Misforstått «Giske-gevinst»

«Giske-nei kan gi milliardgevinst til staten», var budskapet fra flere medier i lys av Mitsubishis oppkjøpstilbud på Cermaq i går. Den såkalte «Giske-gevinsten» er basert på en misforståelse.

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 23. september

Exit Adam Smith

I depresjonsliknende kriser kan selvkorrigerende markedsmekanismer settes ut av spill. Da finnes det solide argumenter for at statens synlige hånd griper inn. Dessverre er disse overdrevet av styringsoptimister og lite utforsket av frimarkedstilhengerne.

Av Andreas Hardhaug Olsen 22. september

Hatet mot redningsmannen

Billy Elliot på folketeateret er musikalen om arbeiderklassens død. Men den viser også hvordan Thatcher splittet Storbritannia.

Svensk debattstandard

Det var pussig av NRKs Debatten å antyde en slags likhet mellom norsk innvandringspolitikk og Sverigedemokraterna. Skal Sverigedemokraterna marginaliseres, er det Sverige som må lære av sine skandinaviske naboer.

Av Ivar Staurseth, fast skribent 19 kommentarer19. september

Skottenes 1994

Skottene har fått sitt 1994, en dato å gremmes eller gledes over i lang tid fremover.

Av Christina Apuzzo, fast skribent 4 kommentarer19. september

HRS-metoden

Jeg har et råd til Human Rights Service: Øk presisjonsnivået.

Av Lars Akerhaug 19 kommentarer19. september

Mindre privatliv, takk!

Digital overvaking ser ikkje ut til å uroe oss all verda. Internettkulturen er i ferd med å endre synet vårt på kva som ikkje høyrer til i den offentlege sfæren.

Av Pål Mykkeltveit 18. september

Stopp pressen!

Har vi det så godt at vi kan bruke våre viktigste arenaer for meningsbrytning til oppkonstruert og intetsigende debatt om ikke-saker?

Ytringsfrihet handler om mer enn juss

Kritikken mot vår rapport om ytringsfrihet bommer på målet når den ikke tar hensyn til formålet og intensjonen med undersøkelsen, eller den empiriske strategien som ble lagt til grunn.

Rett mann til feil tid

Churchills tidlige år er utvilsomt en fascinerende historie, men er samtidig bare forløperen til det som gjorde ham verdig betegnelsen ‘Gigant’.

Av Øystein Holm-Haagensen 17. september

USAs skyld og et forsvar for NATO-utvidelsene

Trangen til å legge skylden på USA for alt som går galt i verden, er stor både blant USA-kritikere, og, paradoksalt nok, hos en del svært proamerikanske realpolitikere. Sist i rekken: Ukraina.

Av Nils August Andresen, redaktør 19 kommentarer16. september

Livsløgn: Jeg er politisk

I Vigdis Hjorths nye roman møter vi en politisk korrekt kulturradikaler som aldri avslører sin egen livsløgn.

Av Kristian Meisingset, medredaktør 7 kommentarer16. september

Intet lært

Av Lars Akerhaug
Norge slutter seg nølende til koalisjonen som skal bekjempe IS i Irak og Syria. Kanskje.

18. september12 kommentarer

Raske radikaliserings-prosesser

Av Lars Akerhaug

17. september4 kommentarer

Radikaliseringsprosessene i norske muslimske miljøer foregår ekstremt raskt. Det gjør forebygging vanskelig, eller nesten umulig.

Mer populisme, ja takk

Av Kristian Meisingset

17. september7 kommentarer

Man må snakke med Sverigedemokraterna og velgerne deres, ikke bare mot dem.

Fram med saltbøssa!

18. september2 kommentarer

Myndighetene setter i gang en kampanje for å få oss til å spise mindre salt. Men nyere forskning tyder på at de aller fleste av oss allerede har et greit forbruk.

Det gåtefulle folket

15. september2 kommentarer

Hvem er Sverige-demokraternas velgere? Valgdagsmålingen gir interessant, og noen ganger overraskende informasjon.

Å gå baklengs inn i nytenkinga

Av Ragnhild Kaski

23. september

Jonas Gahr Støre åpner for å beholde kontantstøtten, samtidig som partiorganisasjonen manes til å tenke nytt i familiepolitikken. Det kan neppe kalles nytenking.

Snedig om nyanser

Av Rita Karlsen

23. september1 kommentar

Lars Akerhaug prøver å forklare at HRS bedriver uredelige koblinger som fører til bestemte slutninger. Det snedige er at han gjør akkurat det samme selv.

Modig av Skogen Lund

Av Mathilde Fasting

23. september1 kommentar

Mer likestilling er svaret. Men hva er spørsmålet?

Ytringsfrihet handler også om juss

Av Lars Gauden-Kolbeinstveit

18. september1 kommentar

I sitt svar til min kritikk av ytringsfrihetsundersøkelsen, gjør Bernard Enjolras og Kari Steen-Johnsen et poeng av at ytringsfrihet handler om mer en juss. Det er selvsagt riktig, men mitt poeng har aldri vært at ytringsfrihet bare handler om juss, men at ytringsfrihet primært handler om juss.

Reinfeldts 36,9

Av Tony Tiller

16. september

Velgerne har forrykket maktbalansen mellom blokkene gjennom å svekke Alliansepartiene og styrke Sverigedemokraterna. Men det svenske valgresultatet er likevel ikke et rop om rødgrønn politikk.