KOMMENTAR

Det er ikke alltid norske mediers oversettelse av engelskspråklige kilder lykkes like godt.
Det er ikke alltid norske mediers oversettelse av engelskspråklige kilder lykkes like godt.

Den nedsatte presidentkandidaten

Mediekritikk: TV 2 har oversatt litt fra engelsk. Eller var det satt over? Det gikk ikke så bra.

Publisert

Norske medier produserer mange saker basert på engelskspråklige kilder, og rett som det er blir oversettelsen ubehjelpelig og misvisende. Mistanken går ofte mot bruk av oversettelsesverktøyer som Google translate, men av og til kan heller ikke dette forklare merkverdighetene.

Et eksempel finner vi i dag på TV 2s nettsider. Det handler om en etterretningsrapport som i går, altså tirsdag ble offentliggjort, og omtalt blant annet av CNN og Reuters, som TV 2 har basert seg på.

Og allerede her er vi i gang: Tuesday er blitt til «torsdag», altså i morgen. Denne feilen finner vi både i ingressen og i brødteksten. Reuters, som er et nyhetsbyrå, er blitt til «avisen».

Rapporten handler om at russiske myndigheter skal ha forsøkt å påvirke presidentvalgkampen i 2020. TV 2 skriver om påvirkningskampanjen: «Denne skulle angivelig «nedsette» president Joe Biden, og «støtte» tidligere president Donald Trump.»

Nedsette? CNN skriver: «…with an influence campaign "denigrating" President Joe Biden and "supporting" former President Donald Trump.» «Denigrate» betyr nedvurdere, sverte, baktale.

Neste setning: «Detaljer om at Putin skal ha oversett eller godtatt dette valget av presidentkandidat ble også delt.»

Nei, Putin har ikke oversett dette, men hadde overoppsyn med det, altså sto bak kampanjen. («Putin either oversaw or at least approved of the election meddling to benefit Trump.»)

Så en mindre feil: «Moskva forsøkte å undergrave offentlig tillit til valgprosessen…» CNNs public er altså blitt til «offentlig tillit», hva nå det måtte være, mens det ville vært bedre å ha skrevet befolkningens, eventuelt offentlighetens tillit.

«To anonyme kilder skal ha informert om at Washington forventes å innføre sanksjoner mot Moskva så snart neste uke grunnet påstandene i rapporten.»

Reuters «as soon as next week», altså så tidlig som neste uke, blir her til merkelige «så snart neste uke.» Og enda merkeligere er det at tre statstjenestemenn er krympet til to hos TV 2, eller var det kanskje TV 3?

Det heter for øvrig ikke navngitte, og ikke «unavngitte» på norsk. Og «senior officials» betyr ledende, som det faktisk er korrekt gjengitt som en gang, ikke «eldre», som er brukt senere.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.