Nyhet

Vil ikke svare på om klager brukes til å strupe menings-mangfold ved NTNU

Leder ved Institutt for sosialt arbeid (ISA) ved NTNU, Riina Kiik, refset førsteamanuensis Øyvind Eikrem etter at han lot seg intervjue i Resett.

Bilde: Wikipedia

Minerva er kjent med at det foreligger en klage mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem knyttet til en sak forut for hans intervju til Resett.

NTNU-forsker Øyvind Eikrem ble klaget på etter at han uttalte seg til Resett om asyldrapene i Trondheim. Men det foreligger også en klage mot Eikrem vedrørende en sak som skjedde forut for hans uttalelser til Resett. Ingen ved universitetsledelsen ønsker å svare på hvorvidt det hersker en kultur der klager brukes til å strupe meningsmangfoldet ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Søndag ble det kjent at førsteamanuensis Øyvind Eikrem igjen har blitt kalt inn til et møte med ledelsen ved Institutt for sosialt arbeid i forbindelse med hans intervju til innvandringskritiske nettstedet Resett i september.

I intervjuet knyttet Eikrem dobbeltdrapet, som involverte flere afghanske ungdommer i Trondheim i september, til kulturelle forhold og erfaringer fra hjemlandet, som han mener kan være med å forklare den brutale voldsbruken. På møtet, som fant sted torsdag forrige uke, ble Eikrem også forelagt en klage som var underskrevet av 44 studenter ved universitetet.

Ledelsen har på sin side bedt Eikrem om ikke å omtale saken offentlig, med henvisning til at han da kan «medvirke til at du selv eller andre blir utsatt for en uheldig psykisk belastning som vil være i strid med krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.»

Tidligere konflikt

I oktober avdekket Minerva at det var Eikrems kollega ved Institutt for sosialt arbeid, Berit Berg, som stod bak klagen mot Eikrem i kjølvannet av hans intervju til Resett. Ved siden av en mindre professorstilling ved Institutt for sosialt arbeid, er Berg også forskningssjef ved Institutt for samfunnsforskning på NTNU.

Til Minerva sa Berg da at hun sendte inn klagen på vegne av flere av sine kolleger. Ved siden av den formelle klagen og refs fra instituttleder Riina Kiik, mottok Eikrem også en epost fra nestleder ved instituttet, Edgar Marthinsen, der han anklaget Eikrem for «å vri om kniven i såret til de som er rammet». Nestleder ved instituttet skriver videre: «…foreslår at du går i deg selv og ser om ditt utspill følger disse verdinormene».

Nå har Minerva blitt kjent med at det også er blitt fremmet klager til instituttledelsen mot ham for saker som oppstod forut for Eikrems intervju til Resett, der tema for klagen har vært at Eikrem har målbåret «uønskede holdninger» i sin forskning og forskningsformidling.

Saken det er snakk om, er en klage sendt fra en kollega av Eikrem til instituttledelsen tidligere i høst. Foranledningen for klagen var at Eikrem utfordret sin kollega til en faglig diskusjon rundt funn i kollegaens forskning som var blitt formidlet i et avisintervju.

Dette medførte at en av Eikrems kollegaer sendte en e-post til ledelsen på instituttet. Etter det Minerva erfarer, skal klageren ha stilt spørsmål ved «etikken» i Eikrems fortolkning av sosiale problemer, både i den angjeldende diskusjonen og og andre saker.

I motsetning til Resett-saken var denne saken ikke relatert til problemstillinger knyttet til innvandring. Så vidt Minerva kan bedømme, var Eikrems innspill ikke faglig oppsiktsvekkende.

Minerva har vært i kontakt med avsenderen av klagen. Personen, som overfor Minerva bekrefter å ha sendt e-posten, avviser at dette var ment som en klage, men at det snarere var en «orientering» til ledelsen, og at det først og fremst handlet om at personen var blitt kjent med at Eikrem, i e-posten der han utfordret vedkommendes forskningsfunn, hadde satt andre ansatte ved instituttet i blindkopi.

Til Minerva avviser innsenderen av klagen at det skal være en rapporteringskultur ved instituttet. Personen gir selv uttrykk for en oppfatning om at det eksisterer en stor takhøyde for uenighet i de ulike forskergruppene ved instituttet.  

Instituttledelsen

Også fra instituttledelsen mottok Eikrem refs i september som følger av sitt intervju til Resett.

Instituttleder Riina Kiik ble da møtt med kraftig kritikk fra en rekke eksperter på arbeidsrett og akademisk ytringsfrihet.

Saken ble da midlertidig avsluttet ved at Kiik henviste til dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Marit Reitan, som uttalte til Universitetsavisa at Eikrems uttalelser er «innenfor» hva en vitenskapelig ansatt ved NTNU kan si.

Minerva er imidlertid kjent med at Kiik, ved sist ukes møte med Eikrem, ikke ville trekke tidligere påstander om at førsteamanuensisen skal ha skadet instituttets omdømme. I stedet skal hun nå ha fremsatt nye beskyldninger overfor NTNU-forskeren, som blant annet skal ha gått ut på at han ved å ta saken til mediene skal ha «…fornærmet samtlige sosionomer i Norge, Finland og Sverige».

Heller ikke nestleder ved instituttet, Edgar Marthinsen, ønsker overfor Minerva å trekke påstandene som han fremmet mot Eikrem i etterkant av Resett-intervjuet.

På spørsmål til Marthinsen om hvor han mener grensen går for legitim bruk av forskning for å kommentere samfunnsaktuelle hendelser svarer han følgende til Minerva:

– Samfunnsforskning skal være anvendbar, men ikke på den måten. Samfunnsforskningens ånd er å lære folk å håndtere usikkerhet. Men vi kan ikke trekke slutninger om enkeltpersoner på grunnlag av studier av et utvalg i populasjonen.

Varslerkultur og mangel på akademisk frihet?

Eikrem selv har tidligere sagt til Minerva at han etterlyser en prinsipiell debatt om forskningens rolle i samfunnet.

På spørsmål fra Minerva om hvorvidt han opplever manglende akademisk takhøyde ved instituttet, svarer Eikrem følgende:

– Jeg opplever meg helt på linje med universitetets toppledelse når det kommer til spørsmål om akademisk frihet. Det fremkom da også tydelig under debatten jeg deltok ved om akademisk ytringsfrihet på Studentersamfundet i Trondheim sist uke.

Monica Rolfsen, som stilte som ledelsens representant, i debatten, sa da følgende: «Det må bli legitimt å ytre seg i den offentlige debatten, og vi må få flere til å gjøre det. Samtidig må vi tåle faglig uenighet og tåle at vi blir kritisert.»

Minerva har kontaktet dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, instituttleder og rektor på NTNU med spørsmål om hvorvidt klagene fra studenter og kollegaer om at Eikrem skal ha «feil» etiske holdninger, gjenspeiler et ytringsfrihetsproblem ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Både instituttleder Riina Kiik og dekan Marit Rian henviser til NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Rektor Gunnar Bovim svarer følgende til Minerva på e-post:

– For NTNU er ytringsfriheten og den akademiske friheten absolutt. De er bærebjelker i samfunnsoppdraget vårt. Som universitet skal vi stille spørsmål ved etablerte sannheter. I høst har vi sett at NTNUs rekrutteringskampanje Challenge har fått mye oppmerksomhet for å gjøre nettopp dette.  Gjennom forskningen vår stiller vi hele tiden nye spørsmål og leter etter nye svar og løsninger. Vi stimulerer kunnskapstørsten til våre studenter og vi utfordrer de til en kritisk tilnærming, uansett fag. Universiteter skal ikke være preget av konsensus, kompromiss og enighet. Det skal være meningsbrytninger, uenighet og kritisk tenkning. Ytringsfriheten og den akademiske friheten er grunnleggende i dette.

– Som rektor er jeg grunnleggende engasjert og forpliktet til å fremme fri og uavhengig forskning fordi jeg mener dette er en eksistensiell egenverdi for samfunnet vårt. Det er viktig for meg at forskerne våre skal være uredde, ha mulighet til å forske på kontroversielle temaer og sammenhenger, og videre ytre seg om denne forskningen i samfunnsdebatten. Dette er kjernen i den akademiske friheten og et premiss for våre alle ansatte innenfor både disiplin- og profesjonsfag.

Minerva gjentok spørsmålet om hvorvidt det eksisterer et ytringsfrihetsproblem ved Institutt for sosialt arbeid, men fikk til svar at dette er den kommentaren rektor ønsket å gi på spørsmålene.

(Minerva har blitt gjort kjent med at eposten fra Eikrems kollega ble sendt til instituttledelsen først i etterkant av Resett-saken. Saken eposten relaterer seg til skjedde imidlertid forut for Eikrems intervju til Resett.) 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden