Politikk

Ville straffeforfølge FrP for ytringer på sosiale medier

I faktagrunnlaget som har dannet bakgrunnen for FN-komiteens arbeid fremkommer blant annet en henvisning til Sylvi Listhaugs facebookoppdateringer.

Bilde: Regjeringen

I referatet fra møtene i FNs komite for eliminering av rasediskriminering fremkommer det et ønske om å ta ut tiltale mot FrP for rasistiske ytringer.

Minerva har tidligere omtalt den nylig utarbeidede FN-rapporten fra FNs komité for eliminering av rasediskriminering under FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Ny FN-rapport refser Norge

I rapporten rettes det på flere områder sterk kritikk mot Norge, og komiteen er blant annet bekymret for omfanget av hatefulle ytringer fremsatt av norske topp-politikere. I et utdrag fra komiteens rapport finner man følgende passasje:

The Committee remains deeply concerned, however, at the increase in hateful statements in the State party against Muslims, people of African descent, Jews, asylum seekers, Sami, Roma and others, fuelling hatred and intolerance towards such groups, in particular from leading politicians and media actors and on the Internet.

Minerva har på e-post vært i kontakt med kontoret for FNs høykommissær for menneskerettigheter med spørsmål om hvilke ledende norske politikere denne rapporten referer til, og hvilke kilder de her bygger på.

FN-organet sier til Minerva at de dessverre ikke har tilgjengelig informasjon om hvem det refereres til, men vedlegger i stedet en rapport fra det norske Likestillings- og diskrimineringsombudet som komiteen har hatt som deler av sitt faktagrunnlag for arbeidet.

Listhaug polariserer

I Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FN-komiteen finnes det en egen seksjon om hatefulle ytringer der et eget avsnitt er viet til politikernes rolle. I dette avsnittet fremheves kun ett eksempel, nemlig Sylvi Listhaugs velomtalte Facebook-oppdatering om at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet er dette likevel ikke en hatefull ytring, men et eksempel på at ytringer kan være polariserende.

Likestillings og diskrimineringsombudet skriver:

We saw an example of this when the then Norwegian Minister of Justice posted a picture of heavily armed masked fighters on her Facebook page, along with a comment that the Norwegian Labour Party “thinks the rights of terrorists are more important than the nation’s security”. Ultimately, the Minister was forced to resign due to an impending motion of no confidence to be put forward in the Storting. Although the Minister of Justice’s comments could not be said to be hate speech as such, it is absolutely clear that those comments contributed to further polarise the political debate.

Vil rettsforfølge FrP-politikere

I desember ble det arrangert et møte mellom en delegasjon fra den norske regjering og FNs komité for eliminering av rasediskriminering der funnene i rapporten ble diskutert. I møtet luftet FN-komiteen flere bekymringer overfor den norske delegasjonen og kom med flere anmodninger om ny norsk politikk.

I et referat fra dette møtet som Minerva nå har fått oversendt, tar et av FN-komiteens medlemmer til ordet for å straffeforfølge FrP eller partiets representanter for ytringer partiet eller dets representanter har fremsatt i sosiale medier.

I referatet skrives følgende:

When it came to the prosecution of hate crimes, an Expert drew attention to racist posts of the Norwegian Progress Party on social networks and regretted the lack of prosecution. 

Minerva har på fredag i e-post til kontoret for FNs høykommissær for menneskerettigheter bedt om å få informasjon om bakgrunnen for ønske om straffeforfølgelse. I våre spørsmål har vi bedt om de relevante eksemplene på hatefulle ytringer fra FrP-politikere som komitemedlemmet skal ha reagert på i sin anbefaling om rettslige tiltak.

Det har foreløpig ikke lykkes Minerva å få svar fra FN på dette eller å identifisere det relevante medlemmet av komiteen som har tatt til orde for straffeforfølgelse.

I en av transkripsjonene fra møtet kommer det likevel frem at et av komiteens medlemmer, Yeung Sik Yuen, gjør en referanse til holocaustfornektelse fra høyreekstremt norsk politisk miljø og stiller spørsmål om hvorfor dette ikke er straffeforfulgt.

However, when the relevant authorities had been made aware of an anti-Semitic and racist message posted on social media, in which an extreme right-wing Norwegian politician had denied the Holocaust, the official response had been that there were not sufficient grounds to initiate criminal proceedings. In view of that regrettable response, he wondered what grounds would be deemed sufficient to take legal action in such a case.

Yeung Sik Yuen er tidligere høyesterettsdommer på Mauritius.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden