Innovasjonens strukturelle og kulturelle restriksjoner

Petroleumsæraens slutt vil gi oss et ønskelig sjokk: I en tid med usikkerhet og uforutsigbarhet kan kulturen lettere endres.

NRK.no skal ikke være en nettavis

Ny rapport gir gode argumenter for hvorfor NRK ikke skal være et alternativ til andre nettaviser som VG, Dagbladet eller Aftenposten.

Av Kristian Meisingset, fungerende ansvarlig redaktør 4 kommentarer25. mars

Muslimjævelen

Norge blir stadig mer «oss og dem» og media er besatt av sinte muslimer. Yousef Hadaoui ser håpet i selvironi, og savner Fleksnes i norsk humor.

Av Alexander Z. Ibsen, medredaktør 15 kommentarer23. mars

Sosialistisk sanghefte

Audun Lysbakken har skrevet bok. Den heter «Frihet sammen» og er illustrert av et stort bilde av Lysbakken selv på forsiden.

Lite mangfold, lite dybde

4 TIPS TIL DAX 18: Den typiske debattanten i NRKs Dagsnytt 18 er en mannlig politiker. Han er over 40 år, bosatt i Oslo og har norsk bakgrunn. Det holder ikke. Oppdatert.

Av Kristian Meisingset, fungerende ansvarlig redaktør 36 kommentarer22. mars

Å være borgerlig

Det borgerlige fundamentet den liberale rettsstaten bygger på, må vedlikeholdes. Borgerlige verdier er knyttet til individet, til initiativ, til ansvar og til deltakelse. Det handler først og fremst om å sette enkeltmennesket i sentrum.

Av Mathilde Fasting, fast skribent 6 kommentarer20. mars

Dannelsens Babel

Uten normative autoriteter, som det liberale samfunnet undergraver, kan man hevde at det oppstår et dannelsens Babel: full forvirring. Vi må revitalisere den norske folkedannelsen.

Finanstilsynets overformynderi

Finanstilsynets forslag til tiltak for å bremse boligprisveksten er på grensen til overformynderi overfor bankenes operasjonelle frihet. Har man fullstendig mistet tillit til bankene?

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 8 kommentarer18. mars

Radikalisering da og nå

Det er ikke bare hos islamister vi ser en radikalisert fanatisme, men også hos dagens filosofer.

Av Arild Pedersen, fast skribent 8 kommentarer18. mars

Den nye normalen

Verden har tilsynelatende blitt farligere. Vi bør ikke la oss påvirke nevneverdig av det.

Av Christina Apuzzo, fast skribent 18. mars

Bioenergi er ikke grønt

Energipotensialet i norsk skog kan på ingen måte måle seg med vår olje. Bioenergien vil heller ikke ha den effekten på klimautslippene som mange forespeiler.

LAR bør avvikles

Metoden som brukes for behandling av heroinavhengige i Norge skiller seg dramatisk fra behandlingen som gis i EU-landene. Sett i sammenheng med de oppnådde resultatene, er det liten tvil om at det er behov for en radikal omlegging av den særnorske behandlingen.

Få eldre er fattige

Av Jan Arild Snoen
Pensjonistforbundet påstår at 50.000 eldre ikke har råd til varme måltider. Det er ren fantasi.

26. mars

Elevpopulisme

Av Ivar Staurseth

25. mars10 kommentarer

Elevorganisasjonens påtroppende leder vil gi elever rett til å omplassere og sparke lærere. Det har ikke norske elever kompetanse til.

Tvangsmedisinere befolkningen?

Av Kristian Meisingset

23. mars30 kommentarer

Aksel Braanen Sterri foreslår tvangsmedisinering for å fremme bedre moral. Han trenger en liberal pille.

På parti med fortiden

24. mars23 kommentarer

Ted Cruz vil bekjempe homofile ekteskap. Men tiden har gått fra de kristenkonservative. Amerikanerne har ”moved on”.

Fortellinger fra Maidan

13. mars157 kommentarer

Når Julie Wilhelmsen skal tilbakevise kritikken fra Steinfeld omskriver hun hva hun faktisk sa på Urix.

Heggdal ser svart på det

Av Kåre Gunnar Fløystad

26. mars1 kommentar

Bioøkonomien representerer spennende muligheter, handler om mer enn bioenergi og inkluderer langt mer enn skog.

Abelprisen 2015 til Louis Nirenberg og John Nash

Av Fredrik Meyer

25. mars1 kommentar

Årets vinnere av Abelprisen har endret vårt syn på hva som er geometrisk mulig.

Aktiv dødshjelp er et spørsmål om menneskesyn

Av Terje Carlsen

18. mars24 kommentarer

Livet er et blanda regnskap for oss alle. Vi må ikke åpne døra for at smerter er noe som ikke hører livet til.

Ikke nok for å dempe boligprisveksten

Av Tord Hustveit

17. mars7 kommentarer

Finanstilsynets forslag for å bremse boligprisveksten løser ikke de underliggende problemene. De er skapt av politikere og må løses politisk.

Sivilisasjonenes sammenstøt

Av Markus N. Reitan

13. mars50 kommentarer

Ingen utsikter til post-historisk forsoning mellom Vesten og Islam.