Mediekritikk

VG villeder om anti-semittisme

VG skriver i dag at anti-semittismen er høyere blant tyskere flest enn blant muslimske tyskere. Deres angivelige kilde sier det stikk motsatte. NÅ RETTET.

VG skriver i dag at anti-semittismen er høyere blant tyskere flest enn blant muslimske tyskere. Deres angivelige kilde sier det stikk motsatte.

I går skrev jeg at det ville komme en bølge av forsøk på tilsløring etter terrorangrepene i København. I dag har VG en lederartikkel som helt korrekt påpeker at anti-semittismen finnes i mange miljøer, men så kommer det:

”Ifølge en fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research Center uttrykker hele 25 prosent av den tyske befolkningen et negativt syn på jøder, mens den forholdsvise andelen blant landets seks prosent muslimer er langt lavere. Tyske muslimer er altså mer positive til jøder enn etniske tyskere. Den samme utviklingen ser vi også i Frankrike.”

Ikke vet jeg om dette er en bevisst tilsløring, eller bare elendig journalistisk håndtverk. Feil er det åkkesom.

Klikker du på lenken i artikkelen, kommer du til Pews hjemmeside, men ikke til noen relevant undersøkelse. Ved å søke på sidene deres, finner man imidlertid lett slike undersøkelser. Den siste er publisert i mai 2014, og jeg gjengir figuren derfra:

pew jews 2014

Som vi ser er det nå bare 5 prosent av tyskerne som oppgir negative holdninger til jødene – lavest av alle europeiske land.

Så hvor kan de 25 prosent komme fra? Jeg kontaktet VG, og ba dem dokumentere. Yngve Kvistad, som hadde bidratt med denne delen, innrømmet at det var skrevet ”etter husken”, og skulle sjekke, men ga meg nok info til at kunne slå fast at det dreide seg om den artikkelen jeg trodde det var, noe Kvistad senere kunne bekrefte: I Foreign Affairs den 17. september 2014 skrev Yascha Mounk en artikkel om anti-semittismen i Europa, med denne setningen.

“According to a recent Pew Research Center study conducted in Germany, although around 6 percent of the population is Muslim, 25 percent of people readily express unfavorable views of Jews”.

Problemet er at dette ikke er en “fersk”eller “recent” undersøkelse, men viser til en tilsvarende Pew-måling fra 2008. Da var det faktisk 25 prosent som var negative i Tyskland, og andelen hadde steget gradvis fra 2004. Allerede året etter var imidlertid andelen nede i 9 prosent, og i fjor altså 5 prosent.

Hva så med muslimer i Tyskland? Det er ingenting i Mounks artikkel som ligner på det Kvistad har puttet inn. Tvert imot skriver Mounk:

“Rising anti-Semitism among Europe’s Muslims is one reason for this change. (…) Although levels of anti-Semitism may be higher among Muslims than among Christians, a European anti-Semite remains far more likely to be Christian than Muslim.”

Det siste poenget er gyldig, men VG går altså mye lenger og sprer derfor en svært grov feil.

Hvor kommer Kvistads påstand om at ”tyske muslimer er altså mer positive til jøder enn etniske tyskere” fra? Fra ”husken”. Vi journalister gjengir rett som det er fakta etter husken, men når disse er kontraintuitive er det et must at vi sjekker, og oppgir en ordentlig kilde.

Isteden kuttet Kvistad et hjørne. Dette hadde noe med Pew å gjøre, og istedenfor å finne kilden, linket han til Pews hjemmeside, for dermed å gi inntrykk av at han faktisk hadde en kilde. Det hadde han ikke.

Men la meg så gjøre jobben VG hoppet over. Og da kan vi holde oss til Pew. De senere undersøkelsene har riktignok ikke brutt ned svarene på respondentenes religion. Til det formål må vi tilbake til 2006. Resultatene for Tyskland og andre vest-europeiske land er gjengitt i tabellen.

pew jews 2006

Som vi ser – de tallene vi har, viser at europeiske muslimer er betydelig mer anti-semittiske enn befolkning som helhet i alle land som er undersøkt. VG setter saken fullstendig på hodet.

Dette er skrevet i VG på lederplass. Jeg forventer en rettelse, og ikke en bortgjemt notis.

Oppdatering 16.34:
VG har nå rettet, men ikke tilfredsstillende. Nå heter det:

«I følge en undersøkelse fra det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research Center uttrykker hele 25 prosent av den tyske befolkningen et negativt syn på jøder. Den samme utviklingen ser vi også i Frankrike.»

Istedenfor å legge inn en relevant lenke til Pew, velger VG å legge inn lenke til Mounks artikkel, som altså feilaktig påstår at undersøkelsen er «recent». Hvorfor bruker VG en undersøkelse fra 2008 istedenfor 2014? Fordi de ferskere tallene ville ødelegge hele poenget? Og hva betyr nå «den samme utviklingen». Dette henger i løse luften, og viser til tidligere feil.

Dere kan bedre enn dette, VG.

Avisens politiske redaktør Hanne Skartveit understreker forøvrig at det er hun som er ansvarlig for lederartiklene, ikke Kvistad.

Oppdatering 16.45:
Og der var hele avsnittet forsvunnet. Kanskje like greit. Da venter jeg på at leserne blir gjort oppmerksom på feilen i morgendagens avis.

Oppdatering 19.35:
Nettartikkelen har nå fått en rettelse der det henvises til feilen. Bra.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden