Tapet av Hong Kong

Dagens situasjon i Hong Kong er trolig kun en begynnelse. «The Beijing Consensus» er på god vei til å overta for «The Washington Consensus».

Av Markus N. Reitan 30. september

Ein son og ein morfar

Det har nyleg kome ut to bøker om norske politiske ekstremistar. Ei om ein son. Ei om ein morfar. Men den siste kan kanskje læra oss mest om båe.

Et unødvendig monument

Det foreslåtte minnesmerket over Osvald-sabotørene gir inntrykk av at tiden og historieforståelsen har stått stille siden 1945. Først og fremst handler dette om den ytterste venstresidens ønsker om å reise et monument over seg selv.

Av Eystein Halle 48 kommentarer29. september

Hvordan kunne morfar?

Morfar, Hitler og jeg er en glimrende bok. Terningkast fem. Sånn. Nå kan vi gå videre med å forklare hvorfor.

Av Bård Larsen 36 kommentarer26. september

På gjengroingens stier

Før var jeg en heltemodig skogplanter, men nå står jeg igjen som en miljøkriminell undergraver av norsk kultur. I mellomtiden har sitkagranene mine fortsatt å vokse.

Av Arild Pedersen, fast skribent 1 kommentar26. september

Stadig overkvalifiserte innvandrere

Norge sløser med ressurser og går glipp av verdifull kompetanseheving fordi altfor mange høyt utdannede innvandrere ikke får relevant jobb.

Av Mathilde Fasting, fast skribent 7 kommentarer25. september
Aslak Nore

Aslak Noir

Aslak Nores siste bok er en fortelling om en farlig tid i Oslo. Det blir det god krim av.

Bistandens nye Klondyke

I en ny bok om Norge i Sør-Sudan skildrer forfatter Bibiane Dahle Piene et totalt uoversiktlig bistandslandskap og en økt fragmentering blant hjelpeorganisasjonene. Selv om bistanden redder liv, trenger norsk bistandspolitikk en realitetsorientering.

Misforstått «Giske-gevinst»

«Giske-nei kan gi milliardgevinst til staten», var budskapet fra flere medier i lys av Mitsubishis oppkjøpstilbud på Cermaq i går. Den såkalte «Giske-gevinsten» er basert på en misforståelse.

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 23. september

Exit Adam Smith

I depresjonsliknende kriser kan selvkorrigerende markedsmekanismer settes ut av spill. Da finnes det solide argumenter for at statens synlige hånd griper inn. Dessverre er disse overdrevet av styringsoptimister og lite utforsket av frimarkedstilhengerne.

Hatet mot redningsmannen

Billy Elliot på folketeateret er musikalen om arbeiderklassens død. Men den viser også hvordan Thatcher splittet Storbritannia.

Svensk debattstandard

Det var pussig av NRKs Debatten å antyde en slags likhet mellom norsk innvandringspolitikk og Sverigedemokraterna. Skal Sverigedemokraterna marginaliseres, er det Sverige som må lære av sine skandinaviske naboer.

Av Ivar Staurseth, fast skribent 19 kommentarer19. september

Rett og plikt

Av Mariette C. Bøe
Å gjøre videregående skole obligatorisk, vil hverken bedre skoleresultatene eller hindre frafallet.

30. september

Intet lært

Av Lars Akerhaug

18. september13 kommentarer

Norge slutter seg nølende til koalisjonen som skal bekjempe IS i Irak og Syria. Kanskje.

Raske radikaliserings-prosesser

Av Lars Akerhaug

17. september5 kommentarer

Radikaliseringsprosessene i norske muslimske miljøer foregår ekstremt raskt. Det gjør forebygging vanskelig, eller nesten umulig.

Så kom ja-målingen

30. september

Dagbladet melder i dag om flertall for et ja til ”billig-OL”.

Spare-OL

24. september20 kommentarer

Flere vil ha ”billig-OL”, men nei-folket lar seg ikke rikke, og det er langt igjen til ja-flertall i befolkningen. Og Marvin Wiseth tøver.

Vi trenger anlegg

Av Svein-Ivar Lillehaug

29. september6 kommentarer

NIF svikter sin egen visjon – «Idrettsglede for alle». Dropp OL, og bruk pengene på anlegg isteden.

Stuerent nazi-begrep?

Av Odd Gunnar Skagestad

29. september1 kommentar

Visse fenomener og begreper som man trodde og håpet at vi var ferdige med, har en lei tendens til å dukke opp og peke nese av oss. Ett av de mest gjenstridige skrømtene er myten om Det Statsbærende Parti.

Å gå baklengs inn i nytenkinga

Av Ragnhild Kaski

23. september2 kommentarer

Jonas Gahr Støre åpner for å beholde kontantstøtten, samtidig som partiorganisasjonen manes til å tenke nytt i familiepolitikken. Det kan neppe kalles nytenking.

Snedig om nyanser

Av Rita Karlsen

23. september2 kommentarer

Lars Akerhaug prøver å forklare at HRS bedriver uredelige koblinger som fører til bestemte slutninger. Det snedige er at han gjør akkurat det samme selv.

Modig av Skogen Lund

Av Mathilde Fasting

23. september2 kommentarer

Mer likestilling er svaret. Men hva er spørsmålet?