NYHET

Kampen om konservatismens sjel Del 9: Nils August Andresen

Nils August Andresen holder foredrag om David Frum på Litteraturhuset tirsdag 10. desember.

Info om arrangementet:

  • Foredraget finner sted på Kverneland i andre etasje på Litteraturhuset.
  • Maksimal kapasitet på rommet er 40 personer
  • Påmelding her

Foredragsserien Kampen om konservatismens sjel avsluttes tirsdag 10. desember. Nils August Andresen holder det niende og siste foredraget, og skal snakke om David Frum. Frum var tidlig ute blant republikanerne med å advare mot både en liberal innvandringspolitikk og mot økende økonomisk ulikhet. Er det ikke slikt konservative høyrepopulister skal gjøre? Likevel endte han opp som en av de mest prominente republikanske «Never Trumperne». Hva forteller det oss om forholdet mellom ulike typer konservatisme?

I nesten alle vestlige land utfordres gamle konservative partier av nye bevegelser som eksplisitt eller implisitt også gjør hevd på en konservativ idéarv. Denne utfordringen skjer ikke først og fremst langs den økonomiske høyre-venstre-aksen, men over et bredt spekter av spørsmål knyttet til kultur og identitet: migrasjon og nasjon, religion og sekularitet, by og land, «folk» og «elite». Noen ser en konservatisme i krise; andre ser en konservativ gjenfødelse.

I denne sammenhengen er det dobbelt interessant å ta et nytt blikk på den konservative idéarven. For ikke bare belyser denne idéarven den kampen om konservatismens sjel som nå pågår i mange land; den er i stor grad også et forsøk på å møte noen av de utfordringene som i dag utfordrer ikke bare konservatismen, men alle vestlige samfunn: Hvordan får man en stat til å henge sammen? Hvordan håndterer vi endring? Hva er essensen i våre samfunn, som politikken må søke å bevare?

Asle Toje arrangerer i samarbeid med avisen Minerva en foredragsserie på Litteraturhuset i høst, hvor vi presenterer ulike tenkere fra den konservative idétradisjonen. Foredraget vil bli fulgt opp av en samtale, som knytter an til vår tids politiske spørsmål.