KOMMENTAR

Amy Klobuchar gjorde det mye bedre enn målingene i New Hampshire. Men kan hun konkurrere i Nevada?
Amy Klobuchar gjorde det mye bedre enn målingene i New Hampshire. Men kan hun konkurrere i Nevada?

Klobucharge!

Som ventet vant Sanders i New Hampshire, men mye knappere enn forventet foran Buttigieg. Men det er Klobuchar som virkelig slo målingene. Biden er i dårlig forfatning, og for Warren er det enda verre.

Publisert Sist oppdatert

Bernie Sanders fikk litt vind i ryggen etter valget i Iowa, og vant i New Hampshire, med omkring 26 prosent av stemmene når 94 prosent er talt opp. Men det er ingen overveldende seier – omtrent som målingene. New Hampshire var blant hans beste stater i 2016, og han er fra nabostaten Vermont. Marginen til Buttigieg er klart mindre enn i målingene. Warren tapte en god del helt på slutten, uten at det hjelp Sanders noe særlig.

Delegatfordelingen ser ut til å bli 9 hver til Sanders og Buttigieg, 6 til Klobuchar. Det betyr at Buttigieg fremdeles leder i antall delegater etter to avstemninger. Iowa og New Hampshire er små stater, så det betyr ikke mye i det store regnskapet, men det sender et signal. I 2016 ledet Bernie i antall delegater over Hilary Clinton etter New Hampshire, før han ble slått i Nevada og knust i South Carolina.

Mayor Pete fikk enda mer valgvind etter Iowa og endte på drøye 24 prosent, klart bedre enn målingene. Han vant dem som bestemte seg på slutten, der Sanders også ble klart slått av Amy Klobuchar. Sanders har sin flokk av aktivister og viser fremdeles grasrotentusiasme på folkemøter og ikke minst i pengeinnsamling, men Buttigieg og Klobuchar har også energi i sin valgkamp nå.

Amy Klobuchar er opplagt den som overrasket positivt i natt og gjorde det langt bedre enn målingene. Hun har riktignok vært i oppgang helt på slutten, men hadde bare drøye 10 prosent i modellen til fivethirtyeight, og endte på snaue 20 prosent. Det var bred enighet om at hun gjorde det best av alle i TV-debatten før dette valget, og det har hjulpet henne.

Hun har også dratt nytte av at Joe Biden nærmest har implodert etter Iowa. Biden har alltid gjort det bra blant de eldste velgerne. Men valgdagsmålingen tyder på at Klobuchar tok 35 prosent av dem over 65, mot bare 11 prosent for Biden. Den nedadgående kurven for Biden gjør at det ikke er overraskende at han endte uten delegater, men drøye 8 prosent er likevel i underkant av forventningene, og dårligere enn alle målingene.

Elizabeth Warren er den andre store taperen. New Hampshire burde ligge godt til rette for henne, relativt liberal og nabo til hennes hjemstat Massachusetts. I oktober ledet hun her, men endte på drøye 9 prosent.

Hva sier dette om valgene fremover?

Sanders er klart i teten, etter en halvveis seier i Iowa og en knapp seier her. Men han har ikke knust sine motstandere, snarere dratt fordel av at de er splittet. Målinger viser at han gjør det skarpt blant latinos, som det er mange av i Nevada. Men kampen der har en vri som nok vil overraske mange nordmenn. Fagforeningen for de ansatte i casinoene i Las Vegas advarer sterkt mot å stemme på Sanders, fordi de ikke vil ha hans Medicare for All. De fagorganiserte har nemlig gode dekninger allerede, og er redde for å miste dem.

Denne primærvalgkampen begynner å minne om republikanernes i 2016, der de mer «vanlige» republikanerne aldri klarte å samle seg mot outsideren. Det er en viktig forskjell. Trump hadde på dette tidspunktet 30-35 prosent av velgerne bak seg, og vant New Hampshire i et sterkt splittet felt med 35 prosent. Sanders ligger omkring 25 prosent nasjonalt. Han trenger derfor mer tilsig, selv mot et splittet sentrum-høyre-felt. Men vil bør heller ikke falle i fellen fra 2016, og anse dagens oppslutning om han som et slags tak.

Det beste jaktmarkedet for ham er Warrens velgere. Hun er i alvorlig trøbbel nå, og må vurdere om hun skal konkurrere tydeligere med Sanders ved å markere seg mot ham. Det gikk ikke så bra sist, da hun laget en konfrontasjon omkring påstander han angivelig hadde kommet med om at kvinner ikke kunne vinne. Går hun tomhendt i delegater også fra Nevada og South Carolina bør hun være på vei ut.

Buttigieg har en god mulighet til å fremstå som det viktigste alternativet til Sanders, selv om han ideelt sett burde vunnet i New Hampshire. Men han er nødt til å vinne over minoritetsvelgere, noe som det har vært få av i de to første statene. Da trenger han at Bidens kampanje går i oppløsning enten før eller straks etter det neste valget i Nevada den 22. februar. Et positivt tegn er en ganske fersk måling fra Arkansas, der Bloomberg leder med 20 prosent foran Biden 19, og han er likt med Sanders med 16.

Klobuchar har en lignende appell som Biden – nasjonal forsoning, og ligger mest mot sentrum av alle kandidatene. I likhet med Buttigieg skaper hun begeistring og gjør det bra i debatter. Klobuchar har fordel av kjønn og alder, og mer politisk erfaring som senator. Hun har vunnet sine valg i Minnesota med god margin. Men hun sliter enda mer med minoritetsvelgere, og har også lite penger, betydelig mindre enn Buttigieg. Hun trenger derfor å ta med seg valgvinden fra New Hampshire.

Biden ser nesten ferdig ut. Hans svakheter er enda tydeligere – middelmådig i debatter og virker rett og slett for gammel. Hans sterkeste kort har vært at han har ligget i teten og blitt sett på som «electable». To klare tap rokker ved dette, selv om det strengt tatt ikke burde påvirke hans mulighet til å slå Trump. I målingene mot Trump gjør han det fremdeles bra. Men i New Hampshire bare var det 13 prosent av dem som la mest vekt på å slå Trump som valgte Biden.

Når han likevel ligger bedre an enn Warren er det fordi han har dominert blant svarte velgere, hans andre sterke kort. Det er klare tegn i de ferskeste målingene til at denne «brannmuren» er i ferd med å svikte. I Nevada har han ligget i tet sammen med Sanders, men det er ganske sikkert ikke sant lenger – vi har ingen ferske målinger derfra. Han kan gå på en ny smell, og da er South Carolina hans siste skanse. Vinner han ikke der, bør han trekke seg før Super-tirsdagen.

Michael Bloomberg er i kraftig medvind på de nasjonale målingene, og tjener åpenbart på Bidens nedgang. De tre siste målingene gir Bloomberg 15-17 prosent oppslutning. Men det begynner å komme artikler med kraftig kritikk av ham, og det kan bite dersom han virkelig seiler opp som den viktigste barrieren for Sanders. Bloomberg har så langt spilt ett kort – enorm pengebruk på reklame og en enorm stab. Men foran valget i Nevada skal han delta i TV-debatten. Da får vi se om han behersker det formatet. Det er forskjell på å stille til valg som borgermester i New York og presidentvalget.

Etter South Carolina må Bloomberg revurdere situasjonen. Bidrar hans kandidatur til å splitte anti-Sanders-fløyen, eller er de andre så svake at han må gå enda hardere inn? Husk at Super-tirsdagen krever enorme økonomiske ressurser, både til å organisere lokalt og til å synes i mediene. Hans ego vil uansett peke mot det siste, men dersom en klar utfordrer til Sanders har stått frem, og han vil partiet og nasjonen vel, kunne hans penger gi en enorm boost til en av de andre med bedre sjanser.

Hvem er andrevalget?

Som jeg har nevnt flere ganger, men som det er lett å glemme i kampens hete, har kommentariatet en tendens til å overdrive betydningen av politiske fløyer. Det er langt fra så enkelt at Warrens liberale velgere vil gå til Sanders dersom hun dropper ut, eller at Bidens går til Klobuchar eller Buttigieg. Vi kan altså ikke snakke om en «progressiv» blokk på 35-40 prosent og en moderat på omkring 55 prosent, noe som ville peke klart mot at en «moderat» burde slå Sanders.

Noen målinger spør om andrevalg, og de spriker en del. La oss se på to ferske, Morning Consult og Quinnipiac. Et problem her er at Klobuchar nesten ikke er på radaren, og at det kan endre seg nå.

Blant Warrens velgere er Sanders som ventet det vanligste andrevalget – men andelen er bare 35 prosent hos MC, og Biden og Buttigieg har 31 prosent til sammen. Hos Q skårer Sanders 33 prosent, men Buttigieg hele 25 prosent. Biden er her langt etter med 8 prosent.

Skulle Biden falle fra, er det Sanders som tar flest – 28 prosent hos MC, etterfulgt av Bloomberg og Warren. Altså ingen Buttigieg. Kanskje skyldes det at mange Biden-velgere, som gjerne er gamle, synes han er for ung – og homofil. Her burde Klobuchar som nevnt har sjanser, og i Q-målingen tar hun 10 prosent av Biden-velgerne, mens Bloomberg tar 21, Sanders 19 og Buttigieg 17.

Skulle Biden derimot makte et comeback i South Carolina, eller Klobuchar eller Buttigieg ha så stor fremgang at behovet for Bloombergs kandidatur forvitrer, er det mye å hente for Biden hos ham, noe som nok reflektere at mange av dagens Bloomberg-velgere nettopp har kommet fra Bidens pott. Hos MC har 30 prosent av Bloomberg-velgerne Biden som andrevalg, mot 17 prosent for Sanders og Buttigieg. Men det er interessant at Bloomberg, som er den klareste stopp Sanders-kandidaten, likevel har såpass mange med Sanders som andrevalg. Q har riktignok mer forventede tall, der 33 prosent har Biden som andrevalg, 21 prosent Buttigieg og bare 4 prosent Sanders.

Q-poll viser også konkurranseforholdet mellom Buttigieg og Klobuchar. Blant Buttigiegs velgere har 26 prosent Klobuchar og Warren som andrevalg, foran Biden med 19 og Sanders med 11.

Andrew Yang har i natt avsluttet sin valgkampanje. Hans snaue 4 prosent oppslutning vil nå spre seg i mange retninger, og det er langt fra opplagt at noen ligger spesielt godt an til å ta dem. Men når en kandidat dropper ut, er det mest sannsynlig at mange av dem går til kandidater som er i fremgang. Michael Bennet og Deval Patrick har også trukket seg, men de synes knapt på målingene.