Krigen mot kleptokratiet

Sergej Magnitskij ble myrdet av Putins mafiastat. Hans arbeidsgiver kjemper for oppreisning, har utgitt boken Min Krig med Putin, og kommer til Norge på tirsdag.

Av Jan Arild Snoen 06. mars

Melankoli

Melankoli er ikke en sykdom. Mye vakker kunst er melankolsk. Tungsinn er velkjent for mange og ikke plagsom for alle, men et menneskelig ideal er det ikke tale om.

Den stundesløse etat

Uten å svartmale beskriver Eivind Tesaker en departementskultur som verdsetter korpsånd og begeistring fremfor faglig kompetanse og kritisk fornuft.

Det barmhjertige narkotikaforbud

Dagens lovgivning beskytter i hovedsak dem som ikke trenger det, mens de sårbare får det verre.

Anstendigheten vender tilbake

Modig og skremmende aktuell bok konfronterer vestlig ettergivenhet i møte med islamisme.

Skjønnheten og udyret med silkeslips

Å fremstille en seksuell fantasi på film er vanskeligere enn man skulle tro.

Men hvilken politisk løsning?

ISIS er på fremmarsj i Libya, og vestens feighet kommer tydelig til uttrykk i konfrontasjonen med den nye trusselen. NATO-sjefens besøk i Italia bar tydelige tegn på at Vesten ikke tar trusselen på alvor.

Tvangsvaksiner befolkningen

I Norge er det opp til foreldrene selv å bestemme om barna skal delta i Barnevaksinasjonsprogrammet. Det er en valgfrihet det ikke finnes noen gode grunner til å la de beholde. Deltakelse i vaksinasjonsprogrammet bør bli påbudt.

Sverige kan være neste

Etter terrorangrepene i Paris og København må svenske politikere åpne øynene. Den mislykkede integreringspolitikken kan føre til at det går til helvete også i Sverige.

Av Eva Cooper 20 kommentarer25. februar

Hører ikke på folket

Sirkuset om Islands EU-søknad er i gang igjen.

Lite produktivt om innvandring

Det er merkelig at produktivitetskommisjonen nesten fullstendig ser bort fra forholdet mellom innvandring og produktivitet.

Rusomsorg utan skylappar

Det er ikkje berre i VM på ski at Noreg hevdar seg i toppen. Det gjer vi diverre også på den europeiske overdosestatistikken. Vi treng ein ny, faktabasert narkotikapolitikk.

Alle monner drar…

Av Mariette C. Bøe
…sa musa og pissa i havet. Eiendomsskatt i Oslo er både usosialt, næringsfiendtlig og unødvendig.

03. mars 15 kommentarer

Bygda dør. Bør vi gjøre noe med det?

Av Minerva

18. februar2 kommentarer

Se opptaket av debatten med Arne Hjeltnes, Esther Moe og Knut Aastad Bråten her!

Det er bare ketsjup

Av Alexander Z. Ibsen

13. februar1 kommentar

Husk å snakke med barna etter du har vist dem pedofili og voldssex.

Hvor er du egentlig fra?

26. februar4 kommentarer

Dette krenkende spørsmålet har et enkelt svar: Jeg er fra Frogner.

Knelerne

15. februar338 kommentarer

To menn er døde i København. En bølge av tilsløring venter.

Foreldrerett og foreldreansvar

Av Sandra Larsen

02. mars16 kommentarer

Ifølge Barnekonvensjonen skal myndighetene avskaffe helsefarlige tradisjoner. Å nekte et barn vaksinasjon bør vurderes som en slik tradisjon.

Statsfinansiert twitring fra tv-sofaen

Av Lars Gauden-KolbeinstveitogTorstein Ulserød

28. februar8 kommentarer

Likestillings- og diskrimineringsombud bør fratas sin pådriverrolle. Hvis man ønsker seg en rolle der man kan bedrive statsfinansiert synsing fra tv-sofaen, fins det andre plattformer som er bedre egnet. For eksempel tv-programmet «Sofa».

Vi må investere kraftig i Forsvaret

Av Marius Olaussen

27. februar40 kommentarer

De fleste NATO-land har de siste årene kuttet i sine forsvarsbudsjetter. Vi bør gå stikk motsatt vei.

Må ta ansvar for sine ytringer

Av Lene Johansen

23. februar38 kommentarer

Erlend Wiborg skylder ikke Kåre Willoch noen unnskyldning. Vi bør arrestere representanter for det offentlige Norge når de uttaler seg feilaktig eller ubegrunnet på en måte som kan stigmatisere grupper i samfunnet vårt.

Misbruk av antisemittisme

Av Eirik Løkke

19. februar89 kommentarer

Erlend Wiborg (FrP) må beklage uttalelsen om at Kåre Willoch bidrar til antisemittisme.