NYHET

Fra signallys til kjendis-TV

Bane NOR ble opprettet for å eie og drifte Norges jernbaneinfrastruktur. Gjennom et samarbeid med TV2 utvides nå driften til også å inkludere «feel-good» kjendis-TV.

Publisert

Det statlige foretaket Bane NOR ble opprettet i 2017 som et resultat av regjeringens jernbanereform.

Bane NOR har ikke privatpersoner som kunder, men er ansvarlig for drift av jernbaneinfrastrukturen. Foretakets samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom.

Bane NOR

  • Bane NOR er et 100 prosent statlig eid foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.
  • Det ble bestemt opprettet i februar 2016 og kom i drift fra 1. januar 2017.
  • Etableringen av foretaket var en del av Solberg-regjeringens jernbanereform.
  • Bane NOR SF er underlagt Samferdselsdepartementet.

Kilde: Bane NOR og Wikipedia

Men nå har selskapet besluttet å starte tiåret med noe nytt. På egne nettsider opplyser Bane NOR nemlig at de er sponsor for sesong to av TV2-programmet «Reisen», der blant andre influenser Vegard Harm figurerer.

– Det er ikke hver dag Bane NOR sponser en TV-produksjon, men denne gangen syntes vi konseptet passet godt for oss. Dette er lett underholdning og «gla’-tv», og målet vårt er at serien skal spre gode følelser for jernbanen og Bane NOR blant seerne, uttaler konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt Torild Uribarri.

Premieren på sesong to av «Reisen» ble sendt på TV søndag 5. januar. I TV2 Sumos programomtale står det følgende: «Mennesker vi kjenner fra offentligheten tar oss med på reiser til steder vi ikke forbinder dem med. På denne måten får programleder og vi mulighet til å bli kjent med nye sider av dem.» Programmet ledes av Gunhild Dahlberg.

Stolt pendler

Førstemann ut i sesongen er kjendisjournalist og influenser Vegard Harm, kjent fra VGTV-duoen Harm & Hegseth. Harm tar Dahlberg og seerne med til sitt opprinnelsessted, Stokke i Vestfold og Telemark.

Til Bane NOR forteller Harm at han er en stolt pendler, og forklarer nærmere om hvordan han reiser mellom Stokke og Oslo.

– Jeg setter meg alltid i den faste vogna, for man får faste rutiner når man er pendler. Jeg setter meg alltid på stillevogna for der må man holde kjeft. Og jeg er konfliktsky og hvis det er noen som begynner å prate på stillevogna så er det alltid en flott pendler som går i front og ber om at det skal være stille, forklarer Harm.

Ikke alle er like begeistret for Bane NORs beslutning om å sponse en TV-produksjon. På selskapets Facebook-side er det flere kritiske kommentarer fra folk som mener skattebetalernes penger kan brukes på andre ting.

«50 kommunikasjonsrådgivere og kaster penger på influensere. Jeg som trodde dere skulle sørge for at jernbanen gikk uten feil og bygge ny jernbane», skriver en person på Facebook.

Store deler av det norske jernbanenettet er gammelt, nedslitt og stedvis utdatert. Etterslepet i fornyingen av anleggene var ved inngangen til 2019 beregnet til om lag 18,8 milliarder kroner, opplyste Samferdselsdepartementet i fjor.

Tall for i fjor viser samtidig at Bane NOR ikke lykkes med å innfri sitt mål om punktlighet i jernbanen på 91 prosent for persontog.

Minerva har tidligere skrevet om at det er ansatt 50 kommunikasjonsmedarbeidere i Bane NOR.

Saken fortsetter under bildet.

– Verdt pengene

– Det stemmer at vi har en samarbeidsavtale med TV-produksjonsselskapet Tellus Works om denne sesongen av «Reisen». Avtalen ble gjort høsten i 2018, forteller pressesjef i Bane NOR, Thor Erik Skarpen, til Minerva.

– Vår målsetning med å samarbeide med Tellus Works om «Reisen» er å promotere norsk jernbane og øke stoltheten blant egne ansatte. Derfor mener vi det er verdt pengene.

– Det som inngår i samarbeidet i tillegg til TV-plakaten «I samarbeid med Bane NOR» er at det vises film og bilder av stasjoner, jernbanestrekninger og henvisninger til jernbanen. Selv deler vi filmsnutter fra TV-serien i våre sosiale medier.

Skarpen bekrefter at et slikt samarbeid er nytt for Bane NOR.

– Men vi så til andre aktører ikke ulike oss om hva de har gjort: Avinor («Fly med oss» på TV2) og NSB – nå Vy («Vårt lille land» på TV2).

– Opptatt av effektiv ressursbruk

Minerva har henvendt seg til departementet med spørsmål om denne typen kampanje er i tråd med Bane NORs ansvarsområder i henhold til jernbanereformen.

– Både passasjerar, bilistar og næringsliv skal vere trygge på at dei pengane som staten brukar på å bygge og drifte vegar og jernbane i all hovudsak går til eit betre og tryggare reise- og transporttilbod. Offentlege pengar skal først og fremst brukast til å skape betre reisekvardagar, svarer samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Eit av hovudmåla med jernbanereforma og andre store grep vi har teke, er å få meir igjen for pengane – i tillegg til eit betre tilbod til passasjerar og transportørar. Allereie ser vi resultat av reforma. Etter dei første konkurransane ligger vi an til å spare fleire milliardar kroner dei neste åra. Eg er oppteken av effektiv ressursbruk i offentleg sektor – og det har eg formidla gjennom alt av eigardialog med alle selskapa våre.

– Nå det er sagt, er det også slik at styret i eit selskap sjølv har eit hovudansvar for korleis selskapet best løyser oppgåvene sine. Selskapet må sjølv svare for dei konkrete disposisjonane dei foretek, avslutter Dale.