Spaltist

Verdens dyreste sykkelveier

Når sykkelveier skal bygges samme hva, ruller kronene fortere enn syklene.

I Oslo kommunes budsjett for 2016 var det satt av totalt 100 millioner kroner til bygging og oppgradering av til sammen 11,1 kilometer sykkelvei. I årets budsjett er beløpet nesten doblet til 181 millioner kroner. Det rekker til å bygge 11,5 kilometer sykkelvei, kun 400 meter mer enn hva kommunen satte som mål i fjor. Det tilsvarer en marginalpris for de 400 meterne med sykkelvei på litt i overkant av 200 000 kroner meteren.

Det er mye penger for sykkelvei. For å ta en enkel sammenlikning: Det hadde påløpt 7,7 mrd. kroner i kostnader ved bygging av Gardermobanen da den åpnet i 1999. Inflasjonsjustert gir det en meterpris på i underkant av 165 000 kroner meteren, altså 35 000 kroner billigere enn marginalprisen på sykkelvei i Oslo fra 2016 til 2017. Hvordan er det mulig?

Det er fristende å forsøke å svare på det spørsmålet med en analogi. Se for deg at kjøleskapet i huset ditt går i stykker. Du går sporenstreks ned til nærmeste forhandler og etter en times intensiv innsalgsprosess fra betjeningen beslutter du at det alternativet med flest funksjonaliteter er det beste. Nå gjenstår det bare ett problem. Det nye kjøleskapet passer ikke inn i det hullet du har i veggen etter det forrige. Hvordan løser du det? Velger du deg ut et annet kjøleskap, eller kjøper du deg et nytt hus?

I stadig flere offentlige prosjekter generelt, og med sykkelutbygging i Oslo spesielt, ender man altfor ofte med det siste alternativet. Og det er mange eksempler å hente frem. For å starte med et prosjekt som allerede er gjennomført, kan vi ta turen til det nylig gjennomførte prosjektet med bygging av sykkelvei og gateopprustning i Torggata. Om jeg kan få starte med et forsvar for de ansvarlige, vil jeg fremheve at dette riktignok har blitt en veldig fin gate. Hva prosjektet til slutt endte opp med å koste er likevel ikke gangbart. Det første anslaget denne skribenten kan finne på hva sykkelvei og gateopprustning i Torggata skulle koste, er fra kommunens gateopprustningsprogram (side 73) fra 2010. Der var prosjektet anslått til 12 millioner kroner for til sammen 300 meter.

For denne skribenten har ikke vært mulig å finne ut endelige kostnaden for prosjektet, men av Bymiljøetatens årsberetning fra 2014, da dette prosjektet ble ferdigstilt fremkommer det at man kun var i stand til å forlenge hovedsykkelveinettet med 2,1 kilometer for et samlet budsjett på 122 millioner kroner. Det tilsvarer en meterpris på 58 000 kroner meteren. Et bidrag til denne pengegaloppen er at man oppdaget at den tyske okkupasjonsmakten hadde støpt en 30 cm tykk betongplate under gaten for at den skulle tåle ferdsel med pansrede kjøretøy. Når dette ble oppdaget fikk kommunen et problem. Her måtte man velge mellom å enten A) akseptere at gatelegemet ble litt høyere, B) velge et materiale med mindre behov for fundamentering enn granittheller eller C) grave opp hele betongplaten. Det ble selvsagt alternativ C, etter at Byantikvaren hadde fastslått at bygårdsbebyggelsen i Torggata er verneverdig og det derfor ikke var mulig å heve gaten med noen centimeter.

I år skal kommunen gjennomføre fire nye sykkelprosjekter. Det billigste av dem, byggingen av 1,6 kilometer sykkelsti på Bygdøy til 35 000 kroner meteren, er tidligere omtalt i Minerva. I tillegg skal det blant annet også bygges 700 meter sykkelvei på Nordstrand til en pris på over 80 000 kroner meteren.

Kongsveien på Ekeberg.
Kongsveien på Ekeberg.

Det mest vanvittige sykkelprosjektet til Oslo kommune er dog heldigvis ikke finansiert ennå, men det er utredet i ramme alvor. Det gjelder bygging av en kilometer sykkelvei i Kongsveien fra Sjømannsskolen og ned til Gamlebyen. Her skal det nevnes at det er trangt, men det er også et fortau på den ene siden av gaten som tilnærmet aldri brukes, og som det ville vært mulig å sykle på om man ikke ville sykle i veien. Denne skribenten har allerede gjort det i en årrekke. I tillegg er det allerede bygget en bred sykkelvei på Mosseveien som er den absolutt nærmeste gaten. Det spiller likevel ikke noen rolle. Her skal det lages sykkelvei helt uavhengig av om det er plass til det eller ikke.

For de av Minervas lesere som ikke er kjent i området, vil jeg informere om at det her er snakk om en bratt bakke med fortau på den ene siden, vei i midten og trikketrasé på den andre siden. Denne floken har kommunens etater kommet frem til at det vil være best å løse ved å grave ut en helt ny tunnel til trikken, så det areal som i dag beslaglegges av trikk kan frigjøres til sykkel. Det er vanskelig for en lekmann å anslå hva dette vil koste kommunen, men av sakspapirene fremkommer det at man ser for seg en prislapp på over 250 millioner kroner, noe som visstnok også kvalifiserer prosjektet til å kunne søke om statsstøtte til særlig kostnadskrevende baneprosjekter. Alt dette for å få plass til en sykkelvei. Det ville i så fall blitt verdenshistoriens dyreste sykkelvei.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at denne skribenten ikke på noen måte er imot at det bygges sykkelveier. Det er positivt at det blir lettere å bevege seg i Oslo uten å forurense. Således er det en fin ting at kommunen har vedtatt en offensiv satsing på sykkel, men skal denne satsingen kunne realiseres fullt ut innen rimelig tid, er man helt avhengig av å finne noe mer praktiske og kostnadseffektive prosjekter.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden