Utelukker samarbeid med Høyre så lenge FrP er med på lasset

Minerva har møtt miljøbyråd i Oslo Lan Marie Berg. Hun er fornøyd med miljø-gjennomslagene MDG har fått i byråd sammen med Ap og SV, og vil gå til valg på fire nye rødgrønne år.

Publisert   Sist oppdatert

Det er en travel miljøbyråd vi til sist får møte. I aller øverste etasje i Rådhuset, i et hjørnekontor mot fjorden, har Lan Marie kanskje Oslos beste utsikt.

I løpet av de snart tre og et halvt årene MDG har sittet i byråd i Oslo, har partiet endret byen radikalt. Biltrafikken i indre by har måttet vike for kollektivtrafikk, sykkelveier og urbant landbruk slik at også summende bier skal trives i storbyen.    

Det siste året av byrådsperioden kan altså Lan Marie og partiet smykke seg med å ha blitt valgt til å være EUs grønne paradeby. I kåringen konkurrerte Oslo mot 13 nominerte europeiske byer, hvorpå Oslo var best i hele åtte av de tolv kategorier.

- Hvordan føles det å ha fått denne utmerkelsen?

- Det er en viktig anerkjennelse til Oslo-folk, som lenge har levd miljøvennlig. Nå er det flere som reiser kollektivt enn som kjører bil i hverdagen, sykkelandelen øker, og det blir stadig mer attraktivt å kjøpe elbil. Ikke minst: Utslippene synker, og bylufta er bedre enn på lenge. Dette viser at grønn politikk virker.

- Det er bakgrunnen for at vi vant.  

Lan Marie peker dessuten på det ambisiøse målet som ble fremlagt av byrådet i fjor høst, om at Oslo innen 2030 skal bli verdens første nullutslippby. 

Kritikk for pengebruk

Samtidig har byrådet blitt kritisert for pengebruken og for å ha satt av 118 millioner kroner for å markere at utnevnelsen som europeisk miljøhovedstad.

- Er ikke 118 millioner kroner vel mye?

- Det er sjeldent samme spørsmål blir stilt når det er snakk om et idrettsarrangement. Oslo Høyre har brukt 185 millioner kroner bare på forberedelsene, til en OL-søknad som aldri ble tatt i bruk.

- Vi bruker disse pengene for å sørge at året blir så bra som mulig. Dessuten bruker vi anledningen til å vise frem gode miljøløsninger og for å stimulere til at det grønne skiftet går raskere. Vi ser allerede et stort og bredt engasjement. 180 aktører fra næringslivet og frivilligheten bidrar med over 350 arrangementer som skal foregå i løpet av dette året.  

- Dette er en god investering, og jeg synes absolutt ikke at det er bortkastede penger. Få ting kan være viktigere i vår tid enn å skape engasjement rundt miljø- og klimautfordringer som plast i naturen, helsefarlig byluft eller tap av dyrearter.

Globalt engasjement

I den delen av øverste etasje i rådhuset der byråden og hennes rådgivere holder til bærer preg av at partiet hun tilhører fortsatt er ungt og radikalt. Vi lurer derfor på hvordan Lan Maries miljøengasjement startet.

- Det finnes riktignok bilder der jeg som lite barn har en t-skjorte med ordene «Miljøaktivist». Men det er usikkert hvem som valgte den, ler hun over bordet.

Som mange andre var også hun medlem av Blekkulf-klubben. Men det var engasjementet for global rettferdighet som for alvor ble inngangsportalen til byrådens miljøengasjement.

I 2009 hadde den da 22 år gamle Lan Marie fra Kolbotn i Oppegård meldt seg inn i ungdomsorganisasjonen Spire, som jobber for en mer rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser. Da hun samme år overvar klimatoppmøtet i København som ungdoms-observatør, opplevde hun hvordan toppmøtet kollapset. Hun forteller hvordan opplevelsen av å se at uenigheten i stor grad berodde i en mistillit mellom rike og fattige land, ble en viktig vekker for henne.

- Jeg skjønte at klimaendringene først og fremst påvirker de fattigste. Jeg innså også for alvor at det ikke nytter å kjempe for rettferdighet uten å kjempe for et trygt klima. Og at mange av ungdoms-observatørene som vi møtte i København allerede levde med konsekvensene.

- Det viktigste var at jeg skjønte at globale klimautfordringer ikke bare kan løses ved å jobbe med dette på et nasjonalt nivå. Alle klima- og miljøutfordringer er jo til syvende og sist lokale.

I 2014 meldte hun seg inn i MDG. Året etter stilte hun til valg som førstekandidat i Oslo.

Siden har partiet vokst fra å være et miniputt-parti som de fleste assosierte med sære hippier, til å utforme politikken i flere norske storbyer. Sammen med Arbeiderpartiet ble partiet en valgvinner ved fylkes og kommunevalget i 2015. I Oslo ble MDG tredje største parti, og de har i dag to av åtte byens byrådsledere. 

Foruten Lan Marie, som byråd for miljø og samferdsel, har partiet også byråd for byutvikling, som besittes av Hanna E. Marcussen. Slik har partiet blitt helt sentralt når viktige beslutninger for byens fremtid skal tas.

Utviklingsstudier

Lan Marie så imidlertid aldri for seg at hun skulle bli politiker. Byråden har tidligere jobbet som forskningsassistent ved Cicero senter for klimaforskning. Før det studerte hun utviklingsstudier og hun skrev sin masteravhandling om bruk av solkraft i en kenyansk landsby ved Senter for utvikling og miljø på Blindern.

Det internasjonale engasjementet er også en rød tråd i hennes karriere. Foruten å ha bodd i faren fødeland Vietnam og et opphold i Kenya i forbindelse med masteroppgaven, har miljøengasjementet også bragt henne til Tuvalu, en liten polynesisk øystat i Stillehavet, der hun på stipend fra Fritt Ord undersøkte konsekvensene av klimaendringene.

- Hvilke erfaringer fra Kenya og andre steder du har vært kan Oslo ta lærdom av?

- Det er at klimaendringene rammer allerede i dag. Paradoksalt nok rammer de mennesker hardest i fattige land som har bidratt minst til klimaendringene. Men der fikk jeg erfart at konsekvensene er reelle og alvorlige.

- I Kenya opplevde jeg hvordan tørke førte til at folk sultet som følge av regn som uteble, år etter år. I Tuvalu så jeg hvordan det at havnivået steg gjorde at jorden ble så salt at den ikke lengre var dyrkbar. Samtidig førte mindre regn til at Australia og New Zealand har måttet fly inn drikkevann og desalineringsanlegg til øyboerne som var i ferd med å gå tom for drikkevann.

-Hva gjør du personlig for å leve miljøvennlig?

- Spise mindre kjøtt, begrense forbruket og å reise miljøvennlig. Noe av det morsomme med å skulle bli foreldre er dessuten at man oppdager hvordan man kan låne og bytte babyutstyr.

Sammen med sin partner MDG-kollega Eivind Trædal venter Lan Marie sitt første barn i år. Ved siden av å ha hver sin elsykkel og vanlige sykkel har paret dessuten forberedt seg på livet som småbarnsforeldre i en lastesykkel.

Trakassering

Da nyheten om at de skulle bli foreldre ble kjent sist høst ble MDG-paret utsatt for massiv hets i sosiale medier. Men Lan Marie har lenge vært en yndet hakkekylling i kommentarfeltene og på Facebook.

- Du er en av de politikerne i Norge som tiltrekker deg mest hets. Hva tror du er grunnen til at så mange lar seg provosere?

- Undersøkelser viser at det store flertallet i Oslo støtter miljøpolitikken. Nær 7 av 10 mener at Oslo klimamål også gjør byen bedre å bo i. Det er nok litt som med innførelsen av røykeloven. Folk er skeptiske i begynnelsen, men også folk som ikke stemmer på oss ser at de får renere luft og tryggere skoleveier for sine barn som resultat av politikken vår.

- Jeg går ikke inn for å provosere. Som person er jeg nok mer konfliktsky enn noe annet. Men politikere skal ikke måtte moderere seg for å unngå hets. Jeg opplever at jeg står for det som er viktig og riktig. Vi må slutte å tro at klima- og miljøproblemer er noe skal løses av noen andre, et annet sted, til en annen tid. De må løses her og nå.  

De som lar seg provosere synes trolig at utviklingen går for raskt. I Facebook-gruppen «Ja til bilen i Oslo» langer gruppens medlemmer ut mot parkeringsplasser som forsvinner, og sykkelveier som prioriteres når kommunen skal måke snø, på bekostning av bilister. 

Også her er det ofte Lan Marie som må unngjelde for stygg retorikk.

- Mange miljøtiltak utfordrer gamle vaner folk har, som bilkjøring og kjøttspising. Det gjør at MDG vekker sinne blant noen. Hvor går grensen for hva man kan kreve av vanlige folk for at de skal leve mer miljøvennlig? Kan miljøpolitikken tas for langt?

- Vi jobber for at det å leve miljøvennlig alltid skal være enklest å velge. Men på grunn av politikeres tidligere unnfallenhet kreves det også at vi nå gjennomgå store endringer på kort tid. Min bekymring er heller at vi ikke går langt nok. At vi som politikere er for feige.

- Miljøproblemer og klimaendringer, enten det er dårlig byluft, hav som drukner i plast, tørke, flom, matmangel er den største truslene mot friheten vår i dag, og ikke minste mot friheten til våre barn og barnebarn.

- Å gjennomgå store samfunnsendringer vil alltid være utfordrende. Men jeg tror de fleste vil være enige med meg at friheten til å puste ren luft, trygge skoleveier, og en trygg fremtid, er viktigere enn friheten til å kjøre bil akkurat hvor du vil i Oslo-sentrum. Dette er også grunnen til å miljøpolitikken vi fører i Oslo er populær blant det store flertallet av Oslo-folk.

Overflødig

På Oslo Kommunes hjemmesider føres sirlig status over byens klima og miljøstatistikk. Siden 2012 har totale klimagassutslipp fra kommunale virksomheter blitt redusert med 65 prosent.

- Idet klimasaken har blitt allemannseie; Er MDG iferd med å bli overflødige? Hva skal dere for eksempel kjempe for når Oslo Kommune i 2030 har nådd målet om å bli verdens første nullutslippsby?

- Selv om Oslo går foran, gjør Norge og verdenssamfunnet fortsatt alt for lite. Verden på vei mot 3-4 graders oppvarming, og vi er i ferd med å gå tom for tid for å endre kurs. Og det er dessverre nok av andre miljøproblemer å ta tak i, som plastforsøpling, miljøgifter, eller tap av natur og dyrearter. Så vi blir nok ikke arbeidsledige med det første.

- Klimasaken vår tids største solidaritetskamp, og den er på ingen måter vunnet. Vi ser at regjeringen skal bygge over 100 km ny motorvei bare i år og skryter av å ha satt rekord i antall letelisenser for utvinning av olje og gass.

Utelukker ikke Høyre-samarbeid 

- Avslutningsvis: Klimautfordringene har på mange måter blitt et blokkuavhengig anliggende. Kan du ser for deg at MDG vil kunne regjere sammen med Høyre i Oslo i fremtiden?

- Jeg er veldig fornøyd med de gjennomslagene MDG har fått i byråd sammen med Ap og SV. Derfor mener jeg at det beste for Oslo og miljøet er fire nye år med dette samarbeidet. En ting er sikkert, at så lenge Høyre insisterer på å samarbeide med FrP i Oslo som vil skrote Oslos klimasatsing til fordel for flere biler i byen, så er det ikke aktuelt for oss.

- Det som preger begge de tradisjonelle partiblokkene er at ingen har prioritert miljøet høyt nok. Det gjør de fortsatt ikke. Det er derfor jeg er med i MDG, avslutter Lan Marie Berg.