NYHET

En betydelig del av bistanden fra Verdensbanken havner i skatteparadiser.
En betydelig del av bistanden fra Verdensbanken havner i skatteparadiser.

«Upassende» bistandsresultater nå offentliggjort

Forsker ved BI fant sammen med to kolleger en sammenheng mellom bistand og korrupsjon. Verdensbanken holdt forskningen tilbake. Tilfeldigvis gikk sjeføkonomen av. I dag er forskningen offentliggjort.

Publisert Sist oppdatert

I desember gjorde tre forskere ferdig et paper ment for publisering i Verdensbankens Working Paper-serie. De tre er Jørgen Juel Andersen ved institutt for samfunnsøkonomi, BI, Niels Johannesen ved Universitetet i København og Bob Rijkers i Verdensbanken.

De studerte pengeoverføringer fra Verdensbanken i perioden 1999 til 2010 opp mot overføringer fra mottakerlandene til både skatteparadiser og andre land. De fant en klar sammenheng. I de kvartalene penger ble utbetalt, økte overføringene til skatteparadiser betydelig, men ikke til andre land. Forskerne har ikke innsyn i hvem som overførte penger, men peker på at slike konti i skatteparadiser i overveldende grad disponeres av de økonomiske elitene.

Lekkasjen er ganske betydelig. Forskerne har studert de 22 landene som mottar mest bistand, mer enn 2 prosent av BNP, og anslår at i gjennomsnitt omkring 7,5 prosent av bistanden flyter ut igjen til skatteparadisene. For de syv landene med bistand over 3 prosent av BNP, anslås lekkasjen til 15 prosent. De skriver at «these modest leakage rates represent a lower bound in the sense that they only include aid diverted to foreign accounts and not money spent on real estate, luxury goods etcetera».

Men disse resultatene var trolig så pinlige for Verdensbanken at de ble forsøkt stoppet. Economist skrev 13. februar:

“Mr Rijkers is part of a unit that reports to the bank’s chief economist, Pinelopi (Penny) Goldberg. The team publishes working papers on the understanding that their views do not represent the bank’s. But Mr Rijkers’s collaborative effort, which was leaked to The Economist, is not yet among them. It passed an exacting internal review by other researchers in November. But, according to informed sources, publication was blocked by higher officials. They may have been worried about how it would look if the bank’s own researchers said that a chunk of its aid ended up in Swiss bank accounts and the like.”

Tidligere i februar ble det kjent at Penny Goldberg slutter i jobben etter bare 15 måneder. Economist peker på flere mulige forklaringer, men avslutter slik:

“But it is also possible that the bank’s decision to block one of her team’s papers grated on her. After aid to a country spikes, money departs for offshore havens. And after a sensitive paper is spiked, Penny departs for New Haven. In both cases, correlation is easier to prove than causation.”

I dag er paperet offentliggjort på Niels Johannesens nettside, slik at alle kan foreta en mer eller mindre kvalifisert vurdering av det. Det er imidlertid merket i rødt «Work-in-progress. Conditionally accepted to the World Bank Working Paper series».

På twitter opplyser Jørgen Juel Andersen: «In accordance with the World Bank, due to increasing demand from the media, and for the sake of full transparency, we just now published a draft of our paper on aid and hidden wealth (still in process for publication in WB’s policy research series).»

På spørsmål fra Minerva om hvorvidt han opplever det at Verdensbanken har holdt tilbake paperet kan tilskrives at det berører et politisk sensitivt felt, svarer Juel Andersen følgende,

– Det er naturlig å spekulere i det, men jeg vet jo ikke noe mer, så det blir spekulasjoner også fra vår side.

– Men det blir spennende å se om det kommer noe mer, og hvorvidt flere kilder står frem etterhvert.

– Hvordan har du opplevd prosessen fra Verdensbanken?

– Det jeg kan si er at normalt så går det raskere. Det har gått nesten et år siden de fikk det ferdige paperet fra oss, sier Juel Andersen, som forteller at prosessen gikk som normalt i starten, for så å stanse opp.