Nyhet

Vil fjerne eiendomsskatten for Oslos rikeste

Bilde: Michael Seemann

Mens eierne av Oslos to dyreste privatboliger får 100 000 kroner i skattelette hver, må den ideelle aktøren Blå Kors fortsatt betale eiendomsskatt på over 200 000. Det blir konsekvensen dersom programkomiteen i Oslo Høyre får det som de vil.

I førsteutkastet til Oslo Høyres program 2019-23 står det følgende:

“Oslo Høyre er mot eiendomsskatten i Oslo. Eiendomsskatten på private boliger er en usosial skatt som rammer urettferdig og uavhengig av betalingsevne. Eiendomsskatten på næringseiendom er en ekstra skatteregning til alle arbeidsplasser i byen vår.”

Men i vedtakspunktet vil partiet likevel kun forplikte seg til å fjerne eiendomsskatten for boliger i neste bystyreperiode, der det står

“Oslo Høyre vil avvikle eiendomsskatten så raskt som mulig. For bolig skal dette skje i løpet av neste bystyreperiode.”

Så selv om Oslo Høyre har markert seg som kritisk til all eiendomsskatt, er det først og fremst skatt på bolig de ønsker å komme til livs, dersom de kommer til makten i Oslo i høst.

I praksis betyr dette at eierne av Oslos ti dyreste boliger til sammen vil slippe å betale 760 000, mens en ideell organisasjon som Blå Kors som holder hus i et næringsbygg og tilbyr matservering til rusmisbrukere, fortsatt punge ut med over 200 000 årlig i eiendomsskatt.

40 prosent av eiendomsskatten betales på boligeiendom av innbyggere fra bydelen på Oslo beste vestkant Frogner og Vestre Aker. I disse to  bydelene oppnådd Høyre henholdsvis 37 prosent og 54 prosent oppslutning ved forrige kommunevalg.

For Blå Kors går det organisasjonen betaler inn i eiendomsskatt, på bekostning av arbeidet overfor byens fattigste.

Beregninger

I følge Oslo Kommunes eiendomsskatteliste betalte eierne av Oslos to dyreste bolig rundt 100 000 hver i eiendomsskatt i 2018.

I 2017 beregnet Dagsavisen at Blå Kors kunne risikere å måtte punge ut med en million kroner i eiendomsskatt for sine lokaler i Storgata 38 i Oslo. I følge Oslo Kommunes skatteliste ble kravet til slutt på 412 121 kroner.

Til Minerva forteller imidlertid konstituert kommunikasjonssjef Anders Blixhavn ved Blå Kors at de til sist betalte i overkant av 200.000 kroner i eiendomsskatt til kommunen.

Blå Kors tilbyr rusbehandling og hjelp til pårørende i hele landet. Gjennom Blå Kors Kontaktsenter tilbyr organisasjonen dessuten et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Oslo. Senteret har mellom 100 og 300 brukere daglig. Ved siden av å servere mat tilbyr de rusmisbrukere hjelp til å søke seg til videre behandling i hjelpeapparatet.

Blå Kors har også et midlertidig botilbud i lokalene i Storgata, som organisasjonen driver i samarbeid med Oslo kommunes sosialtjenester.

Etter å ha klaget og fått medhold i at de må vurderes som en samfunnsgagnlig institusjon, ble beløpet som Blå Kors måtte betale i eiendomsskatt omtrent halvert.

Eiendomsskatteloven fritar stiftelser og institusjoner som anses for å drive med samfunnsgangelige aktiviteter fra å betale eiendomsskatt.

Blå Kors må imidlertid fortsatt skatte på den delen av sin eiendom som de leier ut til et treningssenter, siden dette er til kommersiell virksomhet.  

På vegne av Blå Kors sier Blixhavn til Minerva følgende:

–  Hver krone vi betaler i eiendomskatt kunne vi selvfølgelig tenkt å brukt på noe annet. Nemlig å hjelpe mennesker. Det er det viktigste for oss.

–  Å gi ideelle aktører som oss gode rammebetingelser er en smart måte for det offentlige å forvalte pengene på.

Oslo Høyre svarer

Minerva har også forelagt problemstillingen til leder av programkomiteen i Oslo Høyre, James Stove Lorentzen. Han svarer følgende:

– 25% av Oslos husholdninger betaler eiendomsskatt og andelen er økende. Det kan ikke kalles de «aller» rikeste. Eiendomskatten rammer dessuten også mange husholdninger med liten inntekt. Vi ønsker å fjerne eiendomsskatten på næringseiendom, men vil fjerne eiendomsskatten på hjemmet til innbyggerne først.

– Er det ikke feilslått politikk å frita Oslos rikeste fra eiendomsskatt, mens Blå Kors, på bekostning av å hjelpe samfunnets aller svakeste, fortsatt må betale?

– Dette er nok et argument for å fjerne eiendomsskatten på næring, hvilket Høyre vil jobbe for.

– Jeg synes det blir oppkonstruert å sette de som må betale eiendomsskatt på sitt eget hjem opp imot ideelle aktører som Blå Kors. Blå Kors mottar seks millioner kroner i året i tilskudd fra kommunen i 2019, og Høyre er en pådriver for at Blå Kors og andre ideelle aktører skal ha gode rammevilkår og få mulighet til å bidra til velferden i Oslo.

Oslo Høyres årsmøte avholdes 25. til 26. januar 2019, og partiet vil da stemme over innholdet i programutkastet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden