Hentet fra ung.no.
Hentet fra ung.no.

– Det å mene at det finnes bare to kjønn, blir på en måte som å mene at jorda er flat

«Jeg er forholdsvis sjokkert», sier biolog og professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen, om påstanden til den offentlige informasjonskanalen ung.no.

Publisert Sist oppdatert

Nettstedet ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og omtaler seg selv om «det offentliges informasjonskanal for ungdom». Nettsiden smykker seg med følgende selvbeskrivelse: «Kvalitetssikret og offentlig informasjon».

På nettstedet kan ungdom stille spørsmål om blant annet kjønn og seksualitet. Minerva har gått gjennom flere av spørsmålene og svarene som er gitt innenfor denne tematikken. Ett spørsmål er stilt av en anonym gutt på 15 år. Han lurer på om det er «galt å mene at det bare er to kjønn»?

En «helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning» svarer: «Det å mene at det finnes bare to kjønn, blir på en måte som å mene at jorda er flat».

Helsesykepleieren anbefaler gutten å lese brosjyren «mannen, kvinnen og meg», utformet av Skeiv Ungdom i samarbeid Foreningen FRI. Helsesykepleieren skriver at brosjyren er «faglig kvalitetssikret av helsepersonell med spesialkompetanse på feltet». På et tilsvarende spørsmål er samme råd gitt på ny:

– Jeg er forholdsvis sjokkert, sier biolog og professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen.

– Dette er i beste fall veldig unyansert. Man må forvente mer fra en offentlig informasjonskanal.

Saken fortsetter under.

Bekymret for ideologisk rådgivning

Gundersen mener at påstandene til ung.no er «tydelig ideologisk».

– Det reflekterer hva jeg vil kalle radikal kjønnsteori. Det passer ikke i en informasjonskanal som denne. Det er også betenkelig at en interesseorganisasjon som Skeiv Ungdom i samarbeid Foreningen FRI får informere alene.

Dette er i beste fall veldig unyansert. Man må forvente mer fra en offentlig informasjonskanal.

Kristian Gundersen

Gundersen uttrykker bekymring for hvordan det sexologiske fagfeltet og deres rådgivning, preges av ideologi, fremfor en mer nøktern vitenskapelig analyse.

– Å baserer offentlig rådgivning på ideologi er ikke greit. Og det er det man gjør når man påstår at det å mene at det kun finnes to kjønnskategorier er det samme som å tro at jorden er flat. Jeg er en biolog som underviser i blant annet kjønnsutvikling hos mennesker. Mener man da at jeg er omtrent like dum som en astronom som hevder at jorden er flat?

Han er kritisk til hvordan denne ideologien, som han tror de fleste vil oppfatte som «ekstrem», har blitt mainstream i en del snevre fagmiljøer.

– Det underliggende problemet med denne ideologiseringen er at man ikke aksepterer noen form for kategorisering.

– Det finnes nesten alltid unntak til kategorier. Og det er bare en liten gruppe mennesker som ikke mener seg å tilhøre de binære kjønnskategoriene. Om man inkluderer den største gruppen, transkjønnede, er det er snakk om kanskje 0,05 prosent av befolkningen.

Gundersen mener imidlertid at det ikke er første gang statlig helseinformasjon har vært sterkt politisert.

Det reflekterer hva jeg vil kalle radikal kjønnsteori. Det passer ikke i en informasjonskanal som denne. Det er også betenkelig at en interesseorganisasjon som Skeiv Ungdom i samarbeid Foreningen FRI får informere alene.

Kristian Gundersen

– Det minner om det jeg opplevde da jeg begynte å kritisere den statlige informasjonen om alternativ medisin. Der var det gjort politiske valg og den statlige informasjonakanalen, som den gang het NIFAB, ga informasjon som var svært vridd i forhold til alternativindustrien, sier Gundersen.

– Og at det gjøres også nå, i en tid med «fake news», og hvor vi trenger at folk har tillit til at myndighetenes informasjon er nøytral og vitenskapelig, er svært betenkelig.

Ikke tilstrekkelig kvalitetssikret

Minerva har forestilt Gundersens kritikk for avdelingsdirektør for digitale tjenester i Bufdir, Håvard Atle Skaug:

Til Minerva svarer han:

– Ung.no skal ikke ha ideologisk slagside, men fremskaffe god informasjon og kvalitetssikrede svar til ungdom som spør på ung.no. Det er godt faglig forankret at vi i dag opererer med flere kjønnsidentiteter og at det da blir feil å hevde at det kun finnes to kjønn. Måten dette er formulert på i svaret er imidlertid ikke i tråd med hvordan ung.no skal fremstå for unge mennesker, det beklager vi og vi vil endre formuleringen på nett.

Skaug endret sin kommentar etter det han mente var en misforståelse. Den opprinnelige kommentaren var: «Ung.no skal ikke ha ideologisk slagside, men fremskaffe god informasjon og kvalitetssikrede svar til ungdom som spør på ung.no. Det svaret som ble gitt i angjeldende sak er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret, og vi beklager at det her har skjedd en feil.»