2-09 - Christie_til nett

Lidelse eller rettferdighet

Nils Christie har gått bort. Her er Minervas intervju med Nils Christie og Inge Lønning fra nr. 2-2009.

Et lite skritt vekk fra Brussel

Nasjonalisten Andrzej Duda vant litt overraskende presidentvalget i Polen, etter at Komorowski ikke klarte å gi noe klart svar på det voksende klasseskillet og innfri stigende forventninger.

Vokser amerikansk lobbyisme?

Dagsavisen har rett i at lobbynæringen er stor i USA, men det er uklart om den vokser, og de folkevalgtes staber er store og krymper ikke.

Av Jan Arild Snoen 27. mai

Kvoterte kvinner

De forventede ringvirkningene av styrekvoteringsloven har uteblitt, viser en ny bok. Næringslivet selv må komme mer aktivt på banen dersom kjønnsbalansen skal bli bedre.

Av Mathilde Fasting, fast skribent 2 kommentarer27. mai
Eva Cooper lite

– Knausgård har rett

– Sverigedemokraterna er ikke nyfascister, men «folkhemspopulister», sier svenske Eva Cooper, som er fast spaltist i Minerva. Men hun vil ikke samarbeide med partiet.

Europas nye opium

Etter fjorårets buing under Russlands opptreden, vil Eurovision nå renske programmet for politiske ytringer.

Putin på Oslo S?

Vi må ikke bare minnes at Sovjet befridde Finnmark i 1945, men også at Stalin samarbeidet med Hitler for å gjøre det lettere for nazistene å okkupere Norge i 1940.

De intelligente maskinenes tidsalder

To bøker tegner en fremtid med økte forskjeller mellom en elite som kan jobbe med intelligente maskiner, og de øvrige.

Tilbake til røttene

Det sies ofte i den offentlige debatt at man ikke må glemme de eldre. Dette essayet handler om personene som var vesentlige i den moderne ytringsfrihetens barndom.

Riktig å avskaffe juryordningen

Stortinget vil avskaffe juryordningen. Dette er en klok beslutning, og burde vært gjort for lenge siden. Det er lite som tyder på at juryen ivaretar rettssikkerhet bedre enn andre alternativer.

Makedonia på bristepunktet?

Krisen i Makedonia skyldes statsministerens maktmisbruk, ikke etniske motsetninger.

Toleransens glatthet

Toleranse er et populært ord. Derfor er det blitt glattere enn nødvendig, slik at spørsmålet om toleransens grenser blir uklart. Virkelig toleranse er en kjølig dyd.

Vekk med barnetrygden?

Av Jan Arild Snoen
Kristin Vinje vil erstatte barnetrygden med 100 prosent offentlig betalt barnepass. Jeg er i tvil.

26. mai 7 kommentarer

Kränkt vit man

Av Ivar Staurseth

26. mai30 kommentarer

«Hvit, heterofil mann»-kortet hører ikke hjemme i en sivilisert offentlig debatt.

Statlig sanksjonert frukt

Av Mariette C. Bøe

21. mai7 kommentarer

Det er ikke først og fremst skolens oppgave å sørge for at barn spiser sunnest mulig.

Pensjonistene får nok

21. mai17 kommentarer

Pensjonistene klager, som vanlig. Vi kan godt sikre dem mot nedgang i inntekt, men de bør ikke få i pose og sekk.

Skippertak for flyktningene?

06. mai64 kommentarer

Norge mottok ekstraordinært mange flyktninger fra Bosnia og Kosovo på 1990-tallet, men nå tar vi regelmessig mot like mange, og det før vi eventuelt øker kvoten fra Syria.

Norge bør ikke gjøre som Sverige

Av Carl Bergqvist

27. mai8 kommentarer

Sverige har i den norske vernepliktsdebatten blitt fremstilt som et foregangsland der man har forlatt verneplikten til fordel for et frivillig yrkesforsvar. Det er ikke en riktig fremstilling.

Forskning og «forskning» om elbil

Av Espen Hauge

21. mai28 kommentarer

På tross av at mange bidrar til å skape forvirring, er resultatene fra gode livssyklusanalyser entydige: Ladbare biler er best nesten uansett.

En varslet utvikling

Av Odd Gunnar Skagestad

19. mai24 kommentarer

Paul Narum og Sverre Diesen har tatt initiativet til en ytterst viktig debatt, som nødvendigvis må adressere de to grunnleggende spørsmålene «Hva skal vi med forsvaret?» og «Hva slags forsvar skal vi i så fall ha?»

Det demokratiske kunsttrollet

Av Andrew Barton

18. mai52 kommentarer

Flertallet bør ikke bestemme hva slags kunst som har livets rett.