Støres «Code du Travail»

Jonas Gahr Støre er påfallende lik franske politikere. Ønsker han å importere den franske modellen til Norge?

Av Arild Pedersen, fast skribent 2 kommentarer28. april

Vi kan velge å bli borgerlige

Mathilde Fasting har alltid visst at hun er borgerlig. Det kan bety at å være borgerlig er en konstant ideologisk naturtilstand.

Forsvaret av Norden

De nordiske land varsler utvidet militært samarbeid som reaksjon på Russlands fremferd i Ukraina. Men landene har helt ulike tilnærminger til forsvar og sikkerhet. Vil disse forskjellene nok en gang være til hinder for nordisk forsvarssamarbeid?

Sosialdemokratisk populisme fra Arbeiderpartiet

Ketil Solvik-Olsen kalte Arbeiderpartiets landsmøte for en «hjemme alene-fest». Aps nye leder åpnet i hvert fall barskapet på vidt gap. Festen blir alltid bedre når de voksne har flyttet ut.

Av Mats A. Kirkebirkeland, fast skribent 56 kommentarer21. april

Nok en arbeidsdag i Finland

I motsetning til hva Kremls klakører ynder å fortelle, stod det finske valget om økonomien, ikke om sikkerhetspolitikk. Det gir neppe en sensasjonell regjeringsdannelse med Sannfinnene.

Verneplikten må avvikles

Man skaper ikke krigerkultur, kontinuitet og utholdenhet ved å skifte ut personellet hver 12. måned.

Moralmedisin bør være ukontroversielt

Ideen om medisinering for å gjøre folk mer moralske er ikke radikalt annerledes fra mye av det som allerede gjøres i dag.

Et forsvar for kunstignorantene

Det er en blandet fornøyelse å stikke den kritiske nesa inn i kunstens verden hvis man ikke sitter på kunstens teoretiske kompetanse. Det er fort gjort å få smekk på fingrene.

Regjeringskvartal på tverke

Oslo fortjener bedre enn at fremtiden til regjeringskvartalet skal bestemmes av unødvendige krav fra Statsbygg.

Av Ingebjørg Sofie Larsen, kulturredaktør 3 kommentarer15. april

Fritt leide for den rødgrønne regjeringen

Dagens vårbudsjett fra den svenske regjeringen er langt mer venstrevridd enn det kunne ha vært.

Fremtiden

Gårsdagen er forbi, og vi skal aldri tilbake dit. Derimot skal vi gjenreise Den Amerikanske Drømmen. Det er kjernen i Marco Rubios appell.

En historiens tåkedott

Fedrelandslaget fortjener mer oppmerksomhet fra norske historikere.

Det personlige er ikke alltid politisk

Av Mariette C. Bøe
Personlige anekdoter om tidsklemme og barnemas betyr ikke at vi som samfunn ikke er i stand til å kombinere jobb og familie.

27. april 5 kommentarer

NRK Alltid ung

Av Ivar Staurseth

24. april1 kommentar

De store budsjettpostene fenger nok voksne mer enn de fenger tenåringer, og kanskje skal nettopp en allmennkringkaster huske aldersgruppen som tror hashtag er et rusmiddel?

Se, hen snakker

Av Alexander Z. Ibsen

22. april6 kommentarer

Skal vi lære noe av svensk språkutvikling bør vi styre unna genuspolitikken og heller gå på café.

Skatt på Høyre-folk

26. april3 kommentarer

AP går til valg i Oslo på å øke skattene for Høyre-folk. Det er usikkert hvilke velgere dette mobiliserer sterkest.

Blå sluttspurt?

19. april3 kommentarer

Per Edgar Kokkvold gjentar en utbredt myte – at de britiske konservative øker oppslutningen i løpet av valgkampen.

Leve kunsten

Av Yngve Slettholm,Iren Reppen,Arne Fagerholt

28. april

Det ville bære helt galt av sted hvis Kulturrådet skulle opptre som moralsk eller politisk overdommer for den frie kunsten.

Om borettslaget Skyggedal, folkemordet og meg

Av Emma Khachatryan

27. april

En lignelse om borettslaget «Skyggedal» kan forklare hvorfor armenerne føler at de blir sviktet når regjeringen ikke tar stilling til folkemordet.

Ingen streikerett for selvstendig næringsdrivende

Av Tord Hustveit

23. april4 kommentarer

Forslaget om å gi bønder streikerett i jordbruksoppgjøret er helt på jordet.

Venstres paternalisme

Av Sebastian Otterhals

17. april21 kommentarer

Venstre er på ideologisk bærtur i sin motstand mot søndagsåpne butikker.

Moral på resept

Av Andreas Hardhaug Olsen

17. april11 kommentarer

Løsninger på verdensproblemer kan raskt dyrke frem nye og verre utfordringer. Aksel Braanen Sterris moralmedisin er intet unntak.