Modernisering i sporet

«Skiforeningen» skifter navn til «Skiforeningen». Likevel er det ikke satt av midler i forbindelse med navneendringen.

Publisert   Sist oppdatert

På generalforsamling i Skiforeningen ble det i helgen fattet vedtak om navneendring.

Siden 1883 har foreningen formelt sett båret navnet: Foreningen til Ski-Idrettens Fremme, men etter vedtak på helgens generalforsamling skal navnet nå moderniseres til å bli: Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens Fremme.

I generalforsamlingspapirene begrunnes navnendringen med at det praktisk sett vil bli enklere å søke opp foreningen i ulike offentlige registre, som for eksempel frivillighetsregisteret der spillere hos Norsk Tipping kan velge å donere en andel av spillinnsatsen til et lag eller forening.

Stian Berger Røsland er styreleder i Skiforeningen
Stian Berger Røsland er styreleder i Skiforeningen

Likevel er det mange som frykter at navneendringen er en del av en større moderniseringsagenda. Minerva har derfor oppsøkt styreleder Stian Berger Røsland for å forhøre oss om hva som er den egentlig motivasjonen bak endringen.

Skiforeningen som mobilitetsaktør

Symboliserer denne navneendringen en ny vår for Skiforeningen som mobilitetsaktør?

– Nei.

Om vi skal ta en titt inn i spåkulen, hvor mange underselskaper vil det nå bli mulig å dele Skiforeningen opp i?

– Ingen.

Er det ikke en gang mulig å få splittet opp slik at de som eier skisporene og de som vedlikeholder dem er ansatt i ulike selskaper?

– Slik er det allerede. Det er kommunen og Løvenskiold som eier og det er Skiforeningen som kjører spor.

Så dere er allerede ferdig utviklet til en fremtidsrettet mobilitetsaktør?

– Vi synes vi får det ganske godt til i hvert fall.

Omkamp er fremdeles mulig

I følge foreningens vedtekter er det slik at navneendringen dere nå har vedtatt må stadsfestes i ny ekstraordinær generalforsamling, frykter dere at navneendringen allerede der blir reversert?

– Nei, det var en enstemmig generalforsamling som synes dette var en fornuftig endring.

Kan det ikke være at vedtaket er fattet på udemokratisk vis, der mange mange med sterke oppfatninger om tema ikke hadde anledning til å delta for å protestere?

– Nei, det kan ikke være. Det har blitt innkalt på e-post og i medlemsblad og i tillegg vært avertert i Aftenposten.

Ingen midler avsatt til navneendring

Hvordan jobber dere med å forhindre at folk går på ski i treningstøy?

– Det jobber vi ikke med.

Hvilke planer har dere for å forhindre utbredelsen ny stilarter som staking og skøyting i sporene?

– Det jobber vi heller ikke med.

Hvordan arbeider dere med å nå ut til nye ledende brukergrupper?

– Vi arbeider både opp mot barn og unge med opp til 10 000 barn på skiskole. I tillegg har vi opprettet skibussen hvor du kan komme deg langt ut i marka og så gå tilbake.

Det er flere som tenker at navnene på skistuene kan gjøre det vanskelig å tiltrekke seg nye grupper. Har dere for eksempel vurdert å skifte navn på Kikut til WatchOut-Nor?

– Nei.

Er dere underfinansiert når det kommer til moderne kommunikasjonsrådgivning?

– Nei.

Hvor store budsjetter har dere satt av i forbindelse med navneendringen?

– Ingenting.