5 fra
andre
sider
  1. 1. Britisk studiefinansiering mer progressiv
  2. 2. Malik om «hold kjeft-kulturen»
  3. 3. El-bilen ut av kollektivfeltet
  4. 4. Klimapanelet har rett, Stern tar feil
  5. 5. Nekrologen fra Helvete

Memento mori

Selvmordet er den endelige eskapisme. Er våre ulike former for midlertid eskapisme en underbevisst streben etter døden?

Realpolitikkens Dalai Lama

Man trenger ikke være menneskerettighetsaktivist for å mene at regjeringen burde gjøre mer stas på Dalai Lama.

Kunsten å snakke sammen

Hege Ulstein demonstrerer hvordan ønsket om ikke å være tolerant mot det intolerante, fører til polarisering, dårligere samtaler og flere misforståelser.

«Jeg er ateist, men…»

Ikke-troende er glade i å uttale seg om hva kirkens syn bør være. For kristenfolket er dette et problem, også fordi ateistene har noen gode poeng.

Folkemusikk på sitt beste

«Jag trodde änglarna fanns» runger mot et fjetret publikum og tårene lurer i øyekroken. Det er ingen tvil: Ole Ivars hører hjemme på teateret.

Av Kristian Meisingset, medredaktør 11. april

Muslimsk fyllekjøring

Islamkritikere er glade i å snakke demografi. Så la oss snakke demografi, Tybring-Gjedde.

Av Nils August Andresen, redaktør 107 kommentarer 11. april

Liberal indremedisin

Sveinung Rotevatn har skrevet en bok om «liberalisme på norsk». Han fortjener skryt for faktisk å ta vanskelige debatter, men kunne tatt seg bryet med å problematisere flere av sakene.

Av Ove Vanebo 7 kommentarer 11. april

Kirken må få lov å være en religiøs institusjon

Religiøse samfunn har lov til ikke å akseptere deg slik som du er. Den norske kirke, på linje med alle andre trossamfunn, er ved sin fulle rett til ikke å sanksjonere din livsførsel, uansett hva du, jeg og resten av det sekulære samfunnet skulle mene om det.

Mowinckels minne

Den ruvende liberalisten fra mellomkrigstiden er glemt. Han er for kompleks for historiebøkene.

Av Mathias Fischer, fast skribent 2 kommentarer 10. april

Folkestyrets Moses

Christian Frederik var overgangsfiguren fremfor noen for Danmark og Norge. Han brakte to land ut av eneveldet og frem til folkestyret, men fikk selv ikke ta del i det.

Trøstesløst i Afghanistan

Carsten Jensen og Anders Sømme Hammer har reist i noen av Afghanistans mest urolige områder. De tegner et trøstesløst bilde der nesten alt har gått galt.

Vanens avmakt

Kan nyere forskning forklare hvorfor samtidsmusikken ikke er populær?

Av Alexander Z. Ibsen, fast skribent 8 kommentarer 08. april

La den muslimske skolen starte

Av Kristian Meisingset
Vi kan ikke forby folk å ta valg som segregerer dem.

09. april 75 kommentarer

Israel er ikke en brohodestat

Av Lars Akerhaug

10. april 21 kommentarer

Både Christian Tybring-Gjedde og ytterliggående palestinavenner tar feil når de ser på Israel som en representant for Vesten i Midtøsten.

Ulovlig overvåkning

Av Mariette C. Bøe

08. april 3 kommentarer

EU-domstolen har konkludert at Datalagringsdirektivet strider mot menneskerettighetene. Regjeringens eneste valg nå er å skrote direktivet.

Den religiøse markedsplassen

16. april 21 kommentarer

Religionen er fremdeles bærebjelken i det amerikanske sivilsamfunnet, men den på vikende front og blir gradvis mer tolerant. (Reprise).

Forlatt Lama

09. april 30 kommentarer

Høyre-toppenes flammende støtte til Tibet er slukket av diplomatiets champagne.

Mer handel kan føre til tostatsløsning

Av Fredrik Julian Lie-Hagen

09. april 9 kommentarer

Fredsforhandlingene i Midtøsten har blitt beskrevet av mediene som haltende, og at avtalebrudd har blitt begått av begge sider. Det finnes mulighet for å få til på plass en fredsavtale, men da må begge parter innse at enkle løsninger ofte er de beste.

Menneskerettigheter og ruspolitikk

Av Roar Mikalsen

08. april 4 kommentarer

Dagens narkotikalovgivning strider mot menneskerettighetskonvensjonens likhets- og forholdsmessighetsprinsipper.

La oss lære av tallene

Av Jørn Kyle Finnesand og Christian Rodriguez Dale

07. april 6 kommentarer

En undersøkelse viser hvor normalisert cannabis er blitt blant videregående elever. Like interessant er det store kjønnsgapet i holdningene til cannabis.

Grunnlovsføleri

Av Fredrik Bjercke Punsvik

02. april 3 kommentarer

Debatten i forbindelse med den forestående språklige oppdateringen av Grunnloven har gitt enkeltpolitikere mulighet til å få utløp for sitt reaksjonære markeringsbehov. Det kler dem dårlig.

Demokrati, ikke sykdom

Av Helle Holte

01. april

«Fortsatt er det liv i partiorganisasjonen. Spørsmålet er: hva slags liv», spør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten. Etter å ha overværet en helg der Høyres partiorganisasjon har vært samlet fra fjern og nær, kan jeg svare: fornyet, voksende og energisk liv.