Gratulerer med dagen

Arbeiderbevegelsen har i mange tiår brukt 1. mai til å kjempe for kortere arbeidsdager. Det har man oppnådd, men fremover må parolene ta høyde for at vi totalt sett er nødt til å arbeide mer.

Av Mathilde Fasting, fast skribent 5 kommentarer01. mai

Reisebrev fra Armenia

Markeringen av det armenske folkemordet i Jerevan var preget av både pilegrimstilstander og propaganda. Det hundre år gamle folkemordet er fremdeles høypotent politikk.

Bastardkunnskap

Iveren etter å fusjonere universiteter og høyskoler skriver seg inn i en lang antiakademisk tradisjon i Norge. Vi står i fare for å få et utdanningssystem med diffuse institusjoner som søker en diffus kunnskap.

Ujevn demokratiantologi

Kremen av norske samfunnsvitere har bidratt til en idéhistorisk antologi om demokratiet. Men det er i all hovedsak krokbøyde bachelorgradstudenter med markeringstusj som kommer til å få noe ut av denne boken.

NRK må ta ansvar for mangfoldet

Hvis balansen mellom NRK og kommersielle aktører forrykkes, vil medie- og meningsmangfoldet kunne svekkes.

Snowdens avsløringer

Filmskaperen Laura Poitras har på en overbevisende måte dokumentert hvordan Edward Snowden risikerte alt for å avsløre overvåkingen som NSA, den amerikanske etteretningstjenesten, har bedrevet i lang tid.

Støres «Code du Travail»

Jonas Gahr Støre er påfallende lik franske politikere. Ønsker han å importere den franske modellen til Norge?

Av Arild Pedersen, fast skribent 24 kommentarer28. april

Vi kan velge å bli borgerlige

Mathilde Fasting har alltid visst at hun er borgerlig. Det kan bety at å være borgerlig er en konstant ideologisk naturtilstand.

Forsvaret av Norden

De nordiske land varsler utvidet militært samarbeid som reaksjon på Russlands fremferd i Ukraina. Men landene har helt ulike tilnærminger til forsvar og sikkerhet. Vil disse forskjellene nok en gang være til hinder for nordisk forsvarssamarbeid?

Sosialdemokratisk populisme fra Arbeiderpartiet

Ketil Solvik-Olsen kalte Arbeiderpartiets landsmøte for en «hjemme alene-fest». Aps nye leder åpnet i hvert fall barskapet på vidt gap. Festen blir alltid bedre når de voksne har flyttet ut.

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 58 kommentarer21. april

Nok en arbeidsdag i Finland

I motsetning til hva Kremls klakører ynder å fortelle, stod det finske valget om økonomien, ikke om sikkerhetspolitikk. Det gir neppe en sensasjonell regjeringsdannelse med Sannfinnene.

Verneplikten må avvikles

Man skaper ikke krigerkultur, kontinuitet og utholdenhet ved å skifte ut personellet hver 12. måned.

Støtte til skeptikeren Siv Jensen

Av Kristian Meisingset
Siv Jensen tør å si imot «vitenskapen», derfor fortjener hun skryt.

29. april 184 kommentarer

Det personlige er ikke alltid politisk

Av Mariette C. Bøe

27. april5 kommentarer

Personlige anekdoter om tidsklemme og barnemas betyr ikke at vi som samfunn ikke er i stand til å kombinere jobb og familie.

NRK Alltid ung

Av Ivar Staurseth

24. april1 kommentar

De store budsjettpostene fenger nok voksne mer enn de fenger tenåringer, og kanskje skal nettopp en allmennkringkaster huske aldersgruppen som tror hashtag er et rusmiddel?

Skatt på Høyre-folk

26. april8 kommentarer

AP går til valg i Oslo på å øke skattene for Høyre-folk. Det er usikkert hvilke velgere dette mobiliserer sterkest.

Blå sluttspurt?

19. april3 kommentarer

Per Edgar Kokkvold gjentar en utbredt myte – at de britiske konservative øker oppslutningen i løpet av valgkampen.

Hele verdens valgkamp

Av Eva-Kristin U. Pedersen

30. april

Litt Tocquevillesk visdom kan komme godt med i møtet med de forestående valgkampene, så vel i Europa som i USA.

Leve kunsten

Av Yngve Slettholm,Iren Reppen,Arne Fagerholt

28. april2 kommentarer

Det ville bære helt galt av sted hvis Kulturrådet skulle opptre som moralsk eller politisk overdommer for den frie kunsten.

Om borettslaget Skyggedal, folkemordet og meg

Av Emma Khachatryan

27. april

En lignelse om borettslaget «Skyggedal» kan forklare hvorfor armenerne føler at de blir sviktet når regjeringen ikke tar stilling til folkemordet.

Ingen streikerett for selvstendig næringsdrivende

Av Tord Hustveit

23. april4 kommentarer

Forslaget om å gi bønder streikerett i jordbruksoppgjøret er helt på jordet.

Venstres paternalisme

Av Sebastian Otterhals

17. april21 kommentarer

Venstre er på ideologisk bærtur i sin motstand mot søndagsåpne butikker.