5 fra
andre
sider
  1. 1. Blair om Midt-Østen
  2. 2. Opprop mot intolerante homoaktivister
  3. 3. Britisk studiefinansiering mer progressiv
  4. 4. Malik om «hold kjeft-kulturen»
  5. 5. El-bilen ut av kollektivfeltet

En nonnes overgangsrite

Den italienske filmen Ida er en fortelling om åndelig modning. Og nettopp det kan vi trenge en liten leksjon i.

Av Andreas Masvie 24. april

«Skitt fiske»

Norsk fiskeripolitikk har tatt utgangspunkt i distriktspolitiske hensyn. Hovedmålet har vært antall og geografisk plassering av arbeidsplasser, mens lønnsomhet og produktivitet har vært underordnet. Vi trenger derfor en ny fiskeripolitikk.

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 3 kommentarer 23. april
Linn-Elise Øhn Mehlen 3

– Norge er et liksomdemokrati

– Arbeiderpartiet tjener eierklassen, sier Linn-Elise Øhn Mehlen, ny leder i Rød Ungdom, i en samtale om revolusjon og rettferdighet.

Memento mori

Selvmordet er den endelige eskapisme. Er våre ulike former for midlertid eskapisme en underbevisst streben etter døden?

Realpolitikkens Dalai Lama

Man trenger ikke være menneskerettighetsaktivist for å mene at regjeringen burde gjøre mer stas på Dalai Lama.

Kunsten å snakke sammen

Hege Ulstein demonstrerer hvordan ønsket om ikke å være tolerant mot det intolerante, fører til polarisering, dårligere samtaler og flere misforståelser.

«Jeg er ateist, men…»

Ikke-troende er glade i å uttale seg om hva kirkens syn bør være. For kristenfolket er dette et problem, også fordi ateistene har noen gode poeng.

Folkemusikk på sitt beste

«Jag trodde änglarna fanns» runger mot et fjetret publikum og tårene lurer i øyekroken. Det er ingen tvil: Ole Ivars hører hjemme på teateret.

Av Kristian Meisingset, medredaktør 11. april

Muslimsk fyllekjøring

Islamkritikere er glade i å snakke demografi. Så la oss snakke demografi, Tybring-Gjedde.

Av Nils August Andresen, redaktør 107 kommentarer 11. april

Liberal indremedisin

Sveinung Rotevatn har skrevet en bok om «liberalisme på norsk». Han fortjener skryt for faktisk å ta vanskelige debatter, men kunne tatt seg bryet med å problematisere flere av sakene.

Av Ove Vanebo 7 kommentarer 11. april

Kirken må få lov å være en religiøs institusjon

Religiøse samfunn har lov til ikke å akseptere deg slik som du er. Den norske kirke, på linje med alle andre trossamfunn, er ved sin fulle rett til ikke å sanksjonere din livsførsel, uansett hva du, jeg og resten av det sekulære samfunnet skulle mene om det.

Mowinckels minne

Den ruvende liberalisten fra mellomkrigstiden er glemt. Han er for kompleks for historiebøkene.

Av Mathias Fischer, fast skribent 2 kommentarer 10. april

La den muslimske skolen starte

Av Kristian Meisingset
Vi kan ikke forby folk å ta valg som segregerer dem.

09. april 75 kommentarer

Israel er ikke en brohodestat

Av Lars Akerhaug

10. april 23 kommentarer

Både Christian Tybring-Gjedde og ytterliggående palestinavenner tar feil når de ser på Israel som en representant for Vesten i Midtøsten.

Ulovlig overvåkning

Av Mariette C. Bøe

08. april 3 kommentarer

EU-domstolen har konkludert at Datalagringsdirektivet strider mot menneskerettighetene. Regjeringens eneste valg nå er å skrote direktivet.

Den religiøse markedsplassen

16. april 22 kommentarer

Religionen er fremdeles bærebjelken i det amerikanske sivilsamfunnet, men den på vikende front og blir gradvis mer tolerant. (Reprise).

Forlatt Lama

09. april 31 kommentarer

Høyre-toppenes flammende støtte til Tibet er slukket av diplomatiets champagne.

En ideologisk motivert kunstanmeldelse

Av Samir M'kadmi

24. april

Minervas kulturredaktør Anna Katharina Fonn Matres anmeldelse av utstillingen ”I Nasjonalmuseet blindsone” er unyansert og bygger på feil premisser. Den er rett og slett grovt usaklig.

Kampen mot datalagringsdirektivet

Av Stephen Ørmen Johnsen

23. april

Det beste med politikken er å få gjennomslag for nye ideer og få flertall i saker man tror på. Men det er som sterk motstander av en sak, at det virkelige engasjementet kommer frem.

Demokratisk naivitet

Av Mina Bai

22. april 21 kommentarer

Nils August Andresen mener muslimsk innvandring ikke er noen trussel mot det norske samfunn. Det er riktig at muslimske innvandrere utgjør en relativt liten gruppe, men vi må ikke lukke øynene for utfordringene knyttet til integrering.

Mer handel kan føre til tostatsløsning

Av Fredrik Julian Lie-Hagen

09. april 9 kommentarer

Fredsforhandlingene i Midtøsten har blitt beskrevet av mediene som haltende, og at avtalebrudd har blitt begått av begge sider. Det finnes mulighet for å få til på plass en fredsavtale, men da må begge parter innse at enkle løsninger ofte er de beste.

Menneskerettigheter og ruspolitikk

Av Roar Mikalsen

08. april 4 kommentarer

Dagens narkotikalovgivning strider mot menneskerettighetskonvensjonens likhets- og forholdsmessighetsprinsipper.