Engelsk studiefinansiering en suksess

Ny forskning konkluderer med at innføringen av skolepenger i høyere utdanning i England har gitt økt kvalitet, kvantitet og likhet, til lavere kostnad for staten.

Publisert

Mot slutten av 1990-tallet var det krise i finansieringen av engelske universiteter. Studenttallet gikk i været, uten en tilsvarende økning i offentlige tilskudd. Siden utdannelsen var gratis, gikk tilgjenglige midler pr. student betydelig ned. Det førte igjen til restriksjoner på inntaket, og det rammet særlig dem som kom fra dårligere kår.

Etter 1998 ble det gjennom flere reformer innført skolepenger. I dag må man på de fleste universiteter betale maksimalsummen på 9 250 pund pr. år. Men låne- og stipendordninger gjør at ingen må betale noe før de er ferdige med studiene, og nedbetalingen er inntektsavhengig.

To amerikanske og en engelsk forsker har vurdert resultatene, etter tre kriterier. For det første har den sterke økningen i studenttallet fortsatt, dog i noe lavere takt enn i årene umiddelbart før reformen. Siden 1998 er andelen av årskullene som tar høyere utdannelse, omtrent doblet.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her