Reality i bokform

Helena Brodtkorb ble gravid, fødte et barn og skrev bok. Markedet for bøker som skildrer hverdagslivet som småbarnsforeldre virker umettelig.

Lærdommer fra finanskrisens brannmann

«Stresstest» ble et allment kjent nyord under forrige finanskrise. I boken med samme navn reflekter og forteller Timothy F. Geithner i detalj om sin omstridte rolle i forkant, under og i etterkant av finanskrisen i 2007-08.

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 27. august

Peer, du taler sant!

Med slikt er norsk publikum sjelden vant | På Theateret, vort Nationale | har Mørk-Eidem gjort den skandale | å gjøre Peer Gynt interessant.

- Vi må bekjempe islamistisk ideologi

Det holder ikke å isolere de islamske ekstremistene. Kampen mot islamistisk ideologi må også føres mot grupper som Islam net og Det muslimske brorskap. Det sier Haras Rafiq fra tenketanken Quilliam Foundation.

Prosentmål for bistand er dårlig symbolpolitikk

Arbeiderpartiet, Venstre og KrF har fredet énprosentmålet for bistandspolitikken. Det er både meningsløst og kanskje en dårlig løsning for verdens fattige.

Av Ove Vanebo 3 kommentarer25. august

De svakeste har ingen glede av sykelønn

Kutt i sykelønnsordningen vil ikke ramme de svakeste i vårt samfunn, tvert imot. For samtidig som sykelønnsordningen er en meget gunstig ordning for de som står i arbeid, er ordningen en invitasjon til å havne blant de virkelig svake – de som står utenfor arbeidsmarkedet.

Nok en matprismyte

Det gjentas ofte at nordmenn bruker stadig mindre av sin inntekt på mat. Det er ikke riktig. Andelen har vært stabil i 15 år, med en bunn i 2002.

En religiøs blasfemiker

Børre Knudsens liv og gjerning rommet flere paradokser. Ett av dem var at han bidro til avkristningen av Norge, et annet at hans kamp mot abortloven minnet mye om karikaturtegnernes kamp mot de sårede, religiøse følelser.

Kunnskapssamfunnet og den liberale utfordring

Et kunnskapssamfunn utvikles i samspill mellom ulike aktører som ser at samfunnsmessige utfordringer er komplekse og integrerte, og kun kan forstås ved å se ulike tilfang til kunnskaper i sammenheng.

La tvilen komme taxfree til gode

Det er lett å argumentere for å avvikle taxfree-ordningen, men det løser ikke det egentlige problemet.

Av Alexander Z. Ibsen, medredaktør 12 kommentarer21. august

Eit slags forsvar for Erdogan

Tyrkia er ikkje eit autoritært land, og Erdogan er ingen diktator, sjølv om det ikkje manglar kritikkverdige forhold.

Den primitive intellektualismen

BOKESSAY: Forestillingen om en åpenbar korrelasjon mellom kunnskap og visdom er en svært utbredt misforståelse. Intellektuelle egenskaper medfører ikke nødvendigvis klokskap eller praktisk fornuft.

En liten dose publikumsfrieri

Av Anna K. Fonn Matre
I Danmark diskuterer de publikumsfrieri på museene. Høyre-politiker Haakon Thuestad bør bedrive litt mer av det når han nå blir direktør for Bergen Assembly.

27. august

Hva er det KS vil?

Av Mariette C. Bøe

21. august14 kommentarer

Det er allerede vanskelig nok for skolene å holde på de smarteste hodene og de flinkeste pedagogene, om ikke KS nå skal fjerne en av fordelene som faktisk gjør læreryrket attraktivt for mange.

Barnehageslaget

Av Mariette C. Bøe

11. august1 kommentar

Ingenting setter sinnene i kok som debatten om barnehager. Men hvor mye skal skattebetalerne egentlig punge ut med for at alle ettåringer skal i barnehage?

V-ordet

26. august10 kommentarer

Reprise: Slik gikk det da den forrige statministeren in spe ga ut bok: Erna Solberg har innsett behovet for visjoner i politikken. Men trives best med de små skritt.

Bondelagets venner

23. august6 kommentarer

Aftenposten lykkes ikke i å bortforklare at maten er svært dyr i Norge. Det meste ellers er også dyrt, men langt i fra så dyrt som mat.

Sammensurium av tankefeil

Av Andreas MasvieogSivert Thomas Ellingsen

21. august30 kommentarer

Det er vanskelig å forstå et argument dersom man ikke har lyst til å forstå det.

Villfarelsens disipler

Av Leif Osvold

19. august55 kommentarer

De troende har et grunnleggende forklaringsproblem.

Filosofisk ufullstendig

Av Tomas Midttun TobiassenogJørgen Dyrstad

14. august14 kommentarer

Andreas Masvie hevder å ha et «logisk bevis» for at mennesket ikke kan være et rent materielt vesen, men har ikke bevist noe som helst.

Ingen kontroll over OL-kostnadene

Av Stig Eidissen

11. august15 kommentarer

Konsekvensen av regjeringens garanti til IOC er alvorlig: Regjeringen har mistet kontroll over kostnadene ved et Oslo-OL.

Det relative ytringsansvaret

Av Jonas Haugsvold

07. august5 kommentarer

Redaktør Nils August Andresen skriver at norsk debatt ikke har blitt bedre etter 22/7. Mediedekningen og kommentarene under Gaza-krigen gir ham rett.