Politikk

Vil vi dele oljeformuen med innvandrere?

Jo flere vi blir i landet, desto flere deler på oljefondet.

Bilde: Norges Bank

3 «JA» OG 1 «TJA» I MINERVAS ENQUETE: – Jeg er en humanist og vil gjerne dele, svarer Shahram Shaygani i Senter for Sekulær Integrering.

De siste dagene har det rast en debatt om Statistisk Sentralbyrås omorganisering, etter at Minerva meldte at «mannen bak innvandringsregnskapene», Erling Holmøy, ikke lenger får forske i SSB.

Som et siste farvel slapp SSB-forskerne Holmøy og Birger Strøm et nytt innvandringsregnskap på onsdag.

Jan Arild Snoen oppsummerte rapporten på Minerva i går:

  • I SSBs hovedscenario «har staten et udekket inntektsbehov på 4 prosent av BNP i 2060», noe som hovedsakelig skyldes aldring, innvandring og lavere oljeinntekter. I scenariet med null innvandring, er gapet 1,6 prosent, altså har innvandring stor betydning.
  • Men med null innvandring vil påfyllet av folk i arbeidsdyktig alder bli borte: «Det forklarer at over tid vil innvirkningen på statsfinansene av å stoppe innvandringen, dersom vi ser bort fra at petroleumsformuen må deles på flere, faktisk bli negativ
  • Konklusjonen: «Dersom vi ser bort fra at innvandrere får del i oljeformuen, vil offentlige finanser svekkesetter 2047 dersom vi stoppet innvandringen, selv om innvandrere har lavere sysselsettingsandel.»
  • Fordi vi blir flere mennesker, blir det flere å dele oljeformuen på: «Da står vi igjen med at innvandringen koster en ikke ubetydelig, men heller ikke avgjørende, sum for oss som allerede bor her, fordi de nyankomne får del i vår oljeformue.»
  • Snoen skriver at er «villig til å dele», i hvert fall «innen rimelige grenser».

Minerva arrangerer enquete om konklusjonen:

1) Er du villig til å dele oljeformuen med innvandrere?

2) Hvorfor, eller hvorfor ikke?

JA: Haakon Riekeles i Civita.

Civita

Haakon Riekeles: Samfunnsøkonom i Civita

1) Ja.

2) Innvandrerregnskapet viser at innvandrere fra land hvor det særlig kommer flyktninger fra, koster mer enn de bidrar, men jeg mener det blir feil å nekte å hjelpe fordi vi er for rike. Et Norge som lukker seg helt for flyktninger, er et dårligere samfunn, selv om oljeformuen blir større per innbygger. Det betyr ikke at vi ikke må være bevisst på hvor mange og hvem vi bør ta imot. Mange innvandrere bidrar også mer enn de koster, noe tallene viser. De må gjerne komme for å jobbe, selv om også det på lang sikt kan gi flere å dele formuen på.

JA: Shahram Shaygani i Senter for Sekulær Integrering (SSI).

Privat

Shahram Shaygani: Leder for Senter for Sekulær Integrering

1) Ja.

2) Jeg er en humanist og vil gjerne dele, spesielt hvis det som deles, kommer til gode for andre mennesker. En ting er jeg sikker på: Hvis vi skal ha innvandrere i arbeid, må innvandreren ha en tilknytning til Norge. Innvandreren må kjenne fra hjertet sitt at Norge er hans hjem. En følelse av tilhørighet til Norge er avgjørende for at innvandreren lykkes i arbeidslivet. Ukultur og religiøse praksis som hindrer medmennesker, spesielt kvinner, i å fungere i samfunnet, skader denne visjonen. Vi må våge å hindre at innvandrerbarn utvikler en forstyrret tilknytning til Norge. En ærlig, humanistisk, men uredd integreringspolitikk trengs sårt.

TJA: Bjørn-Kristian Svendsrud i FpU.

Fremskrittspartiets Ungdom

Bjørn-Kristian Svendsrud: Formann i Fremskrittspartiets Ungdom

1) Tja.

2) Jeg ønsker som utgangspunkt at vi ikke skal bruke oljepenger på drift av landet, kun på investeringer. Det kommer alle landets innbyggere til gode. Frp ønsker en streng, men rettferdig innvandringspolitikk for å dempe de negative sidene ved innvandringen. For at innvandring skal bli lønnsomt for den enkelte og for samfunnet for øvrig, er vi avhengig av en stram politikk, og at nyankomne innbyggere blir en del av det norske samfunnet og får seg en jobb å gå til. Dersom vi lykkes bedre med integreringen, kan bildet se lysere ut.

JA: Martine Tønnessen i KrFU.

KrFU / Mathilde Pettersen

Martine Tønnessen: Leder i Kristelig Folkepartis Ungdom

1) Ja.

2) Når innvandrere har kommet til Norge og fått lovlig opphold, er de blitt en del av befolkningen og er dermed norske. Derfor mener jeg de skal behandles på lik linje som andre født i Norge. De opparbeider seg rettigheter og skal også ha rett til de godene oljefondet muliggjør. Når du innvandrer til Norge, har du naturlig nok mindre tid til å opparbeide deg rettighetene, og dermed er kravene annerledes. Likevel skal både godene – og byrdene – fordeles ut over hele befolkningen.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden