- Mediedekningen rundt Bahareh Letnes burde fått Vær varsom-plakaten til å blinke flere ganger

Det er betimelige spørsmål knyttet til sikkerhet som bør adresseres i Sandberg-saken, men hva Letnes ser i kjæresten sin er ikke et av dem, mener Hedda Bryn Langemyr, leder i Utsyn - forum for utenriks og sikkerhet.

Publisert   Sist oppdatert

Per Sandberg nye kjæreste Bahareh Letnes har fått bred medieoppmerksomhet etter at forholdet til fiskeriministeren og parets omstridte Iran-tur ble kjent.

Hun har siden vært utsatt for drapstrusler, rykter og angrep på sosiale medier.

At Letnes, i motsetning til statsråd Sandberg, er en privatperson, gjør at flere har spurt om mediene har opptrådt i tråd med god presseetisk praksis i saken.

Reagerer

En av de som reagerer er Hedda Bryn Langemyr, leder i Utsyn - forum for utenriks og sikkerhet.

- Måten mange medier har forholdt seg til denne dimensjonen av saken har vært under enhver kritikk, skriver hun i en bloggpost.

- Det er mange svært betimelige spørsmål knyttet til sikkerhet som bør adresseres i saken.

Langemyr mener imidlertid at måten sikkerhetsspørsmål sammensauses med alle mulige andre dimensjoner er uheldig.

-Det er sjelden jeg har sett så mye spekulativ og normativ journalistikk, skriver hun og peker på intervjuet i Dagsnytt 18-studio torsdag 2. august, der hun mener at "...journalisten utsatte kjæresten til Sandberg for et ganske anklagende avhør".

- Med mindre denne kjæresten er knyttet til iransk etterretning på noe vis, burde varsellampene rundt Vær varsom-plakaten ringe opptil flere ganger i ulike redaksjonelle miljøer, skriver Langemyr.

Uenig

Medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud er uenig i kritikken av Dagsnytt 18-opptredenen.

I følge Vær varsom-plakaten skal pressen "Opptre hensynsfullt… og vise særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser."

-Min umiddelbare reaksjon er at NRK ikke i utgangspunktet gjorde noe kritikkverdig ved å invitere Letnes i studio. Hun er voksen og myndig, og jeg mener at hun ikke faller inn under en kategori der pressen skal vise «særlig hensyn», sier hun.

Ellers synes jeg det var tilløp til respektløst og et klart genrebrudd på politisk debattformat å innlede med å spørre om hva hun ser i kjæresten sin, sier Thorbjørnsrud til Minerva.

I direktestudio fikk Letnes også spørsmål om sin tilknytning til iranske myndigheter og til ambassaden til Oslo og om menneskerettighetssituasjonen i Iran.  

Svaret utløste en NTB-sak der Amnesty kritiserer Sandbergs kjæreste for å skjønnmale Iran-regimet.

- Er ikke det å utfordre  Letnes til å svare på spørsmål om menneskerettighetssituasjonen i Iran omtrent som å invitere en ung nordmann uten politisk bakgrunn til et nyhetsstudio i utlandet for å stå til rette for norsk hvalfangst?

- Særlig i en direktesending synes jeg det er rimelig å ta høyde for at Letnes har norsk som andrespråk. Å sitere henne ordrett om komplekse saksforhold fra en direktesendt debatt, er slik sett ikke nødvendigvis god journalistikk. Men her er det igjen mest snakk om hvordan man tolker henne og hvilken vekt man tillegger hennes utsagn, sier Thorbjørnsrud til Minerva.

Innafor

Også Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, mener at pressen har holdt seg innenfor presseetiske rammer i saken.

- Jeg har stor forståelse for at mediedekningen kan oppleves belastende for Letnes, som ikke er vant til å stå i mediestormen. Dessuten er det helt forkastelig hvis hun blir utsatt for trusler og hets etter å ha stilt opp i mediene.

- Samtidig mener jeg at hun som voksen kvinne er i stand til å ta ansvar for egne uttalelser og meninger, og også velge hva hun vil stille opp på, sier Floberghagen til Minerva.

Pressenestor og tidligere redaktør i Journalisten, Helge Øgrim, enig i dette.

- Pressen har vel stort sett opptrådt greit i denne saken. Det plager meg mer at noen synes den har gitt dem fripass på sosiale medier til å spekulere i honningfeller og agentvirksomhet uten annet grunnlag enn spekulasjoner. Det virker ganske sexistisk, sier Øgrim til Minerva.