gjør det godt på flere av punktene, betyr ikke at vi har patent på menneskerettigheter, eller at de er særlig norske. I en historisk sammenheng er de nok heller ikke særlig venstreorienterte.

I følge Nobels testamentet skal prisen tildeles den «som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser». Dette kan, som vi har sett av de senere års tildelinger, tolkes ganske vidt. Og jo: Mange av disse prisene har ligget «lett til venstre», og har vært gitt til amerikanske politikere fra Demokratene: Al Gore, Jimmy Carter og Barack Obama. Disse prisene, som syntes i unødig stor grad preget av komiteens motstand mot George W. Bush, har neppe gjort mye for å øke prisens legitimitet, ikke blant dem som ligger lett til høyre, men heller blant dem som har vært opptatt av reduksjon av «ståande arméer». Kanskje er det på tide å snevre definisjonen inn igjen.

Én soleklar kandidat til fredsprisen har fått lide spesielt for den lette venstrevridningen Lundestad bejaer: EU. EU er blant de største og mest vellykkede fredsprosjekt verden noensinne har sett. EU har i høyeste grad virket til ”folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”.

Ingen institusjon har klart å holde et så splittet kontinent samlet over så lang tid. Ingen har klart å skape like stor grad av frihet og fred, på et kontinent hvor så mye blod tidligere er blitt spilt. Men i Norge var og er EU-saken lite populær, og – enda verre – den har vært sett som lett høyrevridd. Hadde fredsprisen ikke vært tildelt i så stor grad på bakgrunn av norske verdier, men i stedet internasjonale, hadde Den europeiske union vært tildelt fredsprisen for mange herrens år siden. Den hadde vært vel fortjent, men lett venstrevridd hadde den neppe vært.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden