Mange kutt for de få gjør ingen stor å

Det er en god del små kutt i regjeringens budsjett. De fleste kuttene er forsvarlige, og det er klokt å spare penger der man kan. Men hvis målet er å møte fremtidens finansieringsutfordringer, trengs en annen tilnærming.

Av Nils August Andresen, redaktør 20. oktober

Feminisme, om igjen

Karen Thue og Victoria Wæthing forsøker å lansere en felles feministisk plattform på høyresiden. Det lykkes de ikke helt med.

Av Christina Apuzzo, fast skribent 20. oktober

Sosialdemokratisk Venstre

Høyre og Frp hadde hatt godt av et liberalt korrektiv på Stortinget. Det får de ikke i tilstrekkelig grad av presumptivt liberale Venstre.

Bak jernteppet

“Da øst ble vest” kunne tatt opp viktige tema og problemstillinger knyttet til jernteppets fall og livet i den tidligere østblokken under demokratisk styreform, men boken gir dessverre lite ny kunnskap.

Av Erik S. Idsøe 16. oktober

Slutten for verneplikten

De prinsipielle, operative og økonomiske utfordringene med den nye «allmenne verneplikten» er såpass omfattende, at det er svært usannsynlig at ordningen vil bestå i sin nåværende form.

Den vanskelige arbeidslinja

Regjeringen gjør noen beskjedne endringer for at det skal det lønne seg mer å jobbe. Da går det ut over noen, og det blir vanskelig å få dette igjennom i Stortinget.

Damned if you do, damned if you don’t

Det har bredt seg en defaitisme i Vesten, etter Bush-doktrinens fallitt. Om at ingenting kan gjøres i Midtøsten og Syria.

Kinas frihetsmodell slår sprekker

Massedemonstrasjonene i Hong Kong er et av flere symptomer på at Kinas frihetsmodell slår sprekker. Spørsmålet om demokrati i Kina vil være det kommende århundres viktigste beslutning.

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 3 kommentarer10. oktober

Et gledelig kutt

Det lille kuttet i Norads informasjonsstøtte viser hvordan fornuftige kutt kan foretas.

Av Nils August Andresen, redaktør 8 kommentarer09. oktober
Anne Sender nr1_til nett

Abrahams datter

Anne Sender er den halvstuderte røveren som ramlet inn i rollen som brobygger for de norske jødene.

Historia er framleis slutt

Francis Fukuyama har gjeve ut andre og siste bandet av sitt store verk om bygginga av den moderne staten. Samstundes som han syner kvifor det liberale demokratiet ikkje blir spreidd til fleire delar av verda, underbyggjer han påstanden frå boka som gjorde han kjend.

Barn

Det klasseløse (barne)samfunnet

REPORTASJE: Barnehagen løfter de som har minst ressurser med seg hjemmefra, og trekker ned de som har mest. Utjevning, altså.

Skal vi si Gud eller Allah?

Av Lars Akerhaug
Islamkritikere som ikke ønsker å bruke Allah om den kristne Gud eller Gud om Allah risikerer å opptre som islamistenes støttespillere.

16. oktober34 kommentarer

Kunsten å misforstå

Av Mariette C. Bøe

15. oktober19 kommentarer

De som forsvarer gratisprinsippet i høyere utdanning, forsvarer en ordning hvor snekkeren må betale for utdanningen til siviløkonomen.

Utdanning er ikke gratis

Av Mariette C. Bøe

09. oktober22 kommentarer

Regjeringen foreslår å innføre skolepenger for utenlandske studenter. I neste omgang kan vi håpe på at også norske studenter må betale litt for utdanningen sin.

En giftig kombinasjon

18. oktober10 kommentarer

Skal regjeringen vinne gjenvalg, må lettelsene i de neste statsbudsjettene gå til folk flest, ikke til formuende og bedriftene.

Traust

08. oktober17 kommentarer

Det er en grå dag i Oslo-området. Slik er også regjeringens statsbudsjett, men optimistene kan skimte noen blå lysninger.

Følelsestyranniet

Av Leif Osvold

17. oktober7 kommentarer

Media utnytter bevisst de gode, private historiene, de som «rører hele folket». Men ønsker vi som publikum virkelig denne intimiteten med problemene til for oss ukjente personer?

Andresen treffer der Brende bommer

Av Knut Hjelleset

16. oktober1 kommentar

Utviklingsdebatten har kommet et langt stykke på vei mot å trekke globale tema inn i flere relevante felt og fora. Infostøtten har vært sentral i å få til dette.

Det store lærerløftet

Av Tina Alvær

13. oktober6 kommentarer

Lærerløftet vil føre til at færre får muligheten til å bli lærer. Det er en god ting.

Svenske skremmebilder

Av Eirik Løkke

10. oktober

Marte Gerhardsen tar feil. Svensk økonomi ligger i EU-toppen, og landet har høstet internasjonal anerkjennelse for sin evne til å takle finanskrisen og sikre sunne statsfinanser.

Stressa, blakk og deppa

Av Nicolai Strøm-Olsen

02. oktober1 kommentar

Musikernes fellesorganisasjon arbeider for at Norge skal ha en helseklinikk for kunstnere. Det er et eksempel på at deler av kulturlivet ikke eier bakkekontakt.