Å gli inn i velbehaget

Ingeborg Moræus Hanssen kommer med en klar oppfordring. De eldre må slutte å snakke om at alt var så mye bedre før. De må gjøre seg interessante for ungdommen. Og de må lage mer støy.

Av Mathilde Tybring-Gjedde, fast skribent 2 kommentarer23. oktober

De stengte grensene

FNs Høykommisær for flyktninger har problemer både med fakta og økonomisk logikk, men gjengis ukritisk av Aftenpostens Ole Mathismoen, som heller ikke imponerer med faktakunnskap.

Bjelken i det konservative auget

Unge Høgre meiner Venstre hindrar regjeringa i å ta Noreg i liberal retning. Om eit samfunn med tiggeforbod og væpna politi blir meir liberalt fordi mindreårige kan ta solarium, er eg i sterk tvil om.

Mange kutt for de få gjør ingen stor å

Det er en god del små kutt i regjeringens budsjett. De fleste kuttene er forsvarlige, og det er klokt å spare penger der man kan. Men hvis målet er å møte fremtidens finansieringsutfordringer, trengs en annen tilnærming.

Av Nils August Andresen, redaktør 2 kommentarer20. oktober

Feminisme, om igjen

Karen Thue og Victoria Wæthing forsøker å lansere en felles feministisk plattform på høyresiden. Det lykkes de ikke helt med.

Av Christina Apuzzo, fast skribent 3 kommentarer20. oktober

Sosialdemokratisk Venstre

Høyre og Frp hadde hatt godt av et liberalt korrektiv på Stortinget. Det får de ikke i tilstrekkelig grad av presumptivt liberale Venstre.

Bak jernteppet

“Da øst ble vest” kunne tatt opp viktige tema og problemstillinger knyttet til jernteppets fall og livet i den tidligere østblokken under demokratisk styreform, men boken gir dessverre lite ny kunnskap.

Av Erik S. Idsøe 16. oktober

Slutten for verneplikten

De prinsipielle, operative og økonomiske utfordringene med den nye «allmenne verneplikten» er såpass omfattende, at det er svært usannsynlig at ordningen vil bestå i sin nåværende form.

Den vanskelige arbeidslinja

Regjeringen gjør noen beskjedne endringer for at det skal det lønne seg mer å jobbe. Da går det ut over noen, og det blir vanskelig å få dette igjennom i Stortinget.

Damned if you do, damned if you don’t

Det har bredt seg en defaitisme i Vesten, etter Bush-doktrinens fallitt. Om at ingenting kan gjøres i Midtøsten og Syria.

Kinas frihetsmodell slår sprekker

Massedemonstrasjonene i Hong Kong er et av flere symptomer på at Kinas frihetsmodell slår sprekker. Spørsmålet om demokrati i Kina vil være det kommende århundres viktigste beslutning.

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 3 kommentarer10. oktober

Et gledelig kutt

Det lille kuttet i Norads informasjonsstøtte viser hvordan fornuftige kutt kan foretas.

Av Nils August Andresen, redaktør 8 kommentarer09. oktober

Stilling ledig

Av Minerva
Minerva søker ny kulturredaktør (deltid).

22. oktober

Skal vi si Gud eller Allah?

Av Lars Akerhaug

16. oktober44 kommentarer

Islamkritikere som ikke ønsker å bruke Allah om den kristne Gud eller Gud om Allah risikerer å opptre som islamistenes støttespillere.

Kunsten å misforstå

Av Mariette C. Bøe

15. oktober19 kommentarer

De som forsvarer gratisprinsippet i høyere utdanning, forsvarer en ordning hvor snekkeren må betale for utdanningen til siviløkonomen.

En giftig kombinasjon

18. oktober10 kommentarer

Skal regjeringen vinne gjenvalg, må lettelsene i de neste statsbudsjettene gå til folk flest, ikke til formuende og bedriftene.

Traust

08. oktober17 kommentarer

Det er en grå dag i Oslo-området. Slik er også regjeringens statsbudsjett, men optimistene kan skimte noen blå lysninger.

Kunst, kontekst og døve ører

Av Kristian Tonning Riise

24. oktober2 kommentarer

Skal man slutte å forsøke å forstå kunstens kontekst og intensjon bare den er tilstrekkelig provoserende?

Avsporet debatt om barnetillegget

Av Torbjørn Sølsnæs

22. oktober7 kommentarer

Dersom man skal peke på kun én faktor i forholdet mellom trygd og arbeid som ikke støtter opp om at det skal lønne seg å jobbe, så er det uten tvil barnetillegget for uføre. Derfor er det ikke overraskende når SV ønsker å avspore debatten.

Personlig, ikke privat

Av Daniel Joachim Kleiven

21. oktober22 kommentarer

Begrepet sekularitet misforstås av dem som ønsker å ta det til inntekt for egne ideologier.

Følelsestyranniet

Av Leif Osvold

17. oktober10 kommentarer

Media utnytter bevisst de gode, private historiene, de som «rører hele folket». Men ønsker vi som publikum virkelig denne intimiteten med problemene til for oss ukjente personer?

Andresen treffer der Brende bommer

Av Knut Hjelleset

16. oktober1 kommentar

Utviklingsdebatten har kommet et langt stykke på vei mot å trekke globale tema inn i flere relevante felt og fora. Infostøtten har vært sentral i å få til dette.