Det store fortausmysteriet

Snødekkede fortau og nybrøyta sykkelveier: Hvem har ansvaret?

Publisert   Sist oppdatert

Omtrent 42.000 sykkelreiser ble gjennomført hver dag i januar. Rundt 650.000 gikk til fots daglig. Likevel har Oslo ekstrabevilget tre ganger så mye til vedlikehold av sykkelveiene.

La meg begynne med en bekjennelse: Jeg er vintersyklist. Riktignok sykler jeg kun 1-2 ganger i uken nå. Det er likevel nok til at jeg til dels får dårlig samvittighet på vegne av alle de eldre som faller og slår seg på snø- og islagte sykkelveier.

Samtidig har jeg denne vinteren følt meg som en ufrivillig ambassadør for Miljøpartiet De Grønnes (MDGs) politikk, noe jeg har forsøkt å unngå blant annet ved å sykle utenom sykkeltellerne når jeg ferdes i byen.

Får skylden

I kommentarfeltet har syklistene i stor grad fått skylden. Mange mener det er urettferdig at en liten gruppe mosjonister prioriteres foran store grupper gående.

«Før var Oslo en idyllisk koseby med ekte borgermester liksom. En sånn snill Fabian Stang. Sånn som var alles borgermester. Selv om man var rasende på byrådet, var liksom han hele byens vokter. Nå er byen bare søppelkrise, brøytekaos, parkeringsrot og fikse ideer fra småpartier», skriver Hank Von Helvete på Twitter.

ANSVARLIG: Lan Marie Berg Nguyen, MDG-byråd.
ANSVARLIG: Lan Marie Berg Nguyen, MDG-byråd.

«Det er ikke langt unna OL-standard på bikerstradaen. Det eneste som manglet var hordene av syklister. Hver gang jeg kjører forbi ser jeg nemlig aldri en sjel», skriver en Oslobeboer som reagerer på at det brukes for mye penger på å vedlikeholde sykkelfelt.

For å bøte på egen dårlig samvittighet har jeg forsøkt å finne ut om dette stemmer. Er det slik at kommunen øser ut millioner på en liten gruppe desperate supermosjonister, eller er det bare troll i kommentarfeltene som dytter skylden for en feilslått fortauspolitikk på en liten gruppe vintermosjonister som bare ønsker å transportere seg mest mulig effektivt?

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

25. mill. ekstra

Først gikk jeg til Bymiljøetaten. Noe definitivt svar fikk jeg ikke. Det som er på det rene, er at kommunen har bevilget 25 millioner ekstra til vedlikehold av sykkelfeltene og rundt 8,6 millioner for å øke kvaliteten på fortau. Det kommer i tillegg til det generelle budsjettet for vinterdrift, hvor både vei, fortau og sykkelveier inngår.

I det generelle budsjettet ligger vedlikehold av bilvei, men også strøing, måking og salting av fortau.* Å få disse tallene brutt ned er ikke mulig. Budsjettet for vinterdrift av trafikkarealer generelt er på litt over 55 millioner kroner.

Det er heller ikke mulig å få svar på hvor mye av ekstramidlene til fortau og sykkelveier som blir brukt vinterstid.

Det vi imidlertid kan vite noe om, er ekstrabevillingene og hvordan pengebruken står seg i forhold til hvor mange som beveger seg til fots og til hjuls.

Én av tre reiser foregår til fots, og i snitt foretar vi tre reiser daglig, opplyser Bymiljøetaten på en e-post. De viser til tall fra Prosam fra 2018.

Det betyr imidlertid ikke at vi beveger oss mindre til fots på vinteren.

Samtidig hevder kommunen at det er store sesongvariasjoner.

«Det er også betydelig forskjell i gangandel fra sommer til vinter.»

Det betyr imidlertid ikke at vi beveger oss mindre til fots på vinteren.

Forsker Ingunn O. Ellis i Urbanet Analyse har nemlig tall fra østlandsområdet.

«De viser at det ikke er veldig stor sesongvariasjon i gåing, og at man faktisk går minst om sommeren», skriver hun i en e-post til Minerva.

Dermed kan vi med rimelig stor grad av sikkerhet slå fast at et sted mellom 600.000 og 700.000 fotreiser foretas i Oslo – hver eneste dag.

Artikkelen fortsetter under lenken.

 

42.000 sykler daglig

Neste spørsmål blir hvor mange som sykler. Her kan Bymiljøetaten svare. Foreløpige tall fra Ruter viser at det i januar ble foretatt omtrent 1,3 millioner sykkelreiser. Det tilsvarer rundt 42.000 sykkelreiser daglig.

Det blir altså foretatt et sted mellom ca. 558.000 og 658.000 flere fotreiser enn sykkelreiser i Oslo vinterstid.

Foreløpig kan vi konkludere med følgende: Bystyret har bevilget 25 millioner ekstra til vedlikehold av 80 kilometer med sykkelveinett. De måkes ved to centimeter snø.

Hvis vi forutsetter at alle de 42.000 syklistene som er ute på tur hver dag, bruker disse sykkelveiene, blir prislappen rundt 1 krone og 60 øre per syklist per dag.

Antallet vintersyklister stiger jevnt og trutt, men er fortsatt en forsvinnende liten del av befolkningen.

Nøyaktig hvor mye som brukes på vedlikehold av fotgjengerfelt per person, er det ingen som vet, men det dreier seg uansett om ører, ikke kroner. Antallet vintersyklister stiger jevnt og trutt, men er fortsatt en forsvinnende liten del av befolkningen.

Samtidig hevder Bymiljøetaten på e-post overfor Minerva at det er galt å se på de 80 kilometerne sykkelvei isolert. Der det brøytes sykkelvei, blir også fortau brøytet, forteller kommunens byråkrater (svarene Minerva har mottatt er usignert).

Men en rekke bilder Minerva har sett, og som verserer på sosiale medier, forteller en annen historie. Her ser vi sykkelveier som er brøytet, mens sideliggende fortau er snølagte.

For eksempel disse, fra Høyres bystyrerepresentant Per-Trygve Hoff.