DEBATT

Foto: Josué Goge/Flickr (CC BY 2.0)
Foto: Josué Goge/Flickr (CC BY 2.0)

Vi må ufarliggjøre å snakke om illegal rus

Chemfriendly jobber for å ufarliggjøre det å snakke om illegal rus. Foreningen Tryggere Ruspolitikks kampanje bidrar til bedre psykisk og fysisk helse for rusbrukere, og den gjør samfunnet bedre i stand til å håndtere og forebygge overdoser.

Publisert

Chemfriendly er en gruppe med aktivister som har bakgrunn fra HivNorge, Sexarbeidernes interesseorganisasjon, Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR), Hepatitt C klinikken (Prindsen mottakssenter) og Helseutvalget. Sistnevnte er medlem hos Actis. Aktivistenes bakgrunn gir oss bred kompetanse, så vel som tilpass i flere ulike miljøer. Ut over dette bestemmer gruppa selv hva vi står for og hvordan vi arbeider.

I sitt svar til Chemfriendly redegjør generalsekretær i Actis, Pernille Huseby, for at Actis støtter skadereduserende og skadeforebyggende kampanjer, men mener god rusforebygging «handler om riktig informasjon til riktig gruppe på et riktig tidspunkt». Actis er derfor kritisk til Foreningen Tryggere Ruspolitikks plakatkampanje for Rusopplysningen.no, fordi de mener den når ut for bredt. Samtidig uttrykker hun at hun ikke har noe imot Chemfriendlys arbeid.

Imidlertid er det ikke slik at Chemfriendly kun jobber smalt, hvilket vi prøvde å redegjøre for i vårt forrige innlegg. Kronikkene våre er ment å nå bredt, og når vi har tilstelninger på skeive utesteder snakker vi først og fremst med mennesker som forteller at de ikke bruker illegale rusmidler selv.

I april deltok Chemfriendly på den internasjonale skadereduksjonskonferansen HR19. Et av hovedbudskapene derfra var at vi må avstigmatisere det å snakke om illegal rusbruk.

Som skeive vet vi at det å bli behandlet annerledes i seg selv er sykeliggjørende. I tillegg ser vi i våre egne miljøer at stigmaet rundt illegalt rusmiddelinntak bidrar til å isolere rusbrukere. Inntar man ulovlige rusmidler, er man kriminalisert, og blir derfor samtidig stigmatisert og sett på som avvikende. Dette kan gi psykisk og fysisk uhelse, og bidrar i seg selv til eventuell problematisk rusmiddelbruk, eller til rusmiddelavhengighet. Samtidig vil frykten for sosiale sanksjoner kunne hindre enkelte rusbrukere (og andre) i å skaffe seg informasjon om tryggest mulig og overdoseforebyggende informasjon.

At FTR sin kampanje favner bredt, har vi derfor ingen problemer med. En kampanje som favner bredt, vil samtidig kunne nå nettopp brukere som ellers er vanskelige å nå, fordi det de gjør er kriminalisert.

Informasjon om tryggere rusbruk fungerer som en vaksine, og er absolutt med på å forebygge bruk, så vel som bruk som medfører økt risiko for overdoser. Vi vet at unge skeive, skeive med utenlandsk bakgrunn, og andre, som begynner å delta i utelivet vil bli eksponert for illegale rusmidler. Å vite på forhånd hva de ulike rusmidlene gjør med kroppen, hvorfor enkelte velger å innta dem og hvordan redusere risikoer ved bruk, gjør at folk kan ta mer informerte valg den dagen de er på en fest og noen tilbyr dem å prøve et illegalt rusmiddel. I stedet for å bli overrasket, ikke vite hva de skal gjøre og ta lite informerte valg.

Vi erfarer også at personer som ikke har vurdert å innta illegale rusmidler vil ha nytte av å øke sin ruskompetanse før de eksponeres for illegal rus. Chemfriendly er i kontakt med skeive menn, kvinner og transpersoner som forteller at de har vært på fester der andre har inntatt illegale rusmidler og gått i overdose, eller har utagert. Flere menn forteller at de har opplevd å avtale sextreff via sjekke-apper, men uten at den potensielle sexpartneren har opplyst om at vedkommende inntok GHB på forhånd. Når de møtes, går vedkommende i en overdose. Tilbakemeldingen til Chemfriendly er at de gjerne skulle visst på forhånd hvordan de skulle håndtert den situasjonen.

Derfor vil vi gjenta at vi mener den beste måten å forebygge overdoser, infeksjoner og overgrep på er om alle øker sin ruskompetanse. Vi håper øvrige utesteder lærer av skeive og tilbyr kunnskap om illegal rusmiddelbruk til sine gjester.

Som Actis vet, er det et komplisert sett med årsaker til at mennesker ruser seg. Det er lite trolig at nysgjerrige ikke vil komme over informasjon om illegale rusmidler dersom Rusopplysningen.no forsvinner. Da kan det hende de ikke får med seg at enkelte kan ha en særlig sårbarhet for MDMA, slik Huseby trekker frem i sitt innlegg. Denne informasjonen finnes jo faktisk på Rusopplysningen.no. At dette blir lest kan både innebære at folk heller lar være å prøve, eller i det minste tar ekstra forholdsregler dersom de likevel skulle prøve.

FTRs kampanje for Rusopplysningen.no bidrar til å ufarliggjøre det å snakke om rusmidler og rusmiddelbruk. Dette bidrar til bedre psykisk og fysisk helse for rusbrukere, og det gjør samfunnet bedre i stand til å håndtere og forebygge overdoser.

Powered by Labrador CMS