NOTIS

En jordmor i Burkina Faso forteller om fødsel på et møte i lokalsamfunnet om kjønnslemlestelse.
En jordmor i Burkina Faso forteller om fødsel på et møte i lokalsamfunnet om kjønnslemlestelse.

Kjønnslemlestelse koster verdens helseinstitusjoner 13 milliarder kroner årlig

Nå skal regjeringen bruke 760 millioner kroner på å bekjempe skadelige skikker.

Publisert

Nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at kjønnslemlestelse koster verdens helseinstitusjoner 13 milliarder kroner hvert år, melder regjeringen.

– Det er vanskelig å se for seg en uskikk som er så skadelig på så mange nivåer som kvinnelig kjønnslemlestelse. Det er kvinnediskriminering, vold, sosial kontroll, et alvorlig helseproblem og et grovt menneskerettighetsbrudd. I tillegg er det et hinder for fattigdomsbekjempelse, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

For første gang legges det frem tall som viser at helseplagene som kommer i etterkant av kjønnslemlestelse også har en betydelig økonomisk kostnad. Undersøkelsen finansiert av Norge og gjennomført av WHO. I 2020 kommer fire millioner jenter til å bli utsatt for kjønnslemlestelse, ifølge organisasjonen.

Regjeringen styrker også innsatsen mot skadelige skikker, og har opprettet et eget program for å hjelpe gruppene som utsettes for bl.a. tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og såkalt preferanse for sønner – et fenomen som resulterer i diskriminering og vold mot jenter og kvinner. Det er satt av 760 millioner kroner til formålet de neste fire årene. Det er også lagt stor vekt på normativt arbeid i internasjonale fora og i det enkelte land.

– Bare i dag blir hele 11 000 jenter frarøvet sine mest grunnleggende rettigheter gjennom smertefull kjønnslemlestelse. Det er hjerteskjærende, og det er vår moralske plikt å handle. Den økonomiske kostnaden som WHO har utregnet er bare toppen av isfjellet. Skadelige skikker hindrer mange av disse jentene i å bidra til jobbskaping og økonomisk vekst i land som mer enn noen andre trenger å komme seg ut av fattigdomsfellen, uttaler Ulstein.

Undersøkelsen fra WHO viser at problemet med kjønnslemlestelse, og dermed også kostnadene ved behandling, bare vil fortsette å vokse hvis det ikke settes inn tiltak.

– Kjønnslemlestelse mot kvinner er aldri akseptabelt, og bør aldri utføres av noe helsepersonell. Men vi kan ikke løse problemet over natten. Vi må ta inn over oss at mange foreldre gjør dette fordi de tror det er i datterens interesse. Derfor må måten det gripes inn på tilpasses det enkelte land og den enkelte kultur, sier utviklingsministeren.