Forsvaret av Norden

De nordiske land varsler utvidet militært samarbeid som reaksjon på Russlands fremferd i Ukraina. Men landene har helt ulike tilnærminger til forsvar og sikkerhet. Vil disse forskjellene nok en gang være til hinder for nordisk forsvarssamarbeid?

Sosialdemokratisk populisme fra Arbeiderpartiet

Ketil Solvik-Olsen kalte Arbeiderpartiets landsmøte for en «hjemme alene-fest». Aps nye leder åpnet i hvert fall barskapet på vidt gap. Festen blir alltid bedre når de voksne har flyttet ut.

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 51 kommentarer21. april

Nok en arbeidsdag i Finland

I motsetning til hva Kremls klakører ynder å fortelle, stod det finske valget om økonomien, ikke om sikkerhetspolitikk. Det gir neppe en sensasjonell regjeringsdannelse med Sannfinnene.

Verneplikten må avvikles

Man skaper ikke krigerkultur, kontinuitet og utholdenhet ved å skifte ut personellet hver 12. måned.

Moralmedisin bør være ukontroversielt

Ideen om medisinering for å gjøre folk mer moralske er ikke radikalt annerledes fra mye av det som allerede gjøres i dag.

Et forsvar for kunstignorantene

Det er en blandet fornøyelse å stikke den kritiske nesa inn i kunstens verden hvis man ikke sitter på kunstens teoretiske kompetanse. Det er fort gjort å få smekk på fingrene.

Regjeringskvartal på tverke

Oslo fortjener bedre enn at fremtiden til regjeringskvartalet skal bestemmes av unødvendige krav fra Statsbygg.

Av Ingebjørg Sofie Larsen, kulturredaktør 3 kommentarer15. april

Fritt leide for den rødgrønne regjeringen

Dagens vårbudsjett fra den svenske regjeringen er langt mer venstrevridd enn det kunne ha vært.

Fremtiden

Gårsdagen er forbi, og vi skal aldri tilbake dit. Derimot skal vi gjenreise Den Amerikanske Drømmen. Det er kjernen i Marco Rubios appell.

En historiens tåkedott

Fedrelandslaget fortjener mer oppmerksomhet fra norske historikere.

NRK reporters are the champions

NRKs Viggo Johansen og Gro Holm er kanskje ikke ”champions” i engelsk, men ganske sikkert Queen-fans.

Den uunngåelige

Hillary Clinton kan trolig cruise til nominasjonen, men vil møte hard motstand i november 2016.

NRK Alltid ung

Av Ivar Staurseth
De store budsjettpostene fenger nok voksne mer enn de fenger tenåringer, og kanskje skal nettopp en allmennkringkaster huske aldersgruppen som tror hashtag er et rusmiddel?

24. april 1 kommentar

Se, hen snakker

Av Alexander Z. Ibsen

22. april6 kommentarer

Skal vi lære noe av svensk språkutvikling bør vi styre unna genuspolitikken og heller gå på café.

Tajik Media

Av Ivar Staurseth

16. april8 kommentarer

Hvis en norsk politiker-bok skulle selge godt og drive inn hundretusener, er det politikeren vel unt.

Blå sluttspurt?

19. april3 kommentarer

Per Edgar Kokkvold gjentar en utbredt myte – at de britiske konservative øker oppslutningen i løpet av valgkampen.

APs kvoteflyktninger

16. april36 kommentarer

Det er flertall på Stortinget for å ta imot langt flere flyktninger. Fire av fem nordmenn er imot.

Ingen streikerett for selvstendig næringsdrivende

Av Tord Hustveit

23. april4 kommentarer

Forslaget om å gi bønder streikerett i jordbruksoppgjøret er helt på jordet.

Venstres paternalisme

Av Sebastian Otterhals

17. april21 kommentarer

Venstre er på ideologisk bærtur i sin motstand mot søndagsåpne butikker.

Moral på resept

Av Andreas Hardhaug Olsen

17. april11 kommentarer

Løsninger på verdensproblemer kan raskt dyrke frem nye og verre utfordringer. Aksel Braanen Sterris moralmedisin er intet unntak.

Fornuftige følelser

Av Anders Solli Sal

13. april26 kommentarer

Vi forstår hverandre ikke. Det er ofte en avgrunn mellom måten kvinner og menn opplever debatt om seksualiserte tema. Da er det lett å bli sittende fast. Vi trenger å bli mer vàr denne avgrunnen for å løfte oss over den.

Et greit kompromiss

Av Peter André Busch

10. april7 kommentarer

Som FrP-politiker lever jeg fint med den avtalen som er gjort. Asylavtalen er god Frp-politikk.