Minerva Debatt

Vil stemple Boston-bombene som ”falskt flagg”

Mens amerikanere flest er rystet over et nytt terrorangrep, er det nok en gang dem som utroper det hele til en konspirasjon med støtte utenfra.

Mens amerikanere flest er rystet over et nytt terrorangrep, er det nok en gang dem som utroper det hele til en konspirasjon med støtte utenfra.

Nok en gang tok det bare timer fra de to bombene gikk av i Boston onsdag kveld til konspirasjonskongen Alex Jones hadde erklært dem for å være en ”falsk flagg”-operasjon, dvs. en operasjon ment å legge skylden på andre med riksdagsbrannen i 1933 som den mest kjente. Jones antydet på Twitter at bombene hadde forbindelse med fallende gullpriser, og at man snart ville se forsøk på å legge skylden på Tea Party-bevegelsen.

Alex Jones, som for anledningen ble presentert som ”analytiker”, var også hovedgjest i et nyhetsinnslag på den iranske fjernsynsstasjonen Press TV mandag. I nyhetsinnslaget, der faren til en av de to mistenkte beskyldte ”noen” i det amerikanske politiet eller sikkerhetstjenesten for å ha lurt sønnene i en felle, gjentok Jones påstandene om ”falsk flagg”, og trakk trådene tilbake til bomben i Oklahoma City i 1995.

”Dersom du har studert tidligere etterretningsoperasjoner og sett hva vestlige regjeringer har gjort tidligere, ser du at dette er en klassisk falsk flagg-operasjon, en klassisk selvpåført skade, ” erklærte han før han antydet at målområdet hadde vært fullt av sikkerhetspersonell med svarte ryggsekker lik den bomben befant seg i for å sørge for at bombemennene ikke vakte mistanke.

Mens anklagen var omtrent den samme som onsdag, hadde imidlertid det påståtte motivet endret seg: Formålet med ”operasjonen” var nå ifølge Jones å avlede oppmerksomheten fra en kongresskomite som dagen før hadde funnet George W. Bush og Barack Obama skyldige i krigsforbrytelser – en påstand denne skribenten ikke har klart å finne noen uavhengige kilder til selv om Jones hevdet å ha den fra New York Times.

Press TV
Press TV, som eies av den iranske regjeringen, er en omstridt fjernsynskanal, som har som målsetning å være et alternativ til andre internasjonale satellittkanaler som CNN og Al-Jazeera.  Noen, som den skotske politikeren George Galloway, har inntatt et tredje verden-perspektiv og fremhevet Press TV som et korrektiv og ”en stemme for de stemmeløse”. Andre har derimot påpekt at kanalen jevnlig fungerer som talerør for kjente vestlige konspirasjonsteoretikere som Alex Jones, og for antisemitter og holocaustbenektere, og pekt på reportasjer der ”sionistene” gis skylden for samfunnsproblemer i vestlige land. 

Når Jones, som tilhører et høyreorientert miljø der de føderale myndighetene og da spesielt sentralbanken Federal Reserve blir ansett som ”fienden”, velger å endre fokus og agere ”ekspert” for Press TV, skyldes det nok mye et behov for oppmerksomhet: Sammen med den russiskeide kanalen Russia Today er Press TV en plattform ut til en hel verden.  Samtidig er det grunn til å se nærmere på den flørten deler av amerikansk ytre høyre de siste årene har hatt med Teheran og andre forholdsvis tvilsomme regimer i Midtøsten. Et eksempel på dette er den tidligere Ku Klux Klan-lederen David Duke, som for noen år siden lovpriste både Iran og Syria, og Gordon Duff, redaktør for militsnettstedet Veterans Today som for ikke lenge siden opptrådte på Press TV og hevdet at Israel stod bak skolemassakren i Sandy Hook.

For en utenforstående kan det virke underlig at deler av amerikansk høyreside støtter Iran og Syria, med tanke på det utbredte islamhatet som finnes i andre deler av amerikansk høyreside og som henger sammen med terrorhandlingene 11. september. Forklaringen ligger nok delvis i den isolasjonistiske tradisjonen som alltid har preget andre deler av den amerikanske høyresiden, der ikke minst presidentkanditaten Ron Paul har vært negativ til flere militære eventyr i Midtøsten, noe som har fått Press TV til å hylle ham som  en som tør å utfordre det amerikanske etablissementet og ”den business-styrte, neokonservative, sionistiske konsensusen”.

The radical right
En annen forklaring ligger imidlertid i en viss ideologisk overlapping. For eksempel finnes det en underliggende historisk tradisjon for antisemittisme i den amerikanske konspirasjonskulturen. En av røttene til denne kulturen befinner seg i det som gjerne kalles ”the radical right”, som opprinnelig sprang ut av motstand mot opphevelsen av raseskillet på 1960-tallet, der de føderale myndighetene ble beskyldt for å overstyre enkeltstatenes grunnlovsgitte rettigheter. Flere tidligere representanter for ”the radical right” hevdet at når USA hadde falt fra den nærmest anarkistiske utopien det etter deres mening en gang hadde vært, skyltes det en planmessig infiltrasjon fra jødiske pengefolk, som hadde fått kontroll over USAs regjering ved hjelp av den ”grunnlovsstridige” sentralbanken Federal Reserve (se Daniel Levitas: The Terrorist Next Door for mer om dette).

Tradisjonen fra ”the radical right” har i årenes løp blant annet sprunget ut i militskulturen – der man forbereder seg på væpnet kamp mot ”sosialistiske” eller ”globalistiske” myndigheter, i ”Sovereign Citizens”-bevegelsen, som hevder at alle myndigheter utover valgte lokale sheriffer er ulovlige og at alle skatter og avgifter strider mot grunnloven, og – altså – i konspirasjonskulturen som blant annet  representeres av Alex Jones. Mens mange moderne representanter for disse miljøene har gått bort fra rasismen de opprinnelig sprang ut av, er spranget til antisemittisme fortsatt kort for mange av dem, slik at  ”bankvesen” og ”pengemakt” fortsatt ofte brukes som synonymt for jøder.

Frykten for New World Order
For det tredje gjør den nærmest totale skepsisen til myndighetene som preger disse miljøene at man ser på disse som nærmest troende til hva som helst, inkludert terror mot sin egen befolkning, dersom det kan tjene deres interesser. Dette har fått mange – inkludert Alex Jones – til å legge skylden på president Obama for nærmest samtlige voldstragedier som har rammet USA de siste årene: Motivet er, hevder man, å få vedtatt strengere våpenlover eller – som det heter – ta våpnene og dermed muligheten til å forsvare seg fra amerikanerne. For noen blandes dette med frykt for at Obama planlegger droneangrep mot amerikanske borgere eller til og med har planer om å samle dem i konsentrasjonsleire. For andre går dette enda lenger slik at presidenten blir sagt å være et redskap for krefter som vil ha et internasjonalt diktatur – New World Order. Dermed kan Iran bli et land som både motsetter seg dette diktaturet og en logisk kandidat for kommende ”falsk flagg”-operasjoner i den hensikt å fremkalle en ny ”krig mot terror”.

I et slikt perspektiv blir det ikke ”alliansen” med Iran så underlig: I tillegg til å tilby en talerstol der man kan fremstå som ”analytiker” og ”ekspert”, er Iran et land som foreløpig motsetter seg både ”globalistene” som for lengst har fått kontroll over USA og ”sionistene” i Israel. For iranerne betyr det en sjanse både til å vise sine egne at det finnes en opposisjon mot den amerikanske regjeringen, og til å – som en liten bonus – sørge for at disse teoriene blir spredt ytterligere i Vesten. 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden