Enova: - Feil å tro at bygging av landstrøm gjør cruise miljøvennlig

Til tross for at Miljøpartiet i Oslo har vedtatt å avvikle cruisenæringen, finnes det ifølge Arbeiderpartiet ingen intern uenighet om byrådets omfattende cruisesatsning. Byråd Lan Marie Berg vil ikke kommentere saken ovenfor Minerva.

Publisert   Sist oppdatert

Minerva har tidligere skrevet om byrådets cruisesatsning, og hvordan denne vil føre til økt luftforurensning fra cruisebåter i Oslo i 2019.

For å nå målet om å bli en nullutslippsby innen 2030 og for å bli en nullutslippshavn, har byrådet selv satt seg frist til å bygge et landstrømanlegg for cruiseskip innen 2025.

Samtidig fremstår landstrøm for cruise som et omstridt tiltak. Dette på grunn av høye investeringskostnader for selve havneanlegget, men også i form av dyre utbedringer på skipene som gjør at få cruiseskip foreløpig kan benyttet dette.

I tillegg forutsetter landstrøm at selve kraftnettet vil tåle belastningen av at store cruisebåter kobles av og på regelmessig og fjerner kun utslippene fra båten når den ligger til kai, men ikke fra selve innseilingen.

En illustrasjon fra nasjonalt beregningsinstitutt viser omfanget av NOx utslipp fra skip i Oslo i havn og ved innseiling.  

- Siden brorparten av utslippene skjer når cruisebåtene er til sjøs er det feil å tro at bygging av landstrømanlegg er ensbetydende med at cruiseturismen blir miljøvennlig, bekrefter Enova overfor Minerva.  

- Løser bare lokale problemer

- Et dårlig klimatiltak som bare løser en veldig liten bit av cruisebransjens forurensningsproblem.

Det sa Enova-direktør Nils Kristian Nakstad om bygging av landstrømanlegg for cruisebåter i et intervju til Adresseavisen sist sommer.

Nakstad har også vist til at cruiseskipenes enorme kraftbehov gjør at det vil være umulig, eventuelt svært kostbart, å bygge landstrømanlegg ved mindre steder der tilgjengelig effekt i kraftnettet er begrenset.

I et mulighetsstudium gjennomført av havnen i Massachusetts anslås det at landstrømanlegg for en cruisebåt med rundt 3000 passasjerer vil kreve en effekt av kraftnettet på opp mot 13 megawatt. Det er mer enn samtlige av terminalene ved flyplassen i Boston.

På grunn av de store kostnadene ved tiltaket og fordi cruiseskip bare kan velge å droppe havner som stiller krav om landstrøm, konkluderer utredningen fra Massachusetts derfor med at en omlegging til landstrøm for cruisebåt må skje som et større grep for hele bransjen og ikke er noe den enkelte havn kan gjennomføre på egenhånd.

Flere på trappene

Per i dag finnes det svært få landstrøm anlegg for cruiseskip. Et anlegg er bygget i Hamburg, men det er foreløpig kun et cruiseskip som benytter dette.

I tillegg ble det i sommer kjent at havnen i Kristiansand fikk EU-støtte til å bygge Europas andre (og foreløpig største) landstrømanlegg for cruise, og i vinter fikk havnen i Bergen etter en lang søknadsprosess innvilget Enova-støtte til å bygget et landstrømanlegg for cruise der.

Til tross for denne utviklingen og Oslobyrådets planer om utbygging av landstrøm til cruisebåter også i Oslo, synes den internasjonale interessen for løsningen å være langt mer laber. Foreløpig er det bare det godt utbygde nettverket av havner med landstrøm for cruisebåter på den amerikanske vestkysten som hittil fremstår som vellykket.  

På østkysten finnes det per i dag landstrømanlegg for cruiseskip ved havnene i Montreal, Halifax og Brooklyn. I 2017 besluttet imidlertid havnen i Brooklyn å droppe en planlagt utvidelsen av landstrømsatsingen med flere anlegg, til fordel for ny katalysatorteknologi som renser utslippene fra båtenes motorer.

Ordknapt i Miljøpartiet

Miljøpartiet i Oslo har vedtatt at cruisetrafikken til hovedstaten bør opphøre, men samtidig jobber byrådet partiet er en del av med en spesifikk cruisesatsning og med hvordan det potensielt skal investeres opp mot 95 millioner kroner i landstrøm for cruiseskipene.

På spørsmål om hvorvidt det Miljøpartiet opplever utbygging av landstrøm som et hensiktsmessige klimatiltak velger partiet å henvise til byrådskolleger fra Arbeiderpartiet og byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund, som svarer Minerva på e-post:

- Jeg mener det å legge til rette for utslippsfri båttransport er et godt tiltak. Landstrøm for Cruiseskip er noe som det satses på i flere havner og det vurderes nå av Oslo Havn.

- Landstrøm reduserer utslipp og er derfor et viktig og riktig tiltak. For å få ned enhetskostnaden blir det viktig å se på hvordan man får mest mulig brukstid på slike anlegg.

Minerva har også stilt Byråd Lan Marie Berg en del spørsmål som eksplisitt går på Miljøpartiets holdning til cruiseskip i Oslo. Disse er:

- Sist høst vedtok Oslo MDG at cruisetrafikken til Oslo bør avvikles. Hvordan stiller Oslo MDG seg til byrådets pågående cruisesatsning? 

- Innebærer dette at Oslo MDG jobber for å avvikle cruisesatsningen i byrådet? I så fall; på hvilken måte gjøres det?

På vegne av byråd Lan Marie Nguyen Berg har en kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen presisert at byråd Berg ikke ønsker å besvare disse spørsmålene.

På spørsmål om det hersker det uenighet om byrådets cruisesatsning mellom byråd for næring og eierskap og byråd for miljø og samferdsel, og om hva denne eventuelt skulle gå ut på, svarer byråd for Næring Kjetil Lund dette til Minerva:

- Nei. Byrådet har lagt frem en ambisiøs handlingsplan for å gjøre Oslo til en nullutslippshavn, som har blitt mottatt som en av de mest ambisiøse planer for utslippsfrie havner i verden. Det er vi stolte av.