Ville straffeforfølge FrP for ytringer på sosiale medier

I referatet fra møtene i FNs komite for eliminering av rasediskriminering fremkommer det et ønske om å ta ut tiltale mot FrP for rasistiske ytringer.