KOMMENTAR

Nye registrerte smittetilfeller flater ut, men vi vet ikke hvor mange som egentlig er smittet.
Nye registrerte smittetilfeller flater ut, men vi vet ikke hvor mange som egentlig er smittet.

Tester flere, ikke flere positive

Selv med strengere kriterier for hvem som testes for korona, har antallet tester økt betydelig. Dette er derfor ikke grunnen til at antall nye bekreftede smittede ikke lenger ser ut til å øke.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 13. mars innførte Folkehelseinstituttet nye regler for hvem som skal testes. Dette er nå:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

Det innebærer en innskrenkning, ved at de som er i hjemmekarantene og ikke tilfredsstiller noen av disse kriteriene, ikke lenger skal testes. Dette har blitt forstått som at færre faktisk testes enn før, noe som fremgår blant annet i artikler i Bergens Tidende og i Varden. I VGs utmerkede løpende oppdatering ble det derfor noen dager laget et skille i figurene markert som «færre testes». Implikasjonen er at den utflatingen i nye positive tester de siste dagene rett og slett kan skyldes at færre testes.

Flere blir testet

Men dette er ikke tilfellet. Selv om kriteriene for å bli testet er innskjerpet, er det rent faktisk flere som blir testet. Det kom frem etter at Folkehelsen fra i går begynte å publisere dette tallet i sine daglige rapporter. VG har derfor endret sin merknad i figuren til «endring i testkriterier».

Vi kan riktignok ikke sammenligne direkte, siden Folkehelsa oppgir antall smittede pr. klokken 24.00, og antall testede på ulike klokkeslett på formiddagen, som kl. 08.30 mandag og kl. 11.00 i dag.

Nye bekreftede tilfeller av koronasmitte.
Nye bekreftede tilfeller av koronasmitte.

Men la oss se på det vi har. Den 12. mars hadde vi kommet til 10.448 testede, dagen etter 11.978 og lørdag 14. mars var 13.748 personer testet. Dette tallet var økt til 18.062 kl. 08.30 den 16. mars. Og videre til 21.647 kl. 11.00 den 17. mars.

Som nevnt er det ikke mulig å regne ut nøyaktige forholdstall, men frem til og med 12. mars melder Folkehelsa om 750 positive tester. Dersom vi regner med at oppgitte tester i figuren over viser til dagen før, var det foretatt snaue 12.000 tester. Da gir dette omtrent 6,3 prosent positive tester.

Dagen etter ble det rapportert 156 nye tilfeller og 1770 nye tester, altså snaue 9 prosent positive tester. Det kunne indikere at strengere kriterier ga større andel positive tester.

Stabil andel positive tester

Mandag morgen er det utført 4.314 nye tester de to siste dagene, mens det lørdag og søndag er meldt om 262 nye bekreftet smittet. Det betyr at vi er tilbake til forholdstallet inntil 12. mars.

Videre er 3.585 testet mellom 08.30 mandag og 11.30 i dag. I går hadde vi 139 nye bekreftet smittede. I dag har Folkehelsa ikke publisert tall, men VG har registrert 17 nye før 12.00 i dag. Kl. 12.30 var riktignok tallet økt til 62. Det peker igjen mot at andelen av testede som faktisk er smittet ihvertfall ikke er høyere enn tidligere.

OPPDATERT 18. mars kl. 12.10: Fallet i andelen som tester positivt i går er langt kraftigere i dag. Nye tall fra Folkehelsa viser at det i går ble testet hele 6.875 nye, med 116 nye tilfeller av smitte.

Mange testes ikke, og det var og er stor usikkerhet omkring hvor mange som er smittet, men det er ganske sikkert betydelig flere enn dem som faktisk har fått påvist smitte. Uten universell testing kan vi ikke vite om de nå faktisk er færre nye som smittes hver dag. Det eneste vi vet, er at vi tester flere, og at nye smittetilfeller snarere viser en nedadgående trend. Vi vet ikke om dette vil fortsette.

Siden de ikke lenger testes, vet vi heller ikke om de i hjemmekarantene har en høyere eller lavere smitteandel enn de gruppene som faktisk testes.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.